Historie

Impérium a ti druzí, Nowak Andrzej

Rusko, Polsko a moderní dějiny východní Evropy.

CDK, brož., 263 str.

269 Kč

Imperium et sacerdotum, Suchánek Drahomír

Říšská církev na přelomu prvního a druhého tisíciletí.

UK, brož., 342 str.

360 Kč

Írán a kultura mučednictví, Čech Libor

Od zbožnosti k protestu.

Academia, váz., 479 str.

450 Kč

Islám bez závoje, Robert Spencer

Zneklidňující otázky o nejrychleji rostoucím náboženství.

Triton, váz., 236 str.

199 Kč

Islámský stát / Cesta k moci, Gerges Fawaz A.

Jeden z nejvýznamnějších světových expertů na problematiku muslimského extremismu podává zasvěcený a do hloubky jdoucí portrét zlověstné organizace zvané Islámský stát.

Vyšehrad 2017, váz., 319 str.

348 Kč

Islandské středověké zákoníky, Doová Lenka

V knize věnované problematice islandského středověkého práva srovnává autorka vývoj ostrovní společnosti skrze nařízení tří zákoníků - Šedé husy, Železného kování a Jónovy knihy.

UP Olomouc 2014

349 Kč

Jadrné memento, Pitrun Bernard SJ

Životopisný nástin českého provinciála jezuitů Leopolda Škarka SJ / 1874 - 1968 /.

Refugium, brož., 470 str.

350 Kč

Jak potůček v jezeře, Štěříková Edita

Moravané v obnovené Jednotě bratrské v 18. století.

Kalich, váz., 419 str.

332 Kč

Jako pták v kleci, Dušek Jan, Antalík Dalibor, Čech Pavel, Mynářová Jana

Epigrafické památky starověké Levanty.

Oikoymenh, váz., 289 str.

348 Kč

Jakou Evropu ohlašovala bitva u Slavkova, Raková S., Lequesne Ch., ed.

Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, která se konala u příležitosti dvoustého výročí bitvy u Slavkova, Praha, 28. - 29. listopadu 2005

Historický ústav AV ČR, váz., 234 str.

296 Kč

Jakoubek ze Stříbra a počátky utrakvistického kazatelství v českých zemích, Marek Jindřich

Studie o Jakoubkově postile z let 1413-1414.

Národní knihovna ČR 2011, brož., 260 str.

290 Kč

Jaký kroj, tak se stroj, Brtník Míla

Obrazová encyklopedie horáckých a podhoráckých krojů.

Muzeum Vysočiny v Jihlavě 2007, váz.,199 str.

290 Kč

Jan Fridrich z Valdštejna, Havlík Jiří M.

Arcibiskup a mecenáš doby baroka.

Vyšehrad 2016, váz., 277 str.

328 Kč

Jan Hus, Kantůrková Eva

Příspěvek k národní identitě.

Ideál 2008, váz., 460 str.

380 Kč

Jan Hus, husitství a husitské války, Soukup Daniel, Jaluška Matouš eds.

V. kongres světové literární bohemistiky Válka a konflikt v české literatuře.

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. v nakladatelství Filip Tomáš - Akropolis 2016, brož., 181 str.

199 Kč

Jan Nepomucký , Vlnas Vít

Česká legenda. Vydání druhé, podstatně rozšířené a přepracované.

Paseka, váz., 360 str.

390 Kč

Jan Pavel Hille, Soukupová Silvie

Blatenský kněz a regionální historik.

Městské muzeum v Blatné 2011, brož., 92 str.

149 Kč

Jan z Boha, Nigg Walter

Krátký životopis.

KN, brož., 43 str.

59 Kč

Jan Zhořelecký, Bobková Lenka, Velička Tomáš

Třetí syn Karla IV.

Casablanca 2016, váz., 407 str.

399 Kč

Jana z Arku, Beauneová Colette

Důkladná znalost pramenů umožnila autorce vykreslit Janu z Arku s ohledem na dobové modely, jimiž se dívka sama řídila. Sleduje její osud od narození až po její rehabilitaci v roce 1456, a především uvádí čtenáře do světa, v němž svůj krátký a výjimečný život prožila. Kniha přibližuje, jakým způsobem ji pravděpodobně vnímali její současníci, jak odpovídala jejich očekáváním a čím se vymykala: zobrazuje tradiční představy o postavách panny, pastýřky i vyvoleného rytíře, a především ozřejmuje zdroje Janiných politických sympatií i neotřesitelné věrnosti Karlovi VII. a ukazuje tenkou hranici mezi čarodějnictvím a svatostí. Colette Beaunová ve své práci spojuje celou řadu pohledů a přístupů – antropologii, dějiny mentalit, dějiny literatury nebo politickou a sociální historii, výsledkem je komplexní pohled nejen na Janu z Arku, ale i na svět jejích současníků

Karolinum 2018, brož., 413 str.

420 Kč

Jařmo, parkán, trdlice, Vondrušková Alena

aneb výkladový slovník historických pojmů, které upadají v zapomnění.

Grada 2011, váz.,199 str.

389 Kč

Je to s tím Akordem velký kříž, Trojková Natálie, Jirsa David, eds.

Vzájemná korespondence Timothea Vodičky a Jana Zahradníčka.

UP Olomouc 2017, brož., 169 str.

179 Kč

Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století, Kalous Antonín, Stejskal Jan, Šrámek Josef eds.

UP Olomouc 2014, brož., 460 str.

359 Kč

Jeroným Pražský, Chadima Martin

Tragický příběh středověkého intelektuála.

Královéhradecká diecéze CČSH 2016, váz., 227 str.

329 Kč

Jeruzalém, Cardini Franco

Průvodce dějinami města.

Argo, brož., 294 str.

298 Kč

Jeruzalém, Yaron Gil

Historicko-politický průvodce.

Vyšehrad, váz., 303 str.

348 Kč

Jezuita Petr Kanisius / 1521 - 1597 /, Brodrick James

V kontextu evropských, nejen regionálních dějin, anglický autor odkrývá směsici údajů složitých náboženských dějin 16. století, v níž centrální postava Petra Kanisia, zakladatele České provincie jezuitů, hrála nezastupitelnou roli. bližší prozkoumání Brodickova textu ukáže, že dokázal spojit pečlivou mravenčí archivní práci s vtipnou slovní interpretací.

Refugium, váz., 894 str.

620 Kč

Jezuité Drachovius a Steyer gramatiky češtiny, Koupil Ondřej

KLP, váz., 409 str.

488 Kč

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2018
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],