Antikvární nabídka

Jejich veličenstva pyramidy, Zamarovský Vojtěch

Antikvární nabídka.

Československý spisovatel, brož., 397 str.

45 Kč

Jen katolické náboženství má budoucnost, Konečný Filip Jan

Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje 1904, váz., 136 str.

200 Kč

Jezerní město, Cejnar Alois

Poezie.

Jan Pospíchal 1933, brož., 78 str.

80 Kč

Ježíš Kristus II., Žilka František, ThDr.

Historie jeho utrpení, smrti a vzkříšení podle všech čtyř evangelií.

Kalich 1947, brož., 263 str.

250 Kč

Ježíš nazývaný Kristus, Loew Jakub

Česká křesťanská akademie Řím 1975, brož., 251 str.

165 Kč

John Henry Newman, Lang Alois

John Henry Newman : úvod do filosofie náboženského myslitele-konvertity a výbor z jeho spisů.

Vyšehrad 1939, brož., 310 str.

240 Kč

K počátkům náboženské úcty bl. Zdislavy, Ryneš Václav, Svatoš Ambrož M.

Křesťanská akademie Řím 1969, brož., 30 str.

30 Kč

Kancionál, Simajchl Ladislav, P., Cikrle Karel, P., ed.

Společný zpěvník českých a moravských diecézí.

Zvon 1990, váz., 590 str.

80 Kč

Kaplička na návsi, křížek v polích, Štogrová - Doležalová Jarmila, ed.

Almanach konference Místní komunita a drobné památky Česká Lípa 13.-14.5. 2006.

o.s. Drobné památky severních Čech 2006, brož., 143 str.

123 Kč

Katechese pro obecné školy, Resl Josef

Pro 2., 3. a 4. školní rok a zvláště pro školy málotřídní. Část I.

Nakladatelství u sv. Jindřicha Bohuslav Rupp v Praze 1941, brož., 397 str.

150 Kč

Katechismus katolického náboženství

MCM 1932, váz., 159 str.

140 Kč

Katolicismus, De Lubac Henri, SJ

Společenská hlediska dogmatu. Může kniha o církvi, která vyšla poprvé v r. 1937 a která už dlouho předtím dozrávala v autorově vědomí, ještě něco říci čtenáři na přelomu tisíciletí a po druhém vatikánském koncilu? Odvažujeme se tvrdit, že ani dnes neztratila na své aktuálnosti, zejména pro křesťany, kteří prožívali jeden z nejdůležitějších úseků církevních dějin za "železnou oponou"! Ano, řekli bychom, že byla napsána právě teď a pro ně! Ekleziologie "koncilu našeho století" postavila silně do popředí církev jako společenství jediného Božího lidu, vykoupené Kristem, které je s ním sjednoceno jako údy s Hlavou a které se tajemně rozprostírá daleko za hranice takzvané církve "institucionální", viditelné.

KN 1995, váz., 287 str.

199 Kč

Katolický katechismus: Dějiny spásy

Zpracocal Oldřich Med za spolupráce Františka kardinála Tomáška a členů katechetické komise, redigoval a k tisku připravil Ladislav Pokorný.

Česká katolická Charita 1985, váz., 75 str.

50 Kč

Kde se to v nás bere?, Day David

Portál 1994, brož., 32 str.

31 Kč

Kláštery v českých zemích z hlediska památkové hodnoty, Hobzek Josef

Státní ústav památkové péče 1987, brož., 146 str.

98 Kč

Kniha přísloví

Text a výklady ve znění kralickém z roku 1582.

Česká biblická práce v Kutné Hoře 1940, brož., 137 str.

90 Kč

Knihy prorocké IV.

Malí proroci. z hebrejštiny se stálým zřetelem k Nové Vulgátě přeložil a poznámkami opatřil Dr. Václav Bogner.

Česká katolická charita 1985, váz., 210 str.

161 Kč

Kníže z domu Davidova, Ingraham J.H.

