Hospicové hnutí

Proč se Dostojevskij mýlil?, Koukolík František

O vědomí, empatii, altruismu, lásce, zlu a religiozitě.

Galen 2007, váz., 207 str.

290 Kč

Průvodce smrtelníka, Nezbeda Ondřej

Prakticky o posledních věcech člověka.

Paseka 2016, váz., 287 str.

249 Kč

Psychologické aspekty zdravotnické komunikace, Laura Janáčková, Josef Pavlát

Masarykova univerzita, brož., 111 str.

201 Kč

Psychologie XX. století, Hoskovec Jiří, Nakonečný Milan, Sedláková Miluše

Některé významné směry a školy.

Karolinum 2002, brož., 295 str.

199 Kč

Psychopatologie pro pomáhající profese, Vágnerová Marie

Rozšířené a přepracované vydání.

Portál 2008, váz., 870 str.

845 Kč

Rozvoj hospicové péče a její bariéry, Tomeš Igor, Dragomirecká Eva, Sedlárová Katarina, Vodáčková Daniela

Karolinum, brož., 166 str.

190 Kč

Senioři a spiritualita, Suchomelová Věra

Duchovní potřeby v každodenním životě.

Návrat domů 2016, brož., 303 str.

295 Kč

Sestra smrt, Cantalamessa Raniero

Ať chceme nebo nechceme, nejjistější jistota v tomto životě je smrt. Nic nepomůže zahalovat ji diskrétním mlčením. Ale od té doby, co ji vzal na sebe Boží Syn, dostala novou tvář a křesťan se jí nemusí bát, protože ví, že je to práh do nového domova. Tuto perspektivu nám staví před oči ve své knížce vpravdě františkánsky kapucín P. Raniero Cantalamessa.

KN, brož., 47 str.

79 Kč

Skafandr a motýl, Bauby Jean- Dominique

Jota, váz., 142 str.

248 Kč

Slon v pokoji, Grollman Earl A.

O smrti a zármutku pro dospívající.

Cesta domů 2016, brož., 147 str.

260 Kč

Služba osvobozování od zlých duchů, MacNutt Francis

Praktická příručka pro pastorační službu v oblasti osvobozování a s ním spojeného vnitřního uzdravování.

KN 2009, brož., 327 str.

279 Kč

Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti, Ondračka Lubomír, Kropáček Luboš, Halík Tomáš, Lyčka Milan, Zemánek Martin

Předkládaný sborník obsahuje články pěti českých odborníků, kteří představují pojetí smrti a umírání v náboženských tradicích hinduismu, islámu, křesťanství, judaismu a buddhismu.

Cesta domů 2017, brož., 116 str.

150 Kč

Sociální gerontologie, Haškovcová Helena

Senioři mezi námi.

Galén, brož., 194 str.

190 Kč

Speciální psychoterapie, Vymětal Jan a kol.

2., přepracované a doplněné vydání.

Grada 2007, brož., 396 str.

399 Kč

Spiritualita humanitární pomoci, Jílek Petr J.

Triton 2016, brož., 221 str.

199 Kč

Spiritualita třetího věku, Sanson Henri

Soubor tří úvah francouzského jezuity o tom, co přináší poslední etapa lidského života a nad čím nás nutí se zamýšlet. Autor vychází z bohatých životních zkušeností, tak i z pohledu křesťanské víry. Proto se nezabývá jen životním bilancováním, ale odvažuje se mluvit otevřeně o posledních věcech člověka a životě po smrti. Jde o přístupně napsanou publikaci, která osloví především seniory, ale s nimi i všechny ty,kteří je duchovně doprovázejí nebo jen lidsky sdílejí jejich hledání smyslu a naděje.

KN 2015, brož., 68 str.

119 Kč

Spiritualita v pomáhajících profesích, Vojtíšek Zdeněk, Dušek Pavel, Motl Jiří

Portál, brož., 231 str.

365 Kč

Svátost nemocných, Grün Anselm

V publikaci Svátost nemocných představuje autor tuto svátost jako službu církve nemocným, jako součást pastorační péče a služby duchovního doprovázení.

KN 2009, brož., 62 str.

85 Kč

Světlo do temných dní, Frisch Jean-Romain

Knížka přináší přepis duchovních promluv nad Božím slovem, které zaznívaly v jednom pařížském kostele při pravidelných večerech modliteb za trpící a nemocné.

KN 2016, brož., 140 str.

199 Kč

Světlo na konci tunelu, Kubler-Rossová Elisabeth

Úvahy o životě a umírání.

Jota, brož., 248 str.

298 Kč

Světlo na konci tunelu, Kubler-Rossová Elisabeth

Úvahy o životě a umírání.

Jota 2012, brož., 248 str.

298 Kč

Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout, Stock Christian

Grada 2010, brož., 103 str.

159 Kč

Tělo pro smrt a pro slávu, Clément Olivier

Malé uvedení do teopoetiky těla.

Refugium, váz., 157 str.

145 Kč

Teoretická východiska praxe pomáhajících profesí, Burda František

Recenzovali: doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc., MUDr. Marie Svatošová.

Oftis 2014, brož., 247 str.

290 Kč

Umění pomáhat, Úlehla Ivan

Učebnice metod sociální praxe.

Slon 1999, brož., 128 str.

122 Kč

Umění rozhovoru o konci života, Volandes Angelo E.

Kniha se zabývá přístupem, který mají lidé jednadvacátého století k umírání. Jejím hlavním tématem je ale život: vždyť dobrý konec patří k dobře prožitému životu. Přání a představy o dobrém závěru života jsou jedna věc, realita je často o hodně horší. Autor, zkušený americký lékař, se sympatickou dávkou sebekritiky ukazuje, že na tom mají nemalý podíl sami lékaři, kteří s pacienty nedovedou o poslední kapitole jejich života mluvit.

Cesta domů, brož., 201 str.

430 Kč

Úvod do gerontologie, Čeledová Libuše, Kalvach Zdeněk, Čevela Rostislav

Karolinum 2016, brož., 152 str.

180 Kč

Úvod do komunitního ošetřovatelství, Jarošová Darja

Grada 2007, brož., 99 str.

149 Kč

Úvod do psychoterapie, Vymětal Jan

2., aktualizované vydání.

Grada 2003, brož., 262 str.

279 Kč

Úvod do sociologie, Havlík Radomír

Karolinum 2002, brož., 128 str.

95 Kč

Strana: 1 2 3 4
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2019
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],