Judaica

Exodus, Uris Leon

Monumentální román vypráví o tragických osudech židovského národa a o postupném vzniku státu Izrael.

BB/art, váz., 559 str.

499 Kč

Freudův Mojžíš: judaismus konečný a nekonečný, Yerushalmi Yosef Hayim

Z anglického originálu přeložil Daniel Micka.

Academia, váz., 234 str.

285 Kč

Golem , Moše Idel

Židovské magické a mystické tradice o umělém člověku.

Vyšehrad, váz., 408 str.

448 Kč

Hebrejština - konverzace se slovníkem a gramatikou

Izrael je ostrovem euroamerické civilizace na Arabském polostrově. Když se tedy rozhodnete vyrazit za poznáním kořenů křesťanství a judaismu, nebude to pro vás takový kulturní šok, jak byste předpokládali. Ačkoli se tu běžně domluvíte anglicky a dokonce i rusky, znalost hebrejštiny je velkou výhodou. Naše konverzace vám nabízí základy komunikace v běžných i nečekaných situacích, oboustranný slovníček i přehled hebrejské gramatiky. Všechny texty jdou doplněny přepisem výslovnosti.

Lingea s.r.o. 2016, brož., 288 str.

279 Kč

Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona, Christoph Dohmen, Günter Stemberger

Vztah svatých textů Izraele a křesťanského Starého zákona.

Vyšehrad, váz., 283 str.

328 Kč

Hlavní proudy židovské mystiky, Scholem Gershom

Argo 2017, váz., 543 str.

498 Kč

Hlupák Gimpl a jiné povídky, Singer Isaac Bashevis

Přeložili Antonín Přidal a Radka Šmahelová.

Argo, váz., 150 str.

248 Kč

Holokaust a jiné genocidy, Šmok Martin, Horsáková Monika ed. rozšířeného českého vydání

Součástí knihy je DVD s filmy, vzpomínkami pamětníků a pracovními listy.

Občanské sdružení PANT, brož., 194 str.

285 Kč

Holokaust v české, slovenské a polské literatuře, Holý Jiří a kol.

Karolinum, brož., 278 str.

250 Kč

Hospodin je král, Procházková Ivana

Starozákonní metafora ve světle kognitivní lingvistiky.

ČBS 2011, brož., 301 str.

248 Kč

Izrael soudců a králů, Divecký Jan

Pokračování Příběhů Tóry.

p3k, brož., 141 str.

239 Kč

Jeruzalém, Yaron Gil

Historicko-politický průvodce.

Vyšehrad, váz., 303 str.

348 Kč

Jeruzalém v dějinách spásy, Dahler Etienne

"Čtenář především užasne, že tuto knihu, prozrazující hlubokou a dopodrobna prorozjímanou znalos Písma svatého obojího Zákona, nenapsal kněz, ale ženatý jáhen,otec tří dětí. Vede nás jako za ruku od stvoření prvního člověka na ""svaté skále "" Jerušalaimu po křivolakých stezkách putujícího lidu až k zářivým výhledům na Jeruzalém nebeský v Apokalypse. Místo, od počátku vyvolené Bohem, kde se odehrávají všechny klíčové události vyvstává před naším zrakem jako těžiště celých dějin."

KN, brož., 133 str.

129 Kč

Jidiš v židovském etnolektu a moderní židovská literární identita v Čechách, Balík Štěpán

NLN, brož., 142 str.

249 Kč

Job, Roth Joseph

Román prostého člověka.

Vyšehrad 2016, váz., 211 str.

188 Kč

Jom Tov Lipmann Heller /1578 - 1654 /, Davis Joseph M.

Portrét rabína. Z anglického originálu přeložil Pavel Sládek.

Sefer, váz., 527 str.

495 Kč

Jsou mešuge, Kohn!, Landmannová Salcia

Židovské vtipy 2.

KN, váz., 255 str.

289 Kč

Judaismus a ženy v Izraeli, Zoufalá Marcela

Karolinum, brož., 154 str.

170 Kč

Kabala a jinakost, Blaha Josef

Josef Blaha, brož., 240 str.

229 Kč

Kdo byli první Izraelci a odkud přišli?, Dever William G

Z anglického originálu přeložil Pavel Čech.

Volvox Globator 2010, váz., 295 str.

349 Kč

Kdo je člověk?, Heschel Abraham Joshua

Studie je shrnutím Heschelových úvah o smyslu lidské existence, které vychází z jeho starších reflexí vztahu člověka a Boha.

Oikoymenh 2017, brož., 92 str.

158 Kč

Kdo udal Anne Frankovou?, Barnouw David, Stroom van der Gerrold

Anne Franková se stala pro mnohé symbolem židovského utrpení během druhé světové války. Nevinné židovské děvče, které přišlo o život stejně jako miliony dalších Židů v této smutné kapitole světových dějin. Byla jednou z mnoha, ale díky svému deníku se stala vyjímečnou. Tato kniha se snaží objasnit události spojené s jejich vyzrazením a zatčením, a především se pokouší vypátrat jméno osoby, která vydala osm židovských životů do rukou německých nacistů.

Academia, brož., 218 str.

295 Kč

Kejklíř z Lublinu, Singer Isaac Bashevis

Románový příběh kejklíře a komedianta Jaši Mazura, který se vrací do zaniklého světa polské židovské komunity konce minulého století.

Argo, váz., 189 str.

239 Kč

Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na české země, Bláha Ondřej, Dittmann Robert, Komárek Karel, Polakovič Daniel, Uličná Lenka

Academia, váz., 935 str.

795 Kč

Kicur šulchan aruch, Ganzfried Rabi Šlomo

Kniha I., kapitola 1 - 97

Agadah, váz., 488 str.

560 Kč

Kicur šulchan aruch, Ganzfried Rabi Šlomo

Kniha II., kapitola 98 - 221

Agadah, váz., 439 str.

530 Kč

Klasické židovství, Stemberger Gunter

Kultura a historie rabínské doby.

Vyšehrad, váz., 237 str.

328 Kč

Knihy tajemství a moudrosti I.

Mimobiblické židovské spisy: Pseudoepigrafy

Vyšehrad 2013, váz., 381 str.

448 Kč

Konec tohoto světa, Biernot David, Lukeš Jiří, Ostřanský Bronislav ed., Vojtíšek Zdeněk

Milenialismus a jeho místo v judaismu, křesťanství a islámu.

Dingir, brož., 169 str.

180 Kč

Konverze k judaismu, Mayer Daniel

Oikoymenh, váz., 261 str.

298 Kč

Strana: 1 2 3 4 5 6
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2018
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],