Historie

Zemřel pod cizím jménem, Šindlar Jan

Dramatický závěr života Jana Šrámka.

KN, váz., 182 str.

199 Kč

Žena v Jednotě bratrské, Císařová Kolářová Anna

Zásady, postavy, dědictví.

Kalich 1942, váz., 469 str.

258 Kč

Ženy a děti ve dvorské společnosti, Dvořáčková-Malá Dana, Zelenka Jan a kol.

Historický ústav AV ČR 2015, váz., 198 str.

364 Kč

Ženy proti proudu, Lovčí Radovan

První unitářské a univerzalistické reverendky v Británii a USA.

Unitaria 2018, váz., 151 str.

239 Kč

Židé v novodobých dějinách, Veber Václav, ed.

Hlavním cílem publikace je seznámit veřejnost s dějinami židů ve dvacátém století a přiblížit hrůzu a tragédii holocaustu. Mezi autory příspěvků je K. Sidon, R. Glazar, L. Pavlát, M. Kárný a další.

Karolinum, brož., 323 str.

160 Kč

Židé v novodobých dějinách, Veber Václav, ed.

Karolinum 1997, brož., 323 str.

150 Kč

Žiji se svou minulostí, Lefkovits Ivan, ed.

Vzpomínky těch, kdo přežili holokaust.

Oikoymenh 2017, brož., 987 str.

850 Kč

Život a osobnost Bedy Dudíka (1815-1890) pohledem jeho deníků, Šimková Eva

Odborné dílo moravského stavovského historiografa dr. Bedy Dudíka OSB (1815–1890) je, alespoň mezi odbornou veřejností, dobře známé. Monumentální Dějiny Moravy v české i německé jazykové verzi, početné texty o různých tématech spojených s třicetiletou válkou, dodnes využívané zprávy ze zahraničních badatelských cest. Jaký však byl každodenní život muže, který musel neustále uvádět do souladu svou práci historika s povoláním řeholního kněze? A jak vůbec této společenské pozice dosáhl? Ve své době nebyl samozřejmě v podobném postavení jediný. Je však jedním z mála, v jehož pozůstalosti dnes nalezneme téměř kompletně dochované osobní deníky. S jejich pomocí se tato kniha snaží (nejen) výše uvedené otázky zodpovědět.

UP Olomouc 2018, váz., 334 str.

320 Kč

Život a smrt Jany z Arku, Pernoudová Régine

Svědectví z rehabilitačního procesu / 1450 - 1456 /.

Refugium 2009, váz., 269 str.

275 Kč

Život jurských otců

Z latinských originálů přeložili Ondřej Koupil, Jan Zdichynec a Zdeněk Žalud.

Benediktinské arciopatství 2004, brož.,

200 Kč

Život svaté Kateřiny / Legenda o svaté Kateřině

Novočeský překlad Jiří Pelán.

Ceská knižnice 2016, váz., 272 str.

329 Kč

Život svatého poustevníka Vintíře, Jiří David ze Zdic

Překlad starodávné legendy z latiny o poustevníku prvních přemyslovských časů, od jezuitského misionáře sedmnáctého století, nás zve do tmavých lesů Českého království.

Refugium, brož., 94 str.

85 Kč

Život svatého Vojtěcha, Bruno z Querfurtu

Svatý Vojtěch (Adalbert), druhý pražský biskup, pocházející z rodu Slavníkovců, je významnou postavou nejen českých, ale i evropských dějin. Legenda, kterou napsal Bruno z Querfurtu, Vojtěchův mladší současník a arcibiskup, který podobně jako Vojtěch zemřel na misijní výpravě k pohanským Prusům a byl následně svatořečen, je vedle kroniky Canapariovy jednou ze dvou významných vojtěšských legend a patří mezi zásadní památky našich nejranějších dějin. Latinská legenda, podle svých prvních slov nazvaná Nascitur purpureus flos (Z českých zemí vykvetl nachový květ), vyniká svými literárními kvalitami, ale také autentičností a originalitou, nebojí se překračovat úzce vymezené žánrové hranice a svého hrdinu zcela neidealizuje. Přináší také zajímavé pohledy na politickou situaci v tehdejší říši za vlády otonské dynastie. Doslov napsal přední český archeolog a historik prof. Jiří Sláma.

Vyšehrad 2017, váz., 125 str.

248 Kč

Zlatý prsten, Melenťjev Jurij

K pramenům ruské kultury.

Panorama 1988, váz., 174 str.

139 Kč

Zprávy z Prahy 1953, Pernes Jiří

Academia 2016, brož., 409 str.

350 Kč

Zrod českého státu 568 - 1055, Charvát Petr

Kniha zachycuje období od příchodu Slovanů po definitivní zformování českého státu za knížete Břetislava I.

Vyšehrad, váz., 263 str.

268 Kč

Zrod střední a východní Evropy, Dvorník František

Mezi Byzancí a Římem.

Prostor, váz., 525 str.

850 Kč

Zrození velmoci, Kovář Martin, Tumis Stanislav

Anglie /Velká Británie / na cestě k postavení první světové mocnosti / 1603-1746/

Triton 2007, brož., 185 str.

169 Kč

Zvony a hodinové cimbály, Vácha Petr

Zvony a hodinové cimbály Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Nakladatelství Praha, brož., 71 str.

150 Kč

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2019
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],