Vážení zákazníci, v první polovině března bude probíhat v knihkupectví Oliva inventura v rámci přechodu na EET. Obchod v Husově ulici bude uzavřen, ale knihy si nadále můžete objednávat v našem e-shopu. O opětovném otevření prodejny vás zde budeme informovat. Těšíme se na vaši návštěvu a děkujeme za přízeň.

Církevní právo

Atlas církevních dějin českých zemí 1918 - 1999, Boháč Zdeněk

Obsahuje: Historický vývoj náboženských společenství na našem území, Soužití Čechů a Němců v meziválečném období, Období okupace a komunistické totality, Demografické údaje k rokům 1930, 1950 a 1991

KN, váz., 64 str. textu, 128 map

550 Kč

Až do těch hrdel a statků?, Georgiev Jiří

Konzervativní myšlení a otázka samosprávy v politických strategiích české státoprávní šlechty po roce 1848.

NLN, váz., 375 str.

289 Kč

Basilejská kompaktáta, Šmahel František

Příběh deseti listin.

NLN, brož., 181 str.

169 Kč

Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách, Pumpr Pavel

Na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století.

Matice moravská, brož., 421 str.

310 Kč

Beneficium et feudum, Zelenka Jan

Podoba a proměny lenního institutu.

Historický ústav AV ČR, váz., 227 str.

364 Kč

Brány pekelné ji nepřemohou, Kubín Petr ed.

Kapitoly z pronásledování církví v Československu kolem roku 1950.

Karolinum, brož., 123 str.

150 Kč

Casti connubii, Pius XI.

Encyklika Pia XI. O křesťanském manželství.

Dědictví Svatováclavské 2016, brož., 100 str.

120 Kč

Československo a Svatý stolec, Pehr Michal, Šebek Jaroslav

I. Úvodní studie

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, váz., 229 str.

280 Kč

Československo a Svatý stolec II./1, Helan Pavel, Šebek Jaroslav ed.

Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti / 1919 - 1925 /. Výběrová edice dokumentů.

Masarykův ústav, Archiv AV ČR, váz.,307 str.

320 Kč

Československo a Svatý stolec III., Šmíd Marek, Pehr Michal, Šebek Jaroslav, Helan Petr eds.

Diplomatická korespondence a další dokumenty / 1917 - 1928 /.

Masarykův ústav a Archiv AV ČR v.v.i., váz., 608 str.

380 Kč

Chrestomatie ke studiu filosofie práva, Hrdina Ignác Antonín, Masopust Zdeněk

Leges, brož., 432 str.

450 Kč

Cíkrve a české školství, Horák záboj

Grada, brož., 264 str.

319 Kč

Cirkev v Žiline v období komunistickej moci, Prikryl Lubomír V.

K 20. výročiu smrti Gabriela Povalu SJ.

Dobrá kniha 2008, brož., 149 str.

153 Kč

Církevněprávní studie, Přibyl Stanislav

Luboš Marek, brož., 343 str.

290 Kč

Církevní dějiny , Suchánek Drahomír, Drška Václav

Antika a středověk.

Grada, váz., 427 str.

599 Kč

Církevní politika 1949, Otter Pavel

Dokumenty, komentáře.

Eman, brož., 122 str.

49 Kč

Církevní rozkol a slovanský svět, Florja Boris N.

Kniha ruského historika se zabývá náboženskými vztahy ve slovanském světě po církevním rozkolu roku 1054. Věnuje se církevní unii Bulharska a Srbska s Římem v první třetině 13. století a jejich následné cestě ke konfrontaci s latinským světem a příklonu k Byzanci, česko-ruským vztahům v raném středověku či rolil Uherského království v papežské politice. Analyzuje rovněž postavení Rusi ve středověké Evropě, a to jak v širším kontextu vztahů se západními sousedy a Vatikánem, tak v souvislosti s přicházející tatarskou hrozbou.

Pavel Mervart, váz., 187 str.

220 Kč

Církve a náboženské společnosti, Madleňáková Lucia

Správněprávní aspekty jejich vzniku a činnosti.

Leges, brož., 224 str.

360 Kč

Církve a právo, Tretera Rajmund Jiří

Miscellanea. Výběr drobných prací z díla.

Leges, váz., 381 str.

690 Kč

Církve a školství, Horák Záboj

Vybrané dokumenty ke studiu českého konfesního práva.

UK, brož., 133 str.

183 Kč

Dějiny československého práva 1945 - 1989, Kuklík Jan a kol.

Auditorium, váz., 426 str.

720 Kč

Dějiny Církve adventistů sedmého dne, Pištula Jiří

Dějiny Církve adventistů sedmého dne v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Advent-Orion, brož., 202 str.

580 Kč

Dějiny evropského kontinentálního práva, Kolektiv autorů Právnické fakulty UK

Linde, váz., 809 str.

760 Kč

Diktatura versus naděje, Koura Petr, Lorenc David, Stříbrný Jan, Šebek Jaroslav, Vaníčková Vladimíra, Vodičková Stanislava

Pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1989.

Ústav pro studium totalitních režimů, brož., 191 str.

235 Kč

Důstojně a radostně, Svobodová Zuzana, ed.

Příspěvek k lidskoprávnímu, občanskému a etickému vzdělávání.

Zdeněk Susa, brož.,158 str.

180 Kč

Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století, Krafl Pavel Otmar

Směry- tendence - proměny.

Historický ústav AV ČR, váz., 239 str.

364 Kč

Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích, Buben Milan M.

IV. díl, 1. svazek

Libri 2016, brož., 222 str.

250 Kč

Evropská unie, Fiala Petr, Pitrová Markéta

CDK 2003, váz., 743 str.

650 Kč

Fenomén Vatikán, Halas František X.

Idea, dějiny a současnost papežství. Diplomacie Svatého stolce. České země a Vatikán.

CDK, váz., 783 str.

598 Kč

Historická knihovna hospitalu Kuks a její romanisticko-kanonický fond, Kolda Jindřich, Hrdina Ignác Antonín

Historicko-právní studie.

Pavel Mervart, brož., 289 str.

299 Kč

Strana: 1 2 3 4
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2017
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],