Historie

Evropská unie, Fiala Petr, Pitrová Markéta

CDK 2003, váz., 743 str.

650 Kč

Farní a klášterní kostel sv. Jiljí v Praze, Fr. Mohelník Benedikt, Faktorová Líza PhDr., Křenková Hana Mgr., Macek Petr Ing., Chaloupský Petr Ing., Vácha Štěpán PhDr.,

Umělecký průvodce.

Krystal, brož., 47 str.

150 Kč

Fašismus, O´Sullivan Noel

Přeložila Tamara Váňová a Ivo Lukáš.

CDK 2002, brož., 219 str.

198 Kč

Fenomén františkánství v interakci s , Hlaváček Petr, Liščák Vladimír, Pospíšil Ctirad V.

Filosofia 2016, brož., 132 str.

150 Kč

Fenomén františkánství v interakci s , Hlaváček Petr, Liščák Vladimír, Pospíšil Ctirad V. et al.

Jeroným Jurka - Petr Hlaváček. Slovo úvodem. Ctirad V. Pospíšil: Nositelé františkánské tradice a islám, Stanislav Hlaváč: Hle, bratr Eliáš, který špatnou cestou kráčí. Spletité osudy Eliáše z Cortony / +1253 /, Martin Ollé: Pojem claustrum v počátcích františkánství a jeho reflexe u Tomáše z Ecclestonu, Petr Hlaváček: Vicaria Bosnae, aneb františkánství a náboženská alterita ve středověké Bosně, Jana Svobodová: Zpráva o posílení pravé víry v kališnických Čechách očima františkána Eberharda Ablauffa, František Kalenda: Indián ve františkánské kronice: Utváření koloniálního stereotypu v raně novověké Brazílii, Vladimír Liščák: Basilio Brolla z Germony /+1704/, misionář v Číně a jeden z prvních evropských sinologů, Ctirad V. Pospíšil:Svatý František z Asssisi a evoluční vznik / stvoření člověka aneb o báječných "čtenářích" knihy stvoření, Vít Kochánek: Františkánský misionář P. Aleš Vojtěch Zlámal /+2002/.

Filosofia 2016, brož., 132 str.

150 Kč

Ferdinand Kindermann von Schulstein, Hanzal Josef

Tato kniha přináší portrét osvícenského duchovního, zakladatele moderního základního školství v českých zemích. Svou činností přispěl Kindermann k česko-německému porozumění. Působil v zemské školní komisi, jako vyšehradských probošt a litoměřický biskup / 1790 - 1801 /.

KN, brož.,91 str.

135 Kč

Filosofie v Byzanci, Neupauer Eduard

Dvě metodologické studie.

Západočeská univerzita v Plzni, brož., 117 str.

120 Kč

Fontes ipsi sitiunt, Kopička Petr ed.

Sborník prací k sedmdesátinám archiváře a historika Eduarda Mikuška.

Scriptorium 2016, brož., 286 str.

288 Kč

Fórum Velehrad I.

Communio ecclesiarum - očištění paměti. Sborník příspěvků z vědeckého semináře 12. - 13. března 2007 Katedry pastorální a spirituální teologie CMTF UP a Centra Aletti v Olomouci.

Refugium, brož., 421 str.

250 Kč

Fotiovo schizma, Dvorník František

Historie a legenda.

Refugium, váz., 575 str.

480 Kč

František Antonín Míča , Perutková Jana

ve službách hraběte Questenberga a italská opera v Jaroměřicích.

KLP, váz., 619 str.

782 Kč

František Pubička SJ. / 1722 - 1807 /, Zouhar Jakub

Barokní historik ve století rozumu.

Pavel Mervart, váz., 450 str.

449 Kč

František Reyl kněz, vědec, politik, Havel Matěj O.

František Reyl / 1865-1935 / byl ve své době jednou z nejvýraznějších postav regionálního i celonárodního katolicizmu, potažmo katolicismu politického. Nesmírně inspirativní osobnost se však vlivem časového odstupu vytratila z povědomí veřejnosti / včetně katolické /.

Pavel Mervart 2016, váz., 225 str.

239 Kč

Františkánské misie v Číně / 13. - 18. století /, Liščák Vladimír

Kniha přináší, jako první publikace v českém jazyce, základní přehled dějin františkánských misií v Číně od prvních katolických vyslanců do Mongolské říše v polovině 13. století až do Velké perzekuce na konci 18. století.

Academia 2015, váz., 475 str.

395 Kč

Františkánské prameny II.

Cor Jesu 1994, brož., 382 str.

290 Kč

Františku nebeský, vyslanče přesmořský, Fidlerová Alena A., Andrle Jan a kol.

Podoby úcty k sv. Františku Xaverskému v českých textech 17. a 18. století.

Scholares, váz., 244 str.

269 Kč

Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky, Hubková Jana

Letáky jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619 - 1632.

Filozofická fakulta, váz., 1002 str.

890 Kč

Fridrich Spee Procesy s čarodějnicemi, Feldmann Christian

Hysterie má svou historii. Čtivé vyprávění o tom, jak vzdělaný lidumil, zastánce nešťastných obětí, Friedrich Spee SJ, odvážně sdělil těm, kdo sami soudili, že nemoci bují vlastně na opačné straně tribunálů...

Refugium, brož., 245 str.

240 Kč

Galerie cyrilometodějských pracovníků nové doby, Zlámal Bohumil

Refugium, brož., 267 str.

280 Kč

Generál Lukas, Friedl Jiří

Životní příběh severomoravského rodáka.

Nakladatelství Pavel Ševčík - Veduta, váz., 222 str.

295 Kč

Geografie a mýty v Dionysiakách Nonna z Panopole, Dostálová Růžena

Pavel Mervart, brož., 202 str.

249 Kč

Gévaudanské nestvůry anb Zrod bestie, Smith Jay M.

Nejnovější brilantní kulturně historická studie pojednává o záhadných vraždách, které v polovině 60. let 18. století děsily obyvatele Francouzského středohoří.

Argo, váz., 353 str.

398 Kč

Golem , Moše Idel

Židovské magické a mystické tradice o umělém člověku.

Vyšehrad, váz., 408 str.

448 Kč

Gótské dějiny / Římské dějiny, Jordanes

Argo, váz., 330 str.

398 Kč

Guadalupe, Mráček Pavel K.

Největší poutní místo světa. Úvodní slovo Dominik kardinál Duka.

Euromedia Group a.s. 2016, váz., 100 str.

129 Kč

Habsburkové 1740 - 1918, Cerman Ivo, ed.

Vznikání občanské společnosti.

NLN 2016, váz., 830 str.

1599 Kč

Hanspaulka

Historie, vzpomínky, zajímavosti. II.

Unicornis, brož.,

135 Kč

Heraldika, Karel Schwanzenberg

Heraldika čili přehled její teorie se zřetelem k Čechám na vývojovém základě sepsal, kresbami objasnil starými vyobrazeními doložil Karel Schwanzenberg.

Vyšehrad, váz., 215 str.

348 Kč

Heraldika českých renesančních graduálů, Malinovský Antonín František

Litoměřického, Rakovnického a Žlutického.

Klub pro českou heraldiku a genealogii, brož., 142 str.

129 Kč

Heřman Jakub Černín. Na cestě za Alpy a Pyreneje, Hojda Zdeněk, Chodějovská Eva, Hajná Milena, Tesaříková Alexandra

Kavalírská cesta českého šlechtice do německých zemí, Itálie, Francie, Španělska a Portugalska.

NLN 2014, brož., 1634 str.

1099 Kč

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2018
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],