Historie

Atributy světců, Pfleiderer Rudolf

3. upravené vydání.

Unicornis 2008, brož., 159 str.

95 Kč

Attila, Bednaříková Jarmila

Hunové, Řím a Evropa

Vyšehrad, váz., 340 str.

358 Kč

Augustus, Eck Werner

Augustus a jeho doba

Vyšehrad, váz., 118 str.

178 Kč

Babické vraždy 1951, Stehlík Michal

Babický případ z července 1951 otřásl celým tehdejším Československem. Tři mrtví na chodbě babické školy, následně akce bezpečnosti a další mrtví v bolíkovickém poli. Rychlý politický proces se sedmi tresty smrti.

Academia 2016, brož., 255 str.

265 Kč

Bájné plavby do jiných světů

Sborník Bájné plavby do jiných světů sestává ze staroirských vyprávění, mezi nimiž ústřední místo zaujímá latinská Plavba svatého opata Brendana.

Argo, váz., 178 str.

198 Kč

Barok v Čechách

Katalog stálé výstavy ve státním zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou.

Obelisk 1973, brož., 168 str. + obrazová příloha.

180 Kč

Basil Veliký a jeho doba, Novotný Jiří

Basil Veliký: Moralia.

Refugium 1999, váz., 179 str.

169 Kč

Basilejská kompaktáta, Šmahel František

Příběh deseti listin.

NLN, brož., 181 str.

169 Kč

Benediktini a benediktinky v Čechách a na Moravě, Zeschik Johannes

Z německého originálu přeložil Zdeněk Lochovský.

Benediktinské arciopatství 2007, váz., 207 str.

300 Kč

Benediktini I.+ II., Mádl Martin

Barokní nástěnná malba v Českých zemích.

Academia 2017, váz., 1072 str.

1650 Kč

Benediktinské kláštery střední Evropy a jejich architektura, Kuthan Jiří

NLN 2014, váz., 360 str.

499 Kč

Benediktinské opatství ve Vilémově, Sommer Tomáš, Šrámek Josef

Dějiny zapomenutého kláštera na česko-moravském pomezí.

Veduta, váz., 453 str.

460 Kč

Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách, Pumpr Pavel

Na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století.

Matice moravská, brož., 421 str.

310 Kč

Bernard Bolzano, Červinková-Riegrová Marie

Mladá Vožice, brož., 63 str.

107 Kč

Bezděkovský kostelíčku, Bergmann Petr, ed.

Obrazová a textová koláž ze života a díla Sigismunda Ludvíka Boušky při příležitosti výročí 150 let od jeho narození a 75 let od úmrtí.

Vydali Petr Bermann- Broumovsko Organic a Karel Kerlický - KANT v Praze 2017, váz., 117 str.

4 Kč

Biografický slovník českých zemí, Vošahlíková Pavla

4. Bene - Bez

Libri, brož., 477 str.

200 Kč

Biskup Severus z Ašmúnajnu, Mikulicová Mlada

Křesťané a muslimové ve fátimovském Egyptě.

Karolinum, brož., 266 str.

280 Kč

Bitva na Bílé hoře 8.11.1620, Uhlíř Dušan

Bitva na Bílé hoře bývá označována jako největší prohra českých dějin, jako národní tragédie nejhoršího dosahu. Málokteré bitvě byl přisuzován tak tragický význam jako této krátké vojenské srážce, která netrvala ani celé dvě hodiny. A to nejen proto, že přivodila zvrat ve vývoji zemí České koruny, ale také proto, že její důsledky se staly předmětem dlouhodobého zájmu domácích a cizích historiků. Nová edice Útrapy a hrůzy třicetileté války, bude v širokém záběru mapovat jednotlivé události a mocensko-politické změny, klíčové i opomíjené vojenské akce, známé i méně známé bitvy, zajímavé aktéry a významné osobnosti dlouhého, třicet let trvajícího konfliktu.

Veduta 2018, brož., 86 str.

199 Kč

Blahoslavená Zdislava z Lemberka, Kalista Zdeněk

Zvon 1991, brož., 341 str.

150 Kč

Blahoslavený Hroznata /Kritický životopis/, Kubín Petr

Kniha zpracovává odborně-historickým způsobem život významného elmože z přelomu 12. a 13. stol., přítele krále Přemysla Otakara I.,křižáka, řeholníka a nakonec i mučedníka bl. Hroznaty.

Vyšehrad, váz., 288 str.

248 Kč

Blázni pro Krista, Ivanov Sergej Arkaďjevič

Kulturní dějiny jurodství.

Pavel Mervart 2015, brož., 381 str.

379 Kč

Bludiště seznamů, Eco Umberto

Argo 2009, váz., 408 str.

998 Kč

Bohové, chrámy, obřady a lidé, Hrůša Ivan

Náboženství staré Mezopotámie.

Vyšehrad, váz., 286 str.

328 Kč

Boris Nikolajevič Čičerin o ruských dějinách, Šaur Josef

Státní škola jako historiografický a společenský fenomén.

Masarykova univerzita 2015, brož., 439 str.

350 Kč

Bosí augustiniáni v Čechách jako objednavatelé uměleckých děl v 17. a 18. století, Šmilauerová Adéla

Bosí augustiniáni představovali v Čechách během 17. a 18. století mezi žebravými řády poměrně malé společenství. Výrazné stopy po jejich činnosti jsou však patrné dodnes, přestože na našem území nepůsobí již dlouhou řadu let. Výmluvným příkladem připomenutí jejich existence jsou umělecká díla, která pro své klášterní areály objednali. V souvislosti s touto zadavatelskou činností vystupuje do popředí úzce propojená spolupráce objednavatele, donátora a umělce, jež poodhaluje nejenom samotnou historii vzniku uměleckých děl, ale také nezbytné vazby, které si bosáci se svým okolím vytvořili.

Univerzita Karlova Praha, Katolická teologická fakulta 2018, váz., 243 str.

269 Kč

Brány pekelné ji nepřemohou, Kubín Petr, ed.

Kapitoly z pronásledování církví v Československu kolem roku 1950.

Karolinum, brož., 123 str.

150 Kč

Bůh ví proč, Spalová Barbora

Studie pamětí a režimů moci v křesťanských církvích v severních Čechách.

CDK 2012, brož., 417 str.

398 Kč

Býti šlechticem, Austová Ivana

Šlechtické nobilitace v letech 1627 - 1657 v českých a rakouských dědičných zemích.

Veduta 2016, váz., 267 str.

280 Kč

Byzantské misie, Ivanov Sergej A.

Aneb je možné udělta z "barbara" křesťana?

Pavel Mervart, váz., 368 str.

389 Kč

Čechoamerická periodika 19. a 20. století, Jaklová Alena

Academia, brož., 637 str.

335 Kč

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2018
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],