Judaica

Opožděné vzpomínky, Merová Evelina

Životopis, který se nevešel na jednu stránku.

Barrister a Principal, váz., 235 str.

235 Kč

Osamělý člověk víry, Solovějčik Josef B.

Rabi Josef Dov byl jedním z nejvýznamnějších představitelů moderní židovské teologie 20. století.

p3k, brož., 81 str.

149 Kč

Osm světel, Leo Pavlát

Židovské příběhy.

Argo, váz., 222 str.

298 Kč

Osmnáct století Izraele, Krupp Michael

Od zániku Chrámu do počátků sionismu.

P3K, váz., 141 str.

229 Kč

Palestinská církev dnes, Šlajerová Monika

Politická a teologická problematika na pozadí situace církví v Sýrii, Libanonu a Jordánsku.

Pavel Mervart, váz., 289 str.

299 Kč

Panství a spása, Assmann Jan

Politická theologie ve starověkém Egyptě, Izraeli a Evropě. Přeložil O. Vochoč.

Oikoymenh, váz., 335 str.

398 Kč

Pod křížem a půlměsícem, Cohen Mark R.

Židé ve středověku.

Vyšehrad, váz., 393 str.

398 Kč

Podobenství a nápovědi rabiho Izáka ben Jehudy 1325-1402, Lozano José Jimenéz

"Kniha je nesena snahou o niternou ryzost a novou historicko-kulturní syntézu. Vyprávěním apokryfních biblických příběhů a kritickým zpřítomňováním scén z dob středověké náboženské netolerance se