V sobotu 20.10. je otevřeno od 10.00 do 16.00.

Judaica

O mystické podobě Božství, Scholem Gershom

Studie k základním pojmům kabaly.

Malvern, váz., 303 str.

420 Kč

Opět doma?, Paul Spiegel

Kniha je velmi osobní zpověď muže, který jako malý chlapec odešel do Belgie. Narodil se 21.prosince 1937 a zemřel 30. dubna 2006. Podrobně vykládá, jak pro něho i jeho rodiče bylo náročné se v Německu znovu usadit a obnovit sousedské vztahy. Byla to jediná židovská rodina, která se do města Warensdorf po skončení války vrátila.

Cesta, váz., 223 str.

188 Kč

Opožděné vzpomínky, Merová Evelina

Životopis, který se nevešel na jednu stránku.

Barrister a Principal, váz., 235 str.

235 Kč

Osamělý člověk víry, Solovějčik Josef B.

Rabi Josef Dov byl jedním z nejvýznamnějších představitelů moderní židovské teologie 20. století.

p3k, brož., 81 str.

149 Kč

Osm světel, Leo Pavlát

Židovské příběhy.

Argo, váz., 222 str.

298 Kč

Osmnáct století Izraele, Krupp Michael

Od zániku Chrámu do počátků sionismu.

P3K, váz., 141 str.

229 Kč

Palestinská církev dnes, Šlajerová Monika

Politická a teologická problematika na pozadí situace církví v Sýrii, Libanonu a Jordánsku.

Pavel Mervart, váz., 289 str.

299 Kč

Panství a spása, Assmann Jan

Politická theologie ve starověkém Egyptě, Izraeli a Evropě. Přeložil O. Vochoč.

Oikoymenh, váz., 335 str.

398 Kč

Pod křížem a půlměsícem, Cohen Mark R.

Židé ve středověku.

Vyšehrad, váz., 393 str.

398 Kč

Podobenství a nápovědi rabiho Izáka ben Jehudy 1325-1402, Lozano José Jimenéz

"Kniha je nesena snahou o niternou ryzost a novou historicko-kulturní syntézu. Vyprávěním apokryfních biblických příběhů a kritickým zpřítomňováním scén z dob středověké náboženské netolerance se dobírá hloubek a výšin civilizace, v níž je usazena Evropa. Styl knihy by se analogicky k působivému magickému realismu, uplatněnému v latinsko-americké próze, dal vzhledem k látce a odpoutanému způsobu jejího rozvíjení nazvat "" biblickým magičnem "". Jeho výtvarným předobrazem je chagallovská kresba."

Luboš Marek, váz., 77 str.

120 Kč

Polemika judaismu s islámem ve středověku, Boušek Daniel

Šelomo ibn Adret a Šimon ben Semah Duran.

Academia, váz., 274 str.

315 Kč

Posílení víry, Izák ben Abraham Troki

Odpověď křesťanským misionářům.

Agadah, brož., 271 str.

200 Kč

Poslední stanice život, Klugerová Ruth

Próza, napsaná bez drásajících sentimentálních scén, se zaměřuje na psychologii jedince, snaží se postihnout psychický vývoj dítěte vystaveného diskriminaci a obklopeného násilím. Konfrontuje autentický zážitek fašismu s názory současníků, Židů i Němců, na holocaust jakožto na největší selhání naší kultury a civilizace.

Nakladatelství Franze Kafky,váz., 267 str.

177 Kč

Pouštěj svůj chléb po vodě ... / Sborník pro Milana Balabána /, Hoblík Jiří ed.

Sborník je koncipován jako kolekce příspěvků, které mají svým zaměřením vztah k známým pracím a teologickým důrazům M. Balabána. Tento vztah vysvítá též z rozpětí textů, sahajícího od biblické exegeze přes religionistiku k judaistice.

CDK 1999, brož., 213 str.

159 Kč

Pracovní listy ke cvičením z biblické hebrejštiny, Vlková Ivana Gabriela, Pacner Stanislav

UP Olomouc 2006, brož., 48 str.

135 Kč

Praha rozdělená i sdílená, Koeltzsch Ines

Česko-židovsko-německé vztahy 1918 - 1938.

NLN, váz., 342 str.

389 Kč

Pražské židovské hřbitovy, Arno Pařík, V. Hamáčková, Dana Cabanová, Petr Kliment

Katalog, barevné fotografie a popis.

Židovské muzeum, brož., 131 str.

355 Kč

Pražský rabinát, Gutmann Klemperer

Kniha poskytuje nejen zajímavý příklad odborné práce z období počátku české / německy psané / židovské historiografie, ale je také svědectvím o svém autorovi: pozoruhodné židovské osobnosti z přelomu osvícenství a moderní doby, rabínovi, který díky důkladnému vzdělání a moudrosti dokázal vždy nalézt schůdnou cestu mezi tradicí a reformou.

Sefer, váz., 198 str.

290 Kč

Přervaný život

Deníky Etty Hillesum 1941-1943

KN, váz., 261 str.

249 Kč

Příběh Eriky, Vander Zee Ruth

Žena vzpomíná na svůj život, jak se dostala z vlaku, který mířil do nacistického tábora smrti, jak někdo riskoval vlastní život, aby ji zachránil a vychoval, a jak nakonec našla klid a mír ve své vlastní rodině.

Petrkov, váz.,

249 Kč

Příběh Fredyho Hirsche, Ondřichová Lucie

Životní příběh sportovně nadaného Fredyho Hirsche, který v terezínském ghettu bojoval o život několika set dětí.

Sefer, brož., 113 str.

120 Kč

Příběhy Tóry, Divecký Jan

Patnáct biblických zamyšlení.

p3k, brož., 142 str.

239 Kč

Přítomnost Boha v dějinách, Fackenheim Emil Ludwig

Oikoymenh, brož., 103 str.

168 Kč

Proč Židé zavrhli Ježíše, Klinghoffer David

Zlomový bod v dějinách Západu.

Rybka Publishers, váz., 303 str.

299 Kč

Proroctví o vykoupení Jeruzaléma, Blaha Josef

Čteme knihu proroka Zachariáše s rabínskými autoritami a s kabalisty.

Josef Blaha, brož., 142 str.

200 Kč

První zákon /Židovská bible a křesťanství/, Zenger Erich

Starý zákon a jeho význam pro současné křesťanství.

KN 1999, brož., 159 str.

189 Kč

Rabín Feder, Peterová Zuzana

G plus G, váz., 166 str.

175 Kč

Rabín Gustav Sicher, Peterová Zuzana

Život, dokumenty, vzpomínky.

Sefer, váz., 142 str.

220 Kč

Rabínské židovství a rané křesťanství, Schafer Peter

Vyšehrad 2017, brož., 165 str.

248 Kč

Rasismus, antisemitismus, holocaust, Kryl Miroslav

Studijní texty.

Doplněk, brož., 256 str.

269 Kč

Strana: 1 2 3 4 5 6
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2018
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],