Historie

Dědictví / Kapitoly z dějin komunistické perzekuce v Československu 1948 - 1989, Helena Havlíčková

2. přepracované a doplněné vydání.

Poznání, váz., 422 str.

380 Kč

Dědictví Otců, Vopatrný Josef Gorazd

Osudy svaté pravoslavné víry na území bývalého Československa.

Rubato 1999, váz., 167 str.

200 Kč

Dej mi duše, Bosco Teresio, Nanni Carlo

Dějiny křesťanských spiritualit - Salesiánská tradice.

KN, brož., 222 str.

219 Kč

Dějepis kláštera břevnovského a broumovského, Růžička Jeroným

Stručné dějiny.

Benediktinské arciopatství, váz., 182 str.

300 Kč

Dějiny Brazílie, Klíma Jan

NLN, váz., 458 str.

255 Kč

Dějiny britských králů, Geoffrey z Monmouthu

Argo 2010, váz., 253 str.

298 Kč

Dějiny české sociologie, Nešpor Zdeněk R.

Academia, váz., 667 str.

695 Kč

Dějiny chrámu sv. apoštola Jakuba Většího a duchovní správy v Červeném Kostelci, Štěpař Jan, Kafka Pavel

Pavel Mervart, váz., 102 str.

170 Kč

Dějiny Církve adventistů sedmého dne, Pištula Jiří

Dějiny Církve adventistů sedmého dne v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Advent-Orion, brož., 202 str.

580 Kč

Dějiny Irska, Moody Theodore W., Martin Francis X. a kol.

NLN, váz., 499 str.

399 Kč

Dějiny kláštera Vyšší Brod v Čechách, Kaindl Dominik, P., OCist.

Původně vydáno v r. 1930 vlastním nákladem německy.

Gloriet 2008, váz., 217 str.

290 Kč

Dějiny křesťanského mnišství, Karl Suso Frank

Příručka o dějinách mnišského a řeholního života od jeho počátků až do konce 20.st.

Benediktinské arciopatství 2003, brož., 195 str.

250 Kč

Dějiny křesťanství - úvod, McGrath Alister E.

Text poskytuje kromě přehledu západního vývoje tohoto náboženství také souhrn související problematiky týkající se Asie, Latinské Ameriky a Afriky. Časový rozsah dvou tisíciletí a kombinace teologického, historického a kulturního hlediska umožňuje sledovat vývoj všech tří větví křesťanství, katolictví, protestanství a pravoslaví, a vyložit vztah k židovství v kontextu. Vztah křesťanství v dějinách je zkoumán jak v ohledu vůči jednotlivci, společnosti, politice a intelektuálnímu myšlení, tak například i umění, architektuře a přírodním vědám. Pro větší přehlednost je materiál rozčleněn do celistvých dějinných období.

Volvox Globator, brož., 599 str.,

599 Kč

Dějiny křížových výprav, Mayer Hans Eberhard

Dějiny křížových výprav z pera německého historika představují dnes již klasickou práci věnovanou politickým, hospodářským a kulturním dějinám středověkých kruciát.

Argo, váz., 404 str.

398 Kč

Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století, Hanuš Jiří ed.

CDK, brož., 248 str.

198 Kč

Dějiny národa srbského, Stanojevič Stanoje

Podle druhého opraveného a doplněného vydání se svolením spisovatelovým přeložila Dr. Milada Paulová. Český překlad přehlédl Dr. Jaroslav Bidlo.

Jan Laichter 1920, váz., 487 str.

238 Kč

Dějiny ráje. Zahrada rozkoše, Jean Delumeau

Esej pojednává o formování představ o ráji v prostředí západního křesťanství od pozsní antiky až po 18. století.

Argo, váz., 288 str.

279 Kč

Dějiny řecké literatury, Luciano Canfora

Druhé, revidované a doplněné vydání.

KLP, váz., 902 str.

841 Kč

Dějiny římské literatury, Conte G.B.

Druhé, revidované a doplněné vydání.

KLP 2008, váz., 797 str.

958 Kč

Dějiny Saúdské Arábie, Mendel Miloš

NLN 2016, váz., 400 str.

379 Kč

Dějiny státu Izrael, Krupp Michael

Od založení do dneška 1948 - 2013.

Vyšehrad, váz., 207 str.

268 Kč

Dějiny sv. Cyrila a Metoděje v Brně, Masák Emanuel

1850 - 1930

Nákladem Dědictví sv. Cyrila a Metoděje 1932, brož., 318 str.

300 Kč

Dějiny Těšínské rezidence Tovaryšstva Ježíšova a gymnázia, Koláček Josef SJ

Přehled událostí z dějin působení jezuitů v Těšíně, opírající se o archivní pramenné materiály, představuje cenný příspěvek k regionálním dějinám v době katolické reformace.

Refugium, brož., 69 str,

60 Kč

Dějiny Židů v českých zemích v 10. - 18. století, Putík Alexandr

Židovské muzeum v Praze, brož., 108 str.

129 Kč

Demonstrace v Československu, Bárta Milan, Břečka Jan, Kalous Jan

Demonstrace v Československu v srpnu 1969 a jejich potlačení.

Ústav pro studium totalitních režimů, váz., 336 str.

170 Kč

Deník, Věra Kohnová

Česká obdoba deníku Anny Frankové.

Zdeněk Susa, váz., 210 str.

250 Kč

Děti Arménie, Bobelian Michael

Zapomenutá genocida a stoletý boj o spravedlnost.

Paseka, brož., 318 str.

348 Kč

Dietrich Bonhoeffer / Křesťan v opozici, Windová Renate

Životopis teologa Dietricha Bonhoeffera / 1906 - 1945 / přibližuje jeho zápas o porozumění evangeliu, sobě, druhým a vlastnímu místu ve světě. Postupně se slovy i činy vyhraňoval vůči církevní politice a státní moci až k účasti v odboji a přípravám atentátu na Hitlera, které vyústili v Bonhoeffrovo věznění a popravu.

Kalich, brož., 169 str.

198 Kč

Diktatura versus naděje, Koura Petr, Lorenc David, Stříbrný Jan, Šebek Jaroslav, Vaníčková Vladimíra, Vodičková Stanislava

Pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1989.

Ústav pro studium totalitních režimů, brož., 191 str.

235 Kč

Divotvůrkyně Přeštická, Ottová Michaela ed.

Autoři kapitol:Richard Biegel, Michaela Ottová, Jan Royt, Michal Tejček.

Halama, váz., 190 str.

330 Kč

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2018
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],