Filozofie

Geometria, Descartes René

Geometrie.

Oikoymenh, váz., 272 str.

328 Kč

Ginza

Ginza - Poklad gnostická bible nazarejců. Svazek II. Přeložil Jan Kozák.

Bibliotheca gnostica 2018, váz., 268 str.

390 Kč

Granum sinapis, Mistr Eckhart

Zpěv hořčičného zrnka o překrásném božství.

HaH 2017, brož., 99 str.

345 Kč

Herderova filosofie kultury, Bojda Martin

Togga 2015, váz., 923 str.

620 Kč

Heretická škola, Palouš Radim

O filosofii výchovy ve světověku a Patočkově pedagogice čili filipika proti upadlé škole.

Oikoymenh, brož., 95 str.

148 Kč

Hermeneutická etika, Payne Jan

Jeden filosofický pokus o setkání s lidskou bytostí.

Triton, brož., 109 str.

68 Kč

Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona, Christoph Dohmen, Günter Stemberger

Vztah svatých textů Izraele a křesťanského Starého zákona.

Vyšehrad, váz., 283 str.

328 Kč

Hestia a Hermés, Vernant Jean-Pierre

"Tématem studií jsou "" vnitřní dějiny řeckého člověka, uspořádání jeho mentality, proměny, které mezi 8. a 4. stol. př. Kr. ovlivňují celé pole jeho aktivit a psychologických funkcí: chápání prostoru a času, paměť, imaginaci, pojem osoby a vůle, zacházení se symboly a se znaky, způsoby uvažování, myšlenkové kategorie."""

Oikoymenh, váz., 223 str.

248 Kč

Historia litteraria v českých zemích od 17. století do počátků 19. století, Forster Josef, Podavka Ondřej, Svatoš Martin ed.

Filosofia, brož., 362 str.

240 Kč

Historická knihovna Hospitalu Kuks a její romanisticko-kanonistický fond, Kolda Jindřich, Hrdina Ignác Antonín

Pavel Mervart, brož., 289 str.

299 Kč

Historické knihy Starého zákona, Větrovec Pavel

Předkládaná publikace se věnuje problematice historických knih Starého zákona od knihy Jozue po knihy Makabejské.

Pavel Mervart 2017, brož., 205 str.

210 Kč

Historie aneb O dvou obcích, Ota z Freisingu

Z latinského originálu přeložili Pavel Černuška, Jana Malá a Jana Nechutová.

Argo 2017, váz., 456 str.

498 Kč

Hledání duše zítřka, Floss Karel

CDK, brož., 467 str.

398 Kč

Hodoeporicon Ambrogia Travesariho, Stejskal Jan, ed.

Veduta 2013, váz., 234 str.

260 Kč

Homérští hrdinové ve vzpomínkách věků

Přeložila Eva Kamínková. Rok vydání 1977. Antikvární nabídka.

Nakladatelství Svoboda, váz., 220 str.

30 Kč

Homilie a Komentář k Janovu evangeliu, Jan Scotus Eriugena

Dvě filosoficko-teologická dílka raného středověku.

Vyšehrad, brož., 144 str.

158 Kč

Hospodin je král, Procházková Ivana

Starozákonní metafora ve světle kognitivní lingvistiky.

ČBS 2011, brož., 301 str.

248 Kč

Hovory k sobě, Aurelius Marcus Antonius

Arista, Baset 2011, váz., 184 str.

265 Kč

Hudba jako předmět logiky, Alexej F. Losev

Profesor antické filosofie a estetiky na Moskevské univerzitě dbá o propojení hudby a matematické logiky.

Refugium, brož., 228 str.

210 Kč

Hyberni v Praze, Pařez Jan, Kuchařová Hedvika

Dějiny františkánské koleje Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze.

Oswald 2001, váz., 188 str.

241 Kč

Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem, Gadamer Hans-Georg

Z německého originálu přeložili Jan Šindelář a Filip Karfík.

Oikoymenh, brož., 119 str.

178 Kč

Idea fenomenologie, Husserl Edmund

Idea fenomenologie a dva texty Jana Patočky k problému fenomenologie.

Oikoymenh, brož., 103 str.

178 Kč

Idea lidských práv v české duchovní tradici, Trojan Jakub S.

Oikoymenh, brož., 255 str.

238 Kč

Idea sociální vědy a její vztah k filosofii, Peter Winch

Českému čtenáři se konečně dostává do rukou překlad jedné z nejcitovanějších a nejvýznamnějších prací společenských věd dvacátého století.

CDK, váz., 134 str.

198 Kč

Ideje a slova, Karfíková Lenka

Studie k Augustinovi, Plotínovi, Abélardovi, Dionysiu Aeropagitovi a Anselmovi. V příloze Abélardův výklad obecnin podle Logica " Ingredientibus "

Oikoymenh, brož., 225 str.

248 Kč

Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii II., Edmund Husserl

Oikoymenh, váz., 380 str.

418 Kč

Identita a diference, Cardal Roman

Systematický kurz ontologie.

Akademia Bohemica, váz., 448 str.

600 Kč

Identitní teorie predikace, Sousedík Stanislav

Oikoymenh, brož., 167 str.

188 Kč

Impérium a ti druzí, Nowak Andrzej

Rusko, Polsko a moderní dějiny východní Evropy.

CDK, brož., 263 str.

269 Kč

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2018
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],