Líčení událostí ze života Ježíše Nazaretského.

Nákladem knihkupectví Josefa Štiftera 1923, váz., 234 str.

150 Kč

Kocourkovští učitelé se zpovídají aneb Chudí hoši, kteří se proslavili, Kvapil J.M., Dr., ed.

Karikatury maloval Miroslav Zápal.

Českomoravský Kompas 1939, brož., 122 str.

190 Kč

Konnersreuthské jesličky, Hynek W.

Dle vise stigmatisované Terezie Neumannové z Konnersreuthu.

Lad. Kuncíř 1930, brož., 39 str.

89 Kč

Kozmológia, Bogliolo Alojz

Človek vo svete.

Slovenský ústav sv. Cyrila a Metodeje v Ríme 1981, brož., 229 str.

168 Kč

Královna nebeská, Gawalewicz Maryan, Stachiewicz Petr

Lidové legendy o Matce Boží.

Matice Opavská 1935, váz., 126 str.

120 Kč

Království Boží, Němeček Josef

Modlitební kniha pro katolické křesťany obojího pohlaví.

Nákladem B. Stýbla 1930, váz., 480 str.

58 Kč

Křesťanská thanatologie, Brabec Ladislav

Předmluva Ladislav Pokorný.

GEMMA89, 1991, brož., 118 str.

110 Kč

Křížová cesta, Bochořák Klement

Ilustrace Ludvíka Kolka.

Křesťanská akademie 1976, brož., 63 str.

90 Kč

Kytice z české a slovenské duchovní lyriky lidové, Tichý František

Ladislav Kuncíř v Praze 1931, brož., 153 str.

130 Kč

Legenda o ct. Marii Elektě z Ježíše, Karásek Jiří ze Lvovic

Lad. Kuncíř 1922, váz., 92 str.

150 Kč

Legendy

Boží Rodička, Panna Dorota, Svatý Lukáš, maléř Boží, Svaty Juři.

Vilém Šmidt 1942, váz.

190 Kč

Lidé v pralese, Schweitzer Albert

Z německého originálu přeložily Marie Škrachová a Pavla Stuchlíková.

Orbis 1968, váz., 288 str.

149 Kč

Lila - Zkoumání morálních zásad, Pirsig Robert M.

Pirsigův filosofický román představuje myšlenkově velmi smělý text, který předkládá čerstvý pohled na závažné společenské a filosofické problémy současnosti. Autor rozvíjí své paradigma, v jehož středu stojí nedefinovaná a nedefinovatelná Kvalita, a pečlivě kolem ní buduje obsáhlý systém zvaný Metafyzika Kvality, který v důsledku znamená převratný pohled na vývoj (nejen) lidské společnosti. Autor se např. zabývá fašismem, hnutím hippie či povahou americké kultury. Nově přistupuje k problematice šílenství a polemizuje s dnešním přístupem k duševně chorým. Svérázně analyzuje kult uctívání celebrit a vyrovnává se s otázkami rituálů, idolů a božství. Na všechna výše zmíněná témata se dívá neotřele a nově a nabízí mnoho nečekaných paralel a řekvapivých interpretací. Autor své myšlenky předkládá tak, aby je mohl vstřebat každý čtenář. Nedílnou součástí knihy je také samotný děj, do něhož jsou myšlenky a úvahy zasazeny: Faidros se plaví po řece Hudson a jako pasažéra vezme na palubu své lodi labilní Lilu, která se posléze psychicky zhroutí a poskytne tak Faidrovi příležitost, abymohl pochopit její nemoc a v neposlední řadě o ni také pečovat. V takových chvílích kniha překračuje hranice pouhéhofilosofického románu, který vyzývá k nápravě morálních zásad, a stává se silným a citlivým textem, který podává ruku všem podobně strádajícím.

Volvox Globator 2007, váz., 401 str.

150 Kč

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2019
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],