Filozofie

Římská literatura, Jiří Šubrt

Dějiny latinsky psané literatury od jejích počátků v polovině 3. stol. př. Kr. až do konce 5. stol. po Kr. včetně křesťanských autorů.

Oikoymenh, váz., 502 str.

489 Kč

Římský katolicismus a politická forma, Schmitt Carl

Přeložil Lukáš Kollert.

Oikoymenh, brož., 60 str.

98 Kč

Riziková společnost, Besk Ulrich

Na cestě k jiné moderně.

Slon 2018, brož., 431 str.

350 Kč

Románská symbolika. Duch 12. století., Davy Marie-Madeleine

Významná francouzská medievistka / 1903 - 1998 /, autorka mnoha děl věnovaných filosofii, mystice a spiritualitě, v knize Románská symbolika zkoumá úlohu symbolů v románském umění a role symboliky v životě člověka 12. století. V širokém rozpětí od mystických textů, přes architekturu až po grálovou literaturu autorka přibližuje duchovní zkušenost tehdejšího člověka, která je symboly živena. Symboly vyučují jazyku, který je jazykem lásky a poznání a jsou tedy v této době alfou a omeegou duchovní zkušenosti, ba dokonce tvoří celou abecedu tohoto tajemného jazyka, přirovnávaného k jazyku andělů.

Malvern, brož., 324 str.

348 Kč

Rozhodné pojednání o vztahu náboženství a filosofie, Ibn Rušd / Averroes /

Z arabského originálu přeložil a poznámkami a úvodem opatřil Ondřej Beránek.

Academia, váz., 129 str.

195 Kč

Rozhovory k osmdesátým narozeninám, Heidegger Martin

Přeložil Ivan Chvatík a Jiří Němec.

Oikoymenh, brož., 52 str.

98 Kč

Rozvážnosť a voľba podľa sv. Tomáša Akvinského, Hrehová Helena

Aktuálne myšlienky sv, Tomáša Akvinského o rozvážnosti a voľbe alebo o procese rozhodovania v tomistických a novotomistických reflexiách.

Trnavská univerzita, brož., 224 str.

328 Kč

Rukopisy od Mrtvého moře

Hebrejsko-česky. Přeložili Stanislav Segert, Robert Řehák a Šárka Bažantová.

Oikoymenh 2007, váz., 963 str.

828 Kč

Ruská středověká literatura

Od křtu Vladimíra Velikého po Dmitrije Donského. Výbor textů 11.-14. století.

Pavel Mervart, váz., 370 str.

359 Kč

Rusko včera, dnes a zítra, Žantovský Petr, Mgr.

Sborník příspěkvů k problematice.

Media res, brož.,109 str.

149 Kč

Růže chuti přerozkošné

Antologie moravských rukopisných kancionálů 17. a 18. století.

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, váz., 181 str.

240 Kč

Růže prší krásná..., Janečková Marie a kol.

Disputace o barokním jazyku a chválořeči.

ARSCI 2016, brož., 316 str.

358 Kč

Salafitský islám, Ťupek Pavel

Academia, váz., 161 str.

285 Kč

Scipionův sen, Marcus Tullius Cicero

Přeložil Petr Březina. Latinsko-česky.

Srní, brož., 71 str.

86 Kč

Sedm dní na cestách po Francii, Vladimír Losskij

Meditace o Evropě pravoslavného teologa ve vzpomínkách na začátek druhé světové války.

Refugium, brož., 97 str.

110 Kč

Sehnsucht, Smolen Štěpán

Úvod k romantické touze.

Oikoymenh 2017, brož., 175 str.

198 Kč

Sensorium Dei, Rechlík Karel, Hanuš Jiří, Vybíral Jan eds.

Člověk - prostor - trancendence.

CDK 2013, váz., 254 str.

349 Kč

Setkání a odstup, Hejdánek Ladislav V.

Výbor textů z tvorby L. Hejdánka představuje stati, ve kterých se autor od padesátých let minulého století do současnosti setkává s druhými autory a mysliteli. Jde o formu kritických rozhovorů, v nichž se mohou obě strany dostávat do sporu a do „krize“. Tematicky je výbor velmi pestrý, týká se umění, kultury a básnictví, ale také pravdy, demokracie či podstaty člověka. Podobně pestrý je soubor těch, s kterými se autor setkává (Halas, Trefulka, Hašek, M. Machovec, Z. Mlynář, Rádl, Hromádka, J. B. Souček, Kosík, Patočka, Solženicyn, Dürrenmatt, Cervantes, Turgeněv, Heidegger či Jaspers).

Oikoymenh 2010, váz.,335 str.

388 Kč

Setkávání, Chlíbec Jan, Zoe Opačič eds.

Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské.

Artefactum / Ústav dějin umění AV ČR, váz., 543 str.

400 Kč

Simone Weilová, Dorothee Beyerová

Filosofka - odborářka - mystička

Refugium, brož., 178 str.

195 Kč

Situace poezie, Maritainová Raissa, Maritain Jacques

Z francouzských vydání uvedených v bibliografické poznámce přeložil a doslov napsal Karel Šprunk.

Triáda 2017, brož., 116 str.

225 Kč

Škvoreckého Zbabělci, Blažíček Přemysl

Oikoymenh, brož., 68 str.

62 Kč

Sloup a opora pravdy, Florenskij Pavel

Nadčasové originální vize ruského kněze, který záhadně zahynul v sovětském vězení, představují bezesporu stále závažnou inspiraci.

Refugium 2003, váz., 709 str.

790 Kč

Slovanské pohanství ve středověkých latinských pramenech, Dynda Jiří

Kniha je komentovanou antologií textů nejvýznamnějších latinských pramenů ke slovanskému pohanství. Ve dvojjazyčném, latinsko-českém vydání se stručnými úvody, kritickým aparátem a výkladovými poznámkami systematicky předkládáčtenáři zmínky o náboženství, svatyních, bozích a zvycích starých Slovanů na Balkáně, v Polabí a Pobaltí, o christianizaci Pomořanska a Rujány či o údajných pohanských přežitcích v lidové kultuře středověkých Čech a Polska.

Scriptorium 2017, váz., 365 str.

341 Kč

Slovník náboženství, Eliade Mircea, Culianu Ion P.

ČS, váz., 318 str.

140 Kč

Slovník raněkřesťanské literatury Východu, Starowieyski Marek

Arabská, arménská, etiopská, gruzínská, koptská a syrská literatura.

Pavel Mervart 2012, váz., 369 str.

389 Kč

Slovo ze srdce jejich..., Sládek Miloš

Slovo ze srdce jejich aneb Nedělní kázání v pobělohorských bohemikálních postilách a tradiční perikopní systém.

Památník národního písemnictví 2017, brož., 705 str.

390 Kč

Slunce spravedlnosti, Maroszová Jana, ed.

Kázání Cyrila Rigy OP / 21. prosince 1734 /.

Pavel Mervart 2017, brož., 228 str.

199 Kč

Smysl dialogu, Poláková Jolana

O směřování k plnosti lidské komunikace.

Vyšehrad, brož., 78 str.

138 Kč

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2019
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],