Historie

Cesty pravoslavné teologie ve 20. století na Západ, Noble Ivana, Bauerová Kateřina, Noble Tim, Parushev Parush

CDK, brož., 411 str.

349 Kč

Chalífa a západ, Cardini Franco

Kořeny terorismu a pokrytectví západu.

Vyšehrad 2016, brož., 168 str.

228 Kč

Christian David, Štěříková Edita

Zakladatel obnovené Jednoty bratrské.

Moravian, váz., 348 str.

299 Kč

Christianizace a utváření křesťanské monarchie, Berendová Nora ed.

Skandinávie, střední Evropa a Rus v období 10.-12. století.

Argo, váz., 452 str.

448 Kč

Chrliče Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Pohanková - Janíčková Růžena

Úvodní slovo Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský.

Nakladatelství Praha, brož.,

150 Kč

Chudáci, žebráci a vaganti., Rheinheimer Martin

Lidé na okraji společnosti 1450 - 1850. Přeložil Vladimír Marek.

Vyšehrad, váz., 187 str.

218 Kč

Čínské epištoly, Koláček Josef, SJ

Jezuitské misie v Číně.

Refugium 1999, brož., 302 str.

189 Kč

Činy biskupů hamburského kostela, Adam Brémský

Velká kronika evropského Severu.

Argo, váz., 281 str.

378 Kč

Církev, Vondruškovi Alena a Vlastimil

Průvodce českou historií.

Vyšehrad, váz.,199 str.

398 Kč

Církev za totality - lidé a místa, Doležalová Markéta, ed.

Sborník k životnímu jubileu Heřmana Josefa Tyla.

Ústav pro studium totalitních režimů 2016, brož., 366 str.

375 Kč

Církevněslovanská legenda o svaté Anastázii, Čajka František

Slovanský ústav AV ČR 2011, váz., 239 str.

360 Kč

Církevní dějiny - novověk, Suchánek Drahomír, Drška Václav

Druhý díl Církevních dějin, který navazuje na předchozí zpracování církevní historie v antice a středověku, je vymezen obdobím sahajícím od počátků protestantské reformace až po předvečer Velké francouzské revoluce. Autoři předkládají komplexní syntézu církevních dějin, která neopomíjí žádnou z důležitých křesťanských skupin novověku a překračuje konfesní pohled na církevní dějiny. Publikace představuje jak politicko-církevní vývoj jednotlivých křesťanských denominací v novověku, tak utváření spirituality, liturgie, řeholního života či teologie. Nabízí potřebné informace nejen všem zájemcům o hlubší poznání církve a jejího vývoje, ale zaujme také studenty vysokoškolských společenskovědních, teologických či právních oborů.

Grada 2018, váz., 502 str.

599 Kč

Církevní heraldika královéhradecké diecéze, Sklenář Michal, Urban Tomáš

Oftis, brož., 85 str.

198 Kč

Církevní řády a kongregace v zemích českých, Jirásko Luděk

Klášter premonstrátů na Strahově 1991, brož., 173 str.

130 Kč

Církevní rozkol a slovanský svět, Florja Boris N.

Kniha ruského historika se zabývá náboženskými vztahy ve slovanském světě po církevním rozkolu roku 1054. Věnuje se církevní unii Bulharska a Srbska s Římem v první třetině 13. století a jejich následné cestě ke konfrontaci s latinským světem a příklonu k Byzanci, česko-ruským vztahům v raném středověku či rolil Uherského království v papežské politice. Analyzuje rovněž postavení Rusi ve středověké Evropě, a to jak v širším kontextu vztahů se západními sousedy a Vatikánem, tak v souvislosti s přicházející tatarskou hrozbou.

Pavel Mervart, váz., 187 str.

220 Kč

Cisterciáci na Moravě, Pojsl Miloslav, ed.

Sborník k 800. výročí příchodu cisterciáků na Moravu a počátek Velehradu.

UP Olomouc 2006, brož., 324 str.

280 Kč

Cisterciácký klášter Hradiště nad Jizerou , Kovář Miroslav a kol.

Sborník příspěvků k jeho dějinám a architektuře.

Unicornis 2015, brož., 215 str.

286 Kč

Cisterciácký klášter Vyšší Brod

Průvodce.

Gloriet 2015, brož., 24 str.

69 Kč

Čítanka židovsko-křesťanského dialogu, Fryová Helen P., ed.

Čitanka se věnuje nejpalčivějším otázkám křesťansko-židovských vztahů - z témat kapitol jmenujeme např. antisemitismus, holocaust, Písmo, země Izrael, židovský Ježíš, misie.

Vyšehrad, Kalich 2003, váz., 295 str.

298 Kč

Claudio Monteverdi: Souboj Tankreda s Klorindou, Sýkora Pavel

Mezi manýrismem a barokem.

KLP, brož., 198 str.

325 Kč

Člověk na Moravě 19. století, L. Fasora, J. Hanuš, J. Malíř

Reprezentativní soubor studií předních historiků a archivních pracovníků představuje významné sociální typy a profese v procesu změn dlouhého devatenáctého století.

CDK, brož., 501 str.

398 Kč

Co bylo po zrušení Tovaryšstva Ježíšova?, Škarek Leopold

Životopis Josefa Pignatelliho SJ.

Refugium, brož., 346 str.

275 Kč

Ctihodná Marie Elekta Ježíšova, Kalista Zdeněk

Po stopách španělské mystiky v českém baroku.

KN 1992, brož., 271 str.

180 Kč

Čtrnáct svatých pomocníků, Hlaváček Petr

K pozdně středověké spiritualitě elit a jejíc christocentrické dimenzi.

UK v Praze, Filozofická fakulta, brož., 411 str.

380 Kč

Čtrnácte ctihodných Mučedníků Pražských z řádu sv. Františka, Minařík Klemens, P, O. Fr. M.

Ke třistaleté památce jejich smrti.

Nákladem Dědictví sv. Jana Nepomuckého 1911, brož., 142 str.

150 Kč

Cvičení z pozdně středověké paleografie, Pátková Hana

Úvodní poznámka, zkratky, seznam literatury, přepisy ukázek.

Scriptorium 2001, brož.

165 Kč

Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení, Junek Marek, ed.

Univerzita Karlova v Praze, Togga 2013, váz., 268 str.

340 Kč

David a Šalamoun, Finkelstein Israel, Silberman Neil Asher

Počátky mesianismu ve světle moderní archeologie.

Vyšehrad 2010, váz., 265 str.

298 Kč

David a Šalomoun, Finkelstein Israel, Silberman Neil Asher

Počátky mesianismu ve světle moderní archeologie.

Vyšehrad 2010, váz., 265 str.

298 Kč

David Gans, Šedinová Jiřina

Pražský renesanční historik.

Academia 2016, váz., 279 str.

350 Kč

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2018
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],