Historie

Dietrich Bonhoeffer / Křesťan v opozici, Windová Renate

Životopis teologa Dietricha Bonhoeffera / 1906 - 1945 / přibližuje jeho zápas o porozumění evangeliu, sobě, druhým a vlastnímu místu ve světě. Postupně se slovy i činy vyhraňoval vůči církevní politice a státní moci až k účasti v odboji a přípravám atentátu na Hitlera, které vyústili v Bonhoeffrovo věznění a popravu.

Kalich, brož., 169 str.

198 Kč

Diktatura versus naděje, Koura Petr, Lorenc David, Stříbrný Jan, Šebek Jaroslav, Vaníčková Vladimíra, Vodičková Stanislava

Pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1989.

Ústav pro studium totalitních režimů, brož., 191 str.

235 Kč

Divotvůrkyně Přeštická, Ottová Michaela ed.

Autoři kapitol:Richard Biegel, Michaela Ottová, Jan Royt, Michal Tejček.

Halama, váz., 190 str.

330 Kč

Dobytí Lisabonu a reconguista Portugalska

Kniha zahrnuje výbor několika textů ze 12. a 13. století, jež spojuje to, že se vztahují ke střetům křesťanů s Maury, které se odehrály na území Portugalska v rámci tří křížových výprav. Texty vybraly, uspořádaly a poznámkami opatřily Simona Binková a Marie Havlíková. Z latinských originálů přeložili Pavel Zavadil a Magdalena Moravcová.

Argo, váz., 174 str.

278 Kč

Dominican Historical Scholarsip of the 19 th a 20 th Centuries in Outline, Zouhar Jakub

A Chapter in the European Intellectual History.

Pavel Mervart, brož., 144 str.

189 Kč

Dominikáni v Jihlavě v proměnách staletí, Černušák Tomáš, Sedlák Tomáš eds.

Evropský dům Jihlava o.s. 2012, brož., 102 str.

115 Kč

Dominikáni v Plzni, Mayer Pavel OP

Krystal, brož.,26 str.

49 Kč

Dominikánský kostel sv. Vavřince v Jablonném, Blažíček Oldřich J., Preiss Pavel J.M.

Stať o zobrazování bl. Zdislavy napsal J. Šámal.

Edice Krystal v Olomouci 1948, brož., 32 str.

135 Kč

Dopis rabi Ovadji otci a další hebrejské renesanční cestopisy

Židovské cestopisy 15. a 16. století náleží k nejkrásnějším literárním památkám tohoto období a představují vzácný historický pramen pro poznání života židovských komunit v oblasti Středomoří.

Argo, váz., 194 str.

229 Kč

Druhý vatikánský koncil 1962 - 1965, Pesch Otto Hermann

Příprava, průběh, odkaz.

Vyšehrad, brož., 435 str.

498 Kč

Druhý život antického mýtu, Jana Nechutová ed.

Sborník z vědeckého sympozia centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty.

CDK, brož., 255 str.

198 Kč

Duch a síla, Vaníček Hugo

Kniha pamětí patera Huga Vaníčka je jedinečná. Poprvé od roku 1945 čtenáři v českém prostředí zprostředkovává pohled katolického kněze, důstojníka duchovní služby československé armády, přímého účastníka bojů na válečné události a vedení zahraničního odboje.

Academia, váz., 317 str.

430 Kč

Duchovní cesty islámu, Kropáček Luboš

Vyšehrad, váz., 305 str.

388 Kč

Dům na skále 2, Vaško Václav

Církev bojující 1950 - květen 1960

KN 2007, váz., 466 str.

399 Kč

Dům na skále 3, Vaško Václav

Církev vězněná 1950 - 1960

KN, váz., 343 str.

299 Kč

Dva středověké hebrejské cestopisy, Benjamin z Tudely, Petachja z Řezna

Oba cestopisy mají klasický středověký ráz: v centru zájmu kupce i učence stálo židovské obyvatelstvo, oba jmenují světské i duchovní představitele židovských obcí, mnoho pozornosti věnují soupisu hrobů či míst působení velkých osobností židovských dějin, ale píší i šířeji o místech, kudy prošli, popisují důležitá města jako Konstantinopol, Bagdád, Damašek nebo Alexandrii a uvádějí místní etnografické a přírodní zajímavosti.

Argo, váz., 97 str.

199 Kč

Eddica Minora

Hrdinské básně ze staroseverských ság.

Herrmann a synové, váz., 269 str.

249 Kč

Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století, Krafl Pavel Otmar

Směry- tendence - proměny.

Historický ústav AV ČR, váz., 239 str.

364 Kč

Eggenberkové, Kubíková Anna

Z bankéřské lavice na knížecí stolec.

NLN 2016, váz., 339 str.

359 Kč

Ekumenické církevní dějepisectví, Hanuš Jiří ed.

Dějiny, analýzy, perspektivy.

CDK, brož., 211 str.

198 Kč

Eliška Přemyslovna - Královna česká / 1292 - 1330 /, Božena Kopičková

Monografie o české královně Elišce.

Vyšehrad, váz., 182 str.

198 Kč

Encyklopedický slovník křesťanského Východu, Edward G. Farrugia

Revidované a doplněné české vydání navíc obsahuje 555 nových hesel, které zohledňují reálie střední a východní Evropy. Z italského originálu přeložil Adam Mackerle.

Refugium, váz., 1039 str.

750 Kč

Encyklopedie Byzance, Vavřínek Vladimír

Encyklopedický slovník středního rozsahu obsahující cca 1900 hesel různé délky se snaží postihnout v co nejširším spektru politické, společenské, hospodářské, církevní a kulturní dějiny Byzance.

Libri, váz., 550 str.

590 Kč

Encyklopedie českých a moravských pomocných / světících biskupů , Buben Milan M., Pokorný Pavel R.

Encyklopedie českých a moravských pomocných / světících / biskupů / se supplementem sídelních biskupů /

Libri, brož., 223 str.

190 Kč

Encyklopedie keltské mytologie, Jitka Vlčková

Rekonstruovat původní keltský pantheon a základní mýty je dnes téměř nemožné, přestože existuje řada studií a knih, které hledají stále nové hypotézy. Přesto nás fenomén Keltů, jejich božstev, tajemných druidů až po pověsti artušovského cykludodnes fascinuje.

Libri, váz., 323 str.

350 Kč

Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích, Buben Milan M.

Řeholní klerikové / Jezuité /

Libri, brož., 534 str.

520 Kč

Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích, Buben Milan M.

IV. díl, 1. svazek

Libri 2016, brož., 222 str.

250 Kč

Encyklopedie řeckých bohů a mýtů, Bořek Neškudla

Abecedně řazený slovník, lektorovaný předním odborníkem R. Hoškem, poskytne přehlednou informaci.

Libri, váz., 228 str.

350 Kč

Eschatologie, vědění a politika, Urbánek Vladimír

Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu.

Historický ústav Jihočeské univerzity 2008, váz., 303 str.

298 Kč

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2017
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],