Filozofie

Filosofie a zrcadlo přírody, Rorty Richard

Přeložil Martin Ritter.

Academia, váz., 383 str.

385 Kč

Filosofie Augustinova mládí, Karfíková Lenka

Tři studie s Nebridiovým a Augustinovým listem / Ep. 6 -7 / v příloze.

Oikoymenh 2016, brož., 150 str.

188 Kč

Filosofie Friedricha Nietzscheho, Fink Eugen

Z německého originálu přeložila Daniela Petříčková.

Oikoymenh, váz., 221 str.

298 Kč

Filosofie jako brána k teologii, Allen Diogenes

Mlýn 1999, brož., 228 str.

139 Kč

Filosofie logiky, Peregrin Jaroslav, Vlasáková Marta

Filosofia 2017, váz., 403 str.

285 Kč

Filosofie skepse, Horyna Břetislav

Nakladatelství Olomouc, s.r.o. 2008, váz., 206 str.

279 Kč

Filosofie tělesnosti dějin, Vodrážka Mirek

Herrmann a synové, váz., 351 str.

297 Kč

Filosofie utěšitelkou, Boethius Anicius Manlius Torquatus

Vyšehrad, brož., 204 str.

198 Kč

Filosofie v Byzanci, Neupauer Eduard

Dvě metodologické studie.

Západočeská univerzita v Plzni, brož., 117 str.

120 Kč

Filosofie vrcholného a pozdního středověku, Kobusch Theo

Přeložil Martin Pokorný.

Oikoymenh, váz., 783 str.

698 Kč

Filozofická antropológia, Letz Ján

Príspevok ku kreačno-evolučnému porozumeniu človeka.

Charis, brož., 153 str.

189 Kč

Filozofická gymnastika, Law Stephen

25 krátkých myšlenkových dobrodružství.

Argo a Dokořán 2007, váz., 342 str.

299 Kč

Filozofické základy výchovy, Brezinka Wolfgang

Zvon, váz., 212 str.

79 Kč

Focus Pragensis VI /2006, Lyčka Milan ed.

Oikoymenh, brož., 136 str.

199 Kč

Formování multikulturní společnosti v podmínkách ČR a v zemích střední Evropy, Šrajerová Olga ed.

Sborník z mezinárodní vědecké konference.

Slezský ústav, brož., 292 str.

336 Kč

Fotiovo schizma, Dvorník František

Historie a legenda.

Refugium, váz., 575 str.

480 Kč

Foucault, Deleuze Gilles

Herrmann a synové, váz., 190 str.

198 Kč

František Reyl kněz, vědec, politik, Havel Matěj O.

František Reyl / 1865-1935 / byl ve své době jednou z nejvýraznějších postav regionálního i celonárodního katolicizmu, potažmo katolicismu politického. Nesmírně inspirativní osobnost se však vlivem časového odstupu vytratila z povědomí veřejnosti / včetně katolické /.

Pavel Mervart 2016, váz., 225 str.

239 Kč

Freudův Mojžíš: judaismus konečný a nekonečný, Yerushalmi Yosef Hayim

Z anglického originálu přeložil Daniel Micka.

Academia, váz., 234 str.

285 Kč

Geografie a mýty v Dionysiakách Nonna z Panopole, Dostálová Růžena

Pavel Mervart, brož., 202 str.

249 Kč

Geometria, Descartes René

Geometrie.

Oikoymenh, váz., 272 str.

328 Kč

Ghazálího výklenek světel, al-Ghazzálí Abú Hámid Muhammad Ibn Ahmad

/ Miškát al-anwár / a význam osvícení v islámské filosofii. Přeložila a úvodní studii napsala Zora Hesová.

Academia, váz., 214 str.

285 Kč

Herderova filosofie kultury, Bojda Martin

Togga 2015, váz., 923 str.

620 Kč

Heretická škola, Palouš Radim

O filosofii výchovy ve světověku a Patočkově pedagogice čili filipika proti upadlé škole.

Oikoymenh, brož., 95 str.

148 Kč

Hermeneutická etika, Payne Jan

Jeden filosofický pokus o setkání s lidskou bytostí.

Triton, brož., 109 str.

68 Kč

Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona, Christoph Dohmen, Günter Stemberger

Vztah svatých textů Izraele a křesťanského Starého zákona.

Vyšehrad, váz., 283 str.

328 Kč

Hestia a Hermés, Vernant Jean-Pierre

"Tématem studií jsou "" vnitřní dějiny řeckého člověka, uspořádání jeho mentality, proměny, které mezi 8. a 4. stol. př. Kr. ovlivňují celé pole jeho aktivit a psychologických funkcí: chápání prostoru a času, paměť, imaginaci, pojem osoby a vůle, zacházení se symboly a se znaky, způsoby uvažování, myšlenkové kategorie."""

Oikoymenh, váz., 223 str.

248 Kč

Historia litteraria v českých zemích od 17. století do počátků 19. století, Forster Josef, Podavka Ondřej, Svatoš Martin ed.

Filosofia, brož., 362 str.

240 Kč

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2018
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],