Filozofie

14. výroční přednáška k poctě J.L. Fischera, Nechutováa Jana, prof., PhDr., CSc.

Otcové synům. Latinská kontinuita západu.

UP Olomouc 2007, brož., 40 str.

39 Kč

A přece budu blízko, Navara Luděk, Kasáček Miroslav

Život a mučednická smrt kněží Jana Buly a Václava Drboly od Babic.

Host 2016, váz., 212 str.

299 Kč

Abeceda filosofického myšlení, Prinz Jiří

Autor Abecedy filosofického myšlení nás provádí základními filosofickými problémy a populární formou nás seznamuje s řešeními, k nimž se v průběhu staletí dopracovala tradice, jejímiž nejvýraznějšími představiteli jsou Aristotelés a svatý Tomáš Akvinský.

Academia Bohemica, brož., 183 str.

200 Kč

Ach běda, přeběda, Lomová Olga, Yeh Kuo-Liang

Oplakávání mrtvých ve středověké Číně.

DharmaGaia 2004, brož., 278 str.

258 Kč

Ad fontes: cursus latinus, Kuťáková Eva, Slabochová Dana

Učebnice určená pro výuku latiny v univerzitních kurzech humanitního zaměření zve k četbě textů latinských autorů v originále, a to starověkých, středověkých i pozdějších. Jejich prostřednictvím vede k poznání základů latinské slovesné tradice v historickém průřezu. Publikace je rozdělena na dva základní stupně - cursus I a cursus II - , jejichž jednotící linie je studium latinské morfologie a syntaxe.

Karolinum, brož., 342 str.

320 Kč

Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity, Fujda Milan

K sociálním dějinám českého okultismu 1891-1941.

Malvern, brož., 335 str.

340 Kč

Alchymie, Karpenko Vladimír

Nauka mezi snem a skutečností.

Academia, váz., 521 str.

365 Kč

Aloys Skoumal / 1904 - 1988 / v průsečíku cest české kultury 20. století

Sborník příspěvků ze stejnojmenného vědeckého sympozia pořádaného Historickým ústavem Jihočeské univerzity ve dnech 11. a 12. listopadu 2004 v Českých Budějovicích.

Jihočeská univerzita, brož., 151 str.

199 Kč

Ambrosiaster a dějiny spásy, Hušek Vít

Ambrosiaster a dějiny spásy v kontextu předaugustinovské západní teologie.

Oikoymenh 2017, brož., 151 str.

178 Kč

Analogia entis, Przywara Erich

Práce je autorovým centrálním dílem, inspirovaným myšlením J.H. Newmana, M. Schelera, a J. Maréchala.

Refugium 2007, váz., 291 str.

300 Kč

Anamnesis, Karfíková Lenka

Augustin mezi Platonem a Plotinem.

Vyšehrad, brož., 137 str.

188 Kč

Anaximandrův výrok, Heidegger Martin

Přeložil Ivan Chvatík.

Oikoymenh, brož., 87 str.

138 Kč

Antonín Podlaha. Kněz ve vědách o historii a umění, Ryantová Marie, Uhlíková Kristina, Formánek Jakub, Císařová Jitka, ed.

Hlavním cílem předkládané publikace je přiblížit nebývale zajímavou a mnohovrstevnou osobnost pražského světícího biskupa Antonína Podlahy, od jeho narození před třemi lety uplynulo 150 let. Publikace je rozčleněna do tří části, první je věnována výlučně Podlahově osobnosti, druhá sleduje dobový kontext jeho působení a třetí hledá odpověď na otázku, nakolik byly Podlahovy badatelské aktivity v oblasti historie a dějin umění výjimečnou záležitostí či naopak obecnějším trendem v tehdejší katolické církvi.

Nová tiskárna Pelhřimov spol. s.r.o., Arcibiskupství pražské 2017, brož., 382 str.

270 Kč

Antonio Rosmini, Prini Pietro

Od nepřijetí k uznání.

Refugium, brož., 246 str.

210 Kč

Apologie pro opata Viléma, Bernard z Clairvaux

Úvodní studie, překlad a výkladové poznámky Iva Adámková. Latinsko.české vydání.

Oikoymenh 2018, brož., 177 str.

228 Kč

Apoštolský nuncius v Praze, Šmíd Marek

Významný faktor v československo-vatikánských vztazích v letech 1920 - 1950.

CDK, váz., 543 str.

398 Kč

Apoteóza vykořeněnosti, Šestov Lev

Pokus o nedogmatické myšlení.

Herrmann a synové, brož., 190 str.

144 Kč

Arbeo z Freisingu: Život a umučení svatého Jimrama, mučedníka, Josef Förster

Bilingva.

Karolinum, brož., 91 str.

105 Kč

Argonautica, Flaccus Gaius Valerius

Arista, Baset, váz., 406 str.

355 Kč

Aristotelés - O paměti, Sorabji Richard

Z anglického originálu přeložil Martin Pokorný.

Petr Rezek 1995, brož., 193 str.

195 Kč

Aristotelská nauka o potencích, Peroutka David

Filosofia, váz., 215 str.

189 Kč

Arménská genocida, Jandák Marek

Příčiny, průběh a osobní svědectví z let 1915 - 1922

Nakladatelství Epocha s.r.o. 2018, váz., 556 str.

549 Kč

Arménské knižní umění v průběhu staletí, Utidjan Haig

Pavel Mervart 2016, váz., 298 str.

699 Kč

Arménské kroniky od jezera Van

XVI. - XVIII. století. Vybrala, přeložila, úvodem a poznámkami opatřila Petra Košťálová.

Pavel Mervart, váz., 285 str.

319 Kč

Ať múzy promluví

Tři byzantská kvazidramata.

Pavel Mervart, váz., 121 str.

139 Kč

Athény a Jeruzalém, Šestov Lev

"Co má společné antické, jakoby ""profánní"" dědictví s myšlením biblickým? Tuto otázku si křešťanští myslitelé kladli v každé době. Výrazně svérázný ruský myslitel-existencialista hledá odpověď ve svých upřímně hledačských exkurzech."

Refugium, váz., 545 str.

400 Kč

Athletae Christi, Kitzler Petr

Raně křesťanská hagiografie mezi nápodobou a adaptací.

Filosofia, váz., 229 str.

145 Kč

Atlas náboženství Česka, Havlíček Tomáš, Klingorová Kamila, Lysák Jakub et al.

Atlas náboženství Česka představuje první rozsáhlou a ucelenou geografickou analýzu náboženské krajiny Česka a jejich proměn od počátku transformace společnosti po roce 1989.

Karolinum 2017, váz., 223 str.

750 Kč

Attila, Bednaříková Jarmila

Hunové, Řím a Evropa

Vyšehrad, váz., 340 str.

358 Kč

Bájné plavby do jiných světů

Sborník Bájné plavby do jiných světů sestává ze staroirských vyprávění, mezi nimiž ústřední místo zaujímá latinská Plavba svatého opata Brendana.

Argo, váz., 178 str.

198 Kč

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2018
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],