Judaica

Symbolika hradeb a bran v hebrejské bibli, Tydlitátová Věra Mgr., Th.D.

Monografie se zabývá různými aspekty, zejména však symbolickými, antropologickými a religionistickými, starověkých opevnění a bran na Předním východě, zejména v biblických textech Starého zákona. Tato studie je jedinečná nejen v rámci České republiky, ale též ve světovém kontextu, neboť se nezaměřuje primárně na archeologické či architektonické aspekty starověkých předovýchodních fortifikací, ale věnuje pozornost jejich významu jako viditelnému vyjádření přechodu mezi různými duchovními úrovněmi. Zvláštní oddíl je věnován problému kontinuity, tedy otázce, nakolik jsou myšlenkové vzorce promítnuté do struktur fortifikace aktuální i v následujících epochách, ve středověku i v novověku až po současnou dobu a umělecké projevy, v nichž se prastará symbolika obrany a přechodu objevuje sice v nové podobě, ale v archetypálním významu.

Triton 2010, brož., 178 str.

248 Kč

Talmud a midraš, Stemberger Gunter

Úvod do rabínské literatury. Druhé rozšířené vydání.

Vyšehrad 2011, váz., 490 str.

488 Kč

Tóra a láska: hebrejská poesie, mystika a píseň současnosti, Blaha Josef

Praha 2016, brož., 117 str.

180 Kč

Tóra ve světle kabaly, Blaha Josef

Josef Blaha, brož., 200 str.

258 Kč

Tváře merkavy, Halperin David Joel

Raně židovské reakce na Ezechielovu vizi.

Malvern 2017, váz., 679 str.

570 Kč

Úvod do knihy Žalmů v zrcadle poesie, Josef Blaha

Marek Konečný, brož., 83 str.

115 Kč

Zadní dům, Franková Anne

Deník v dopisech 12. červen 1942 – 1. srpen 1944

Triáda 2019, brož., 299 str.

349 Kč

Zakázané ovoce vědění, Kuras Benjamin

Bible jako drama a terapie.

G plus G 2003, váz., 221 str.

219 Kč

Zapomenuté království, Finkelstein Israel

Archeologie a dějiny severního Izraele.

Vyšehrad 2016, váz., 231 str.

288 Kč

Židé v Kyšperku

Z archivních materiálů, publikací a výpovědí občanů sestavil Stanislav Adamec.

Letohrad 2001, brož., 92 str.

143 Kč

Židé v novodobých dějinách, Veber Václav, ed.

Hlavním cílem publikace je seznámit veřejnost s dějinami židů ve dvacátém století a přiblížit hrůzu a tragédii holocaustu. Mezi autory příspěvků je K. Sidon, R. Glazar, L. Pavlát, M. Kárný a další.

Karolinum, brož., 323 str.

160 Kč

Židé v novodobých dějinách, Veber Václav, ed.

Karolinum 1997, brož., 323 str.

150 Kč

Židovská gramatická literatura v českých zemích, Nosek Bedřich

Od poloviny 18. do poloviny 19. století.

Karolinum 2003, brož., 153 str.

150 Kč

Židovská modlitba, K počátkům křesťanské liturgie, Di Sante Carmine

Originální pojednání o struktuře židovské liturgie, vypracované katolickým odborníkem zabývajícím se vztahem židovství a křesťanství.

Oikoymenh 2018, brož., 262 str.

248 Kč

Židovská ročenka 5777, 2016/2017

Tereza Krekulová: Rabi Nachan z Bratislavi, Armand Laferrere: Saul a David neboli o slabosti králů, Šlomo Avineri: Mezi politickou fikcí a politickou akcí, Moric Fantl: Rodinná kronika, Dina Rubin: Ljubka, Chava Volovič: Dožít, co dnes jsem nestihla, Jan T. Vilček: Ze vzpomínek, Esther Bendahamová: Nech ji tu, vždyť se vrátíme, Meir Lubor Dohnal: Jak Bubu a pan Kyncl popravili Stalina, Alfred Bodenheimer: Mesiáš nepřichází, David Jan Novotný: Setkání po letech.

Federace židovských obcí 2016, brož., 199 str.

195 Kč

Židovská ročenka 5780, Marxová Alice, Daníček Jiří

Federace židovských obcí 2019, brož., 164 str.

180 Kč

Židovské myšlení jako inspirace nejen pro křesťany, Blaha Josef

Texty, komentáře, osobnosti.

Marek Konečný 2008, brož., 232 str.

283 Kč

Židovský rok a jeho svátky, Kunetka František

Jedná se už o páté vydání této publikace. Její vznik byl podmíněn praktickou potřebou účastníků přednášek o liturgii na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzitě Palackého v Olomouci.

UP 2008, brož., 129 str.

68 Kč

Žiji se svou minulostí, Lefkovits Ivan, ed.

Vzpomínky těch, kdo přežili holokaust.

Oikoymenh 2017, brož., 987 str.

850 Kč

Život Evy L., Erbenová Eva, Mališová Markéta

Příběh dívky, co přežila šoa a knihy, co nikdy nekončila.

Nakladatelství Franze Kafky, váz., 158 str.

240 Kč

Strana: 1 2 3
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2019
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],