Filozofie

Thomas Moore světec a utopista, Svoboda Bohumil

S předmluvou kardinála Dominika Duky.

Triton 2014, váz., 188 str.

199 Kč

Tomáš a Kajetán o analogii jmen, Petr Dvořák

Sémantické učení o analogii jmen představuje klíč k pochopení a formulaci mnohem závažnějších filozofických a teologických nauk jak u Tomáše samotného, tak v tomistické tradici jeho následovníků, v níž sehrál rozhodující úlohu kardinál Kajetán, přední renesanční komentátor Tomášových děl.

Krystal, brož., 189 str.

180 Kč

Tomismus čtyřiadvaceti tezí, Machula Tomáš, Filip Martin Štěpán

V této práci jde o představení novotomismu na základě dekretu z roku 1914, adresovaného katolickým učitelům filosofie. Obsahuje 24 tomistických tezí, které nejsou pouhým opakováním myšlenek Tomáše Akvinského, ale živou reakcí na stav filosofie a filosofických diskusí své doby.

Krystal 2010, brož., 228 str.

245 Kč

Totalitarismus a politické náboženství, Gregor James A.

Intelektuální historie.

CDK, váz., 371 str.

398 Kč

Tractatus Birgittini / Brigitské traktáty, Matthaeus de Cracovia

Svazek přináší dva dosud nevydané spisy polského theologa, jež se týkají života a díla sv. Brigity Švédské: Proposice ke svatořečení svaté Brigity Švédské a Umučení Krista z Relevací svaté Brigity. Edice a překlad Drahomíra Breedveld-Baránková.

Oikoymenh, váz., 106 str.

348 Kč

Tractatus de sex dierum operibus / O stvoření světa, Thierry ze Chartres

Překlad, úvod a poznámky Lenka Karfíková.

Oikoymenh 2000, brož., 135 str.

198 Kč

Tractatus logico-philosophicus, Wittgenstein Ludwig

Druhé, opravené vydání.

Oikoymenh 2017, brož., 87 str.

148 Kč

Tradice českého katolicismu, Jiří Hanuš

Kniha analyzuje politický a kulturní fenomén v jeho různých dimenzích a proměnách.

CDK, brož., 295 str.

249 Kč

Tragická existence / S přiloženými svědectvími z vězení /, Alfred Delp

Německý filosof, umučený nacisty, jehož stoleté výročí od narození si připomínáme, patří nejen mezi jakostní znalce Kanta či Heideggera, ale nadto je respektován pro báječně srozumitelný styl svého sdělení i coby jejich skvělý interpret. V současnosti se připravuje beatifikační proces tohoto jezuity-mudčeníka.

Refugium, váz., 157 str.

210 Kč

Tři dopisy Tomáše Akvinského, Blažek Pavel

Publikace, kterou zde čtenáři předkládáme, obsahuje tři listy Tomáše Akvinského v českém překladu, doplněné o úvodní studie a bibliografii ke každému z nich.

Krystal, brož., 110 str.

125 Kč

Tropus, symbol, figura, Pargačová Lucie

Příspěvek k filosofii jazyka Salomona Maimona.

UK Praha, brož., 174 str.

210 Kč

Tu stojím, inak nemôžem… Reformácia od počiatkov do súčasnosti, Doležalová Markéta, Pavlíková Lenka a kol.

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) společně se Slovenským státním archivem v Bratislavě vydali publikaci připomínající 500. výročí vzniku luterské reformace. Po obsahové stránce jde o badatelský počin, který spojil řadu dalších vysokoškolských, historických, teologických i archivních pracovišť českých a především slovenských. Přináší nečernobílý pohled na titulní téma z různých hledisek prezentovaných více než dvaceti autory. Historický a archivářský přístup k jeho zpracování rozšiřují též specialisté na archeologii a heraldiku. Časový rozptyl příspěvků je též značný: publikace zahrnuje studie věnované méně známým, avšak stále aktuálním, traktátům Martina Luthera z první čtvrtiny 16. století, dále se věnuje vlivu reformace na uherskou společnost ve století 17., protireformaci a podstatným momentům ze života reformovaných církví v období probuzení slovenského národního živlu ve století 19., kdy docházelo k četným konfliktním situacím s maďarským vedením církví. Emancipace reformovaných komunit v Horních Uhrách a pocit sounáležitosti s českým živlem podstatnou měrou přispěly koncem první světové války ke vzniku a rozvoji společného státu, samostatné Československé republiky.

