Historie

Dobytí Lisabonu a reconguista Portugalska

Kniha zahrnuje výbor několika textů ze 12. a 13. století, jež spojuje to, že se vztahují ke střetům křesťanů s Maury, které se odehrály na území Portugalska v rámci tří křížových výprav. Texty vybraly, uspořádaly a poznámkami opatřily Simona Binková a Marie Havlíková. Z latinských originálů přeložili Pavel Zavadil a Magdalena Moravcová.

Argo, váz., 174 str.

278 Kč

Dominican Historical Scholarsip of the 19 th a 20 th Centuries in Outline, Zouhar Jakub

A Chapter in the European Intellectual History.

Pavel Mervart, brož., 144 str.

189 Kč

Dominikáni v Jihlavě v proměnách staletí, Černušák Tomáš, Sedlák Tomáš eds.

Evropský dům Jihlava o.s. 2012, brož., 102 str.

115 Kč

Dominikáni v Plzni, Mayer Pavel, OP, ed.

Krystal OP 2001, brož.,26 str.

49 Kč

Dominkánský klášter v Českých Budějovicích, Kovář Daniel, Lavička Roman

Národní památkový ústav 2017, brož., 239 str.

350 Kč

Dopis rabi Ovadji otci a další hebrejské renesanční cestopisy

Židovské cestopisy 15. a 16. století náleží k nejkrásnějším literárním památkám tohoto období a představují vzácný historický pramen pro poznání života židovských komunit v oblasti Středomoří.

Argo, váz., 194 str.

229 Kč

Dopisy Milady Horákové z pankrácké cely smrti

24. - 27.6. 1950.

Nakladatelství Eva 2013, brož., 56 str.

70 Kč

Dr. Karel Farský, Chadima Martin

I. patriarcha Církve československé husitské.

Královéhradecká diecéze CČH 2017, brož., 203 str.

289 Kč

Druhý vatikánský koncil 1962 - 1965, Pesch Otto Hermann

Příprava, průběh, odkaz.

Vyšehrad, brož., 435 str.

498 Kč

Druhý život antického mýtu, Jana Nechutová ed.

Sborník z vědeckého sympozia centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty.

CDK, brož., 255 str.

198 Kč

Duch a síla, Vaníček Hugo

Kniha pamětí patera Huga Vaníčka je jedinečná. Poprvé od roku 1945 čtenáři v českém prostředí zprostředkovává pohled katolického kněze, důstojníka duchovní služby československé armády, přímého účastníka bojů na válečné události a vedení zahraničního odboje.

Academia, váz., 317 str.

430 Kč

Dům na skále / 1, Vaško václav

Církev zkoušená 1945 -začátek 1950.

KN 2004, váz., 255 str.

249 Kč

Dva středověké hebrejské cestopisy, Benjamin z Tudely, Petachja z Řezna

Oba cestopisy mají klasický středověký ráz: v centru zájmu kupce i učence stálo židovské obyvatelstvo, oba jmenují světské i duchovní představitele židovských obcí, mnoho pozornosti věnují soupisu hrobů či míst působení velkých osobností židovských dějin, ale píší i šířeji o místech, kudy prošli, popisují důležitá města jako Konstantinopol, Bagdád, Damašek nebo Alexandrii a uvádějí místní etnografické a přírodní zajímavosti.

Argo, váz., 97 str.

199 Kč

Dvůr a církev v českých zemích středověku, Malá-Dvořáčková Dana a kol.

Historický ústav AV ČR, v.v.i 2017, váz., 249 str.

455 Kč

Eddica Minora

Hrdinské básně ze staroseverských ság.

Herrmann a synové, váz., 269 str.

249 Kč

Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století, Krafl Pavel Otmar

Směry- tendence - proměny.

Historický ústav AV ČR, váz., 239 str.

364 Kč

Eggenberkové, Kubíková Anna

Z bankéřské lavice na knížecí stolec.

NLN 2016, váz., 339 str.

359 Kč

Ekumenické církevní dějepisectví, Hanuš Jiří ed.

Dějiny, analýzy, perspektivy.

CDK, brož., 211 str.

198 Kč

Eliška Přemyslovna - Královna česká / 1292 - 1330 /, Božena Kopičková

Monografie o české královně Elišce.

Vyšehrad, váz., 182 str.

198 Kč

Emil Dlouhý-Pokorný, Marek Pavel

Život a působení katolického modernisty, politika a žurnalisty.

CDK 2007, váz., 370 str.

349 Kč

Encyklopedický slovník křesťanského Východu, Edward G. Farrugia

Revidované a doplněné české vydání navíc obsahuje 555 nových hesel, které zohledňují reálie střední a východní Evropy. Z italského originálu přeložil Adam Mackerle.

Refugium 2010, váz., 1039 str.

750 Kč

Encyklopedie bohů a mýtů starověkého Říma a Apeninského poloostrova, Neškudla Bořek

Libri 2004, váz., 215 str.

320 Kč

Encyklopedie českých a moravských pomocných / světících biskupů , Buben Milan M., Pokorný Pavel R.

Encyklopedie českých a moravských pomocných / světících / biskupů / se supplementem sídelních biskupů /

Libri, brož., 223 str.

190 Kč

Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích, Buben Milan M.

Řeholní klerikové / Jezuité /

Libri, brož., 534 str.

520 Kč

Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích, Buben Milan M.

IV. díl, 1. svazek

Libri 2016, brož., 222 str.

250 Kč

Eschatologie, vědění a politika, Urbánek Vladimír

Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu.

Historický ústav Jihočeské univerzity 2008, váz., 303 str.

298 Kč

Eucharistické hnutí na Moravě a ve Slezsku v 19. a 20. století, Larisch Jan

MCM 2015, brož., 54 str.

75 Kč

Eucharistie v křesťanské antice, Kunetka František

Tato studie chce postřehnout podobu slavení Večeře Páně v předkonstantinovské epoše.

UP, váz., 231 str.

215 Kč

Evangeliář zábrdovický a Svatovítská apokalypsa, Pavol Černý

Publikace zkoumá dva iluminované rukopisy z 11. století, které patří v českých sbírkách k nejcennějším.

Academia, váz., 378 str.

295 Kč

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2018
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],