Judaica

A přesto říci životu ano, Frankl Viktor Emanuel

Psycholog prožívá koncentrační tábor.

KN 2018, brož., 191 str.

279 Kč

Aby vyprávěli svým dětem, Greenblattová Rachel L.

Paměť židovské obce v raně novověké Praze.

Academia 2016, váz., 319 str.

350 Kč

Adolf Pulzer, Sršeň Lubomír

Rodák z Polné, židovský malíř portrétů v Praze 19. století.

Nakladatelství Linda 2002, brož., 47 str.

47 Kč

Alchymie a kabala, Scholem Gershom

Malvern, brož., 117 str.

240 Kč

Auschwitz, Auschwitz...

Auschwitz, Auschwitz... nezapomenu na tebe, dokud budu naživu. Příběh Maxe Rodriguese Garcii, jak ho vyprávěl Priscille Alden Thwaits Garciové.

Novela bohemica 2014, brož., 302 str.

298 Kč

Autorita v abrahamských náboženstvích, Petr Fiala, Jiří Hanuš, Jan Vybíral - editoři

Náboženské a politické aspekty autority v judaismu, křesťanství a islámu.

CDK, brož., 122 str.

129 Kč

Autorita v abrahamských náboženstvích, Fiala Petr, Hanuš Jiří, Vybíral Jan ed.

Náboženské a politické aspekty autority v judaismu, křesťanství a islámu.

CDK, brož., 122 str.

129 Kč

Básně a písně přátelství, Langer Jiří M.

Hebrejské básně v překladu a s komentáři Denisy G. Goldmannové.

p3k, brož., 145 str.

239 Kč

Běž, chlapče, běž, Orlev Uri

Práh, 179 str.

299 Kč

Boj o Jeruzalém, Gold Dore

Radikální islám, Západ a budoucnost Svatého města.

Garamond, váz., 366 str.

398 Kč

Bojovali na všech frontách

Vzpomínky židovských vojáků a odborářů z druhé světové války.

OS Magen, brož., 175 str.

200 Kč

Červená stuha, Tetzner Annika

Terezínské ghetto očima dítěte.

Portál, váz., 62 str.

215 Kč

Cesta, Adler Hans Gunther

Román je považován za jedno z nejranějších a umělecky nejvytříbenějších zpracování tematiky koncentračních táborů.

Barrristr a Principal, brož., 203 str.

245 Kč

Čítanka židovsko-křesťanského dialogu, Fryová Helen P., ed.

Čitanka se věnuje nejpalčivějším otázkám křesťansko-židovských vztahů - z témat kapitol jmenujeme např. antisemitismus, holocaust, Písmo, země Izrael, židovský Ježíš, misie.

Vyšehrad, Kalich 2003, váz., 295 str.

298 Kč

Člověk hledá Boha, Heschel Abraham Joshua

O modlitbě a řeči symbolů.

Vyšehrad 2018, váz., 159 str.

249 Kč

Co v mých knihách není, Frankl Viktor Emanuel

Autobiografie.

Cesta 2013, brož., 102 str.

128 Kč

Cvičebnice biblické hebrejštiny, Prudký Martin

Kalich 2014, brož., 407 str.

296 Kč

David a Šalomoun, Finkelstein Israel, Silberman Neil Asher

Počátky mesianismu ve světle moderní archeologie.

Vyšehrad 2010, váz., 265 str.

298 Kč

David Gans, Šedinová Jiřina

Pražský renesanční historik.

Academia 2016, váz., 279 str.

350 Kč

Dějiny státu Izrael, Krupp Michael

Od založení do dneška 1948 - 2013.

Vyšehrad, váz., 207 str.

268 Kč

Dějiny Židů v českých zemích v 10. - 18. století, Putík Alexandr

Židovské muzeum v Praze, brož., 108 str.

129 Kč

Deník, Berrová Hélene

Deník židovské dívky v okupované Francii 1942 - 1944.

Vyšehrad, váz., 253 str.

258 Kč

Deník, Věra Kohnová

Česká obdoba deníku Anny Frankové.

Zdeněk Susa, váz., 210 str.

250 Kč

Deník 1938 - 1945, Weissová Helga

Příběh dívky, která přežila holocaust.

Jota, váz., 202 str.

348 Kč

Desatero přikázání, Prager Dennis

Nejlepší a dosud nepřekonaný návod k životu.

Leda 2017, váz., 109 str.

178 Kč

Devěd bran. Chasidů tajemství. Talmud. Ukázky a dějiny., Langer Jiří

Avatar 2016, váz., 319 str.

350 Kč

Dialog křesťanů a židů, Divišová Milada, Doleželová Jana, Křížková Marie Rút, Prudký Martin, ed.

Vyšehrad 1999, váz., 445 str.

236 Kč

Dopis rabi Ovadji otci a další hebrejské renesanční cestopisy

Židovské cestopisy 15. a 16. století náleží k nejkrásnějším literárním památkám tohoto období a představují vzácný historický pramen pro poznání života židovských komunit v oblasti Středomoří.

Argo, váz., 194 str.

229 Kč

Dva středověké hebrejské cestopisy, Benjamin z Tudely, Petachja z Řezna

Oba cestopisy mají klasický středověký ráz: v centru zájmu kupce i učence stálo židovské obyvatelstvo, oba jmenují světské i duchovní představitele židovských obcí, mnoho pozornosti věnují soupisu hrobů či míst působení velkých osobností židovských dějin, ale píší i šířeji o místech, kudy prošli, popisují důležitá města jako Konstantinopol, Bagdád, Damašek nebo Alexandrii a uvádějí místní etnografické a přírodní zajímavosti.

Argo, váz., 97 str.

199 Kč

Evangelium podle Josefa Flavia, Sidon Karol

MLadá fronta 1991, váz., 206 str.

198 Kč

Strana: 1 2 3 4 5 6
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2018
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],