Štátný archív v Bratislave, Ústav pro studium totalitních režimů 2017, váz., 423 str.

258 Kč

U kolébky Evropy / Odkaz antického Říma, Werner Dahlheim

Ideál antického města a jeho vliv na dějiny Evropy.

Vyšehrad, váz., 221 str.

268 Kč

Účelnost jako filosofický problém, Robert Spaemann, Reinhard Löw

Dějiny a znovuobjevení teleologického myšlení.

Oikoymenh, váz., 333 str.

368 Kč

Učení o eucharistii v díle M.Jana Husa, Sousedík Stanislav

Učení o eucharistii náleží k ústředním problémům křesťanské teologie

Vyšehrad, brož., 77 str.

94 Kč

Umění a čas I., Patočka Jan

Knižní vydání Sebraných spisů přináší čtenářům systematicky učleněné celoživotní dílo jednoho z nejvýznamnějších českých filosofů.

Oikoymenh, váz., 543 str.

368 Kč

Umění a čas II., Patočka Jan

Oikoymenh, váz., 451 str.

368 Kč

Uměním k lidskosti, Herder Johann Gottfried

Úvahy o jazyce a literatuře.

Oikoymenh, váz., 281 str.

348 Kč

Umučení Polykarpa a pašijní příběh, Dus Jan Amos

Publikace obsahuje řecký text a nový český komentovaný překlad.

Mlýn 2011, brož., 180 str.

149 Kč

Univerzálie ve scholastice, Heider Daniel, Svoboda David ed.

Jihočeská univerzita, váz., 288 str.

328 Kč

Únor 1948, Kaplan Karel

Publikace přináší čtenářům nástin klíčových událostí československé politiky po konci druhé světové války, které vyvrcholily komunistickým převratem v únoru roku 1948, jehož důsledkem byla čtyřicetiletá vláda jedné strany. Autor analyzuje příčiny rozpadu demokratického systému v Československu a posléze se zaměřuje na detailní rozbor událostí kritických únorových dní. Výklad je hojně doplněn dobovými dokumenty institucionální i osobní povahy, nechybí zprávy informátorů, dopisy a záznamy z rozhovorů klíčových figur politického života, přičemž k těmto materiálům autor nabízí podrobnější komentáře a hodnotí, jakou roli jednotliví aktéři, ať už z řad demokratických stran, či z KSČ, sehráli při nastolení komunistického režimu v Československé republice. Některé dokumenty jsou veřejnosti představeny vůbec poprvé.

Nakladatelství Epocha s.r.o. 2018, váz., 463 str.

399 Kč

Utěšitel, Bulgakov Sergej

O Boholidství.

Refugium 2017, váz., 502 str.

490 Kč

Utilitarismus, Mill John Stuart

Překlad Karla Šprunka doprovází studie a komentář Stanislava Sousedíka.

Vyšehrad 2011, brož., 182 str.

228 Kč

Úvod do dějin patristické a scholastické filosofie, Beringer Jaromír

Pilsen Press spol. s.r.o. 2002, brož., 34 str.

64 Kč

Úvod do filosofie, Jaspers Karl

Dvanáct rozhlasových přednášek.

Oikoymenh, brož., 119 str.

148 Kč

Úvod do filosofování, Hejdánek Ladislav V.

Oikoymenh, váz.,223 str.

278 Kč

Úvod do hermeneutiky, Grondin Jean

Přeložili B. Horyna a P. Kouba.

Oikoymenh, brož., 247 str.

298 Kč

Úvod do knihy Žalmů v zrcadle poesie, Josef Blaha

Marek Konečný, brož., 83 str.

115 Kč

Úvod do logiky aristotelské tradice, Novák Lukáš, Dvořák Petr

Krystal 2011, brož., 217 str.

240 Kč

Úvod do metafyziky, Schmidinger Heinrich

Oikoymenh, váz., 455 str.

498 Kč

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2018
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],