Antikvární nabídka

Malá škola lásky, Frydrychová Marie

Luxpress 1991, brož., 125 str.

120 Kč

Malá věrouka pro laiky, Rudloff Leo, O.S.B.

Vyšehrad 1941, brož., 281 str.

150 Kč

Mám vztek, Cooling Margaret

Portál 1993, brož., 31 str.

31 Kč

Man, Values and the Dynamics of Medieval Society, Petráček Tomáš

Anthropological concepts of the Middle Ages in a Transcultural Perspective

Lublin 2014, brož., 126 str.

130 Kč

Medžugorje / Dny války, Sestra Emmanuel

Na těchto stránkách nehledejte profesionálně sestavený obraz politické situace v Bosně a Hercegovině, ještě méně pak odborný popis pohybů vojsk nebo působivou reportáž žurnalisty, který se pídí po silných dojmech. Najdet tu spíše spontánní vylití srdce... Z autorčina úvodu.

KN 1997, brož., 231 str.

118 Kč

Medžugorje I., Mráček František

Verité 1993, váz., 175 str.

89 Kč

Medžugorje II., Mráček František

Verité 1993, váz., 189 str.

89 Kč

Měl jsem rád jedno děvče, Trobisch Walter A.

Přeložil Petr Ovečka, S.J.

Brněnská diecéze 1990, brož., 126 str.

129 Kč

Měl jsem rád jedno děvče, Trobisch Walter A.

Přeložil Petr Ovečka.

Křesťanská akademie Řím 1968, brož., 126 str.

120 Kč

Míla Doleželová / Jiří Mareš

Katalog k výstavě v dominikánském klášteře v Jihlavě 1995. Texty ing. arch. Jan Sedlák. Fotografie Jan Černo.

Sdružení laiků sv. Dominika 1995, brož., 18 str.

80 Kč

Mít pro co žít, Křivohlavý Jaro

Návrat domů 1994, brož., 94 str.

66 Kč

Mluvnice řeckého jazyka pro gymnasia česká

Díl II. Skladba. Sepsal Jindřich Niederle, přepracoval Václav Niederle. Sedmé, přepracované vydání.

Praha 1909, váz., 128 str.

150 Kč

Modlitba blahoslavené Alžběty od Nejsvětější Trojice, Ferlay Philippe

V samotě karmelitánského kláštera v Dijonu napsala v listopadu 1904 sestra Alžběta od Nejsvětější Trojice podivuhodný text, modlitbu k Nejsvětější Trojici, vytrysklou z hlubin její oddané lásky. O tom, jak je toto dílko aktuální i pro nás a právě pro nás, pojednává kniha francouzského teologa.

KN 1994, brož., 54 str.

39 Kč

Modlitby Jana Kalvína

V překladu Rudolfa M. Šimši.

Kalich 1948, váz., 109 str.

80 Kč

Modrý kříž, Chesterton Gilbert Keith

Vyšehrad 1989, brož., 286 str.

180 Kč

Myšlenky a modlitby, Pereira Alfonso

Zvon 1991, brož., 237 str.

100 Kč

Na horách, Durych Jaroslav

Druhé, definitvní vydání.

Ladislav Kuncíř v Praze 1928, brož., 464 str.

90 Kč

Na slavnost Božího těla

Příručka pro každého, kdo se chce účastniti bohoslužby na ten svátek konané. Podle nových překladů sestavil Dr. Jan Hejčl.

Nákladem Dědictví Svatojanského 1927, brož., 177 str.

55 Kč

Náboženská osobnost svatého Jana Nepomuckého, Bitnar Vilém, ed.

Výbor z české literatury XIV. až XX. věku.

Dědictví sv. Jana Nepomuckého 1932, váz.,169 str.

210 Kč

Náboženství a ateismus ve starověku, Každan A.P.

Orbis 1960, brož., 297 str.

110 Kč

Nalezli jsme milosrdenství, Schonborn Christoph

V tomto svazku rozebírá kardinál Schönborn poselství Boží slitovnosti v Písmu a v životě církve se zaměřením na naši dobu. Navazuje při tom na impuls papeže Jana Pavla II. spojený s osobou sestry Faustyny Kowalské a jejím hlásáním slitovné Boží lásky.//Po vydavatelově předmluvě následuje 9 hlavních kapitol knihy s pododdíly://1. Jan Pavel II., papež milosrdenství. 2. Bůh hněvu a milosrdenství. 3. Ježíšovo přísné milosrdenství. 4. Cena milosrdenství – co stálo milosrdenství Ježíše. 5. Pavel jako svědek a misionář Božího milosrdenství. 6. Svátost milosrdenství. 7. Skutky milosrdenství. 8. Matka milosrdenství. 9. Milosrdenství pro všechny?//Úvahy a výklad jsou doprovázeny častými ukázkami z Písma; k lepší orientaci slouží připojený rejstřík biblických odkazů, osobní rejstřík a poznámky s uvedením odborné literatury. Texty jsou psány přesvědčivě a nesou výrazné znaky autorova osobního zaujetí tématem milosrdenství.

KN 2010, váz., 147 str.

40 Kč

Naslouchal jsem tichu, Nouwen Henri J.M.

Deník muže, který se rozhodl strávit několik měsíců v trapistickém klášteře v modlitbách a meditacích.

Portál 1994, brož., 215 str.

180 Kč

Nástin religionistiky, Heller Jan, Mrázek Milan

Kalich 1988, brož., 349 str.

198 Kč

Nejobšírnější sbírka písní neb Kancionálek pro veřejnou a domácí pobožnost ku prospěch mládeže školní

Dle Frenclova VII. a VIII. vydání s přidanými písněmi dle kancionálku Sv.-Janského, schváleného nejdůstojnějšími konsistořemi českými. Nové vydání čítá 283 písní: modlitby ke mši sv., k sv. zpovědi, k sv. příjímání a ministrance pro mládež.

Nákladem knihkupectví B. Stýbla 1925, váz., 283 str.

98 Kč

Neumlčená II., Vaško Václav

Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce.

Zvon 1990, brož., 266 str.

45 Kč

Něžná revoluce v pražských ulicích

Text, uspořádání a výběr Jan Halada a Mirko Ryvola. Předmluvu napsal Jiří Černý. Ilustroval Dušan Pálka.

Lidové nakladatelství 1990, brož., 62 str.

80 Kč

Nová smlouva

Překlad KMS z roku 1994. Antikvární nabídka.

KMS, váz., 349 str.

140 Kč

Nový zákon

Z řečtiny přeložil F. Žilka.

Jan Laichter 1934, váz., 422 str.

65 Kč

O kompromisu, Morley John

Z anglického originálu přeložil Jos. David.

Nákladem Jana Laichtera 1902, váz., 221 str.

85 Kč

O křesťanské výchově mládeže, Pius XI.

Přeložili Josef Papica a Josef Vlček

MCM 1947, brož., 53 str.

90 Kč

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2019
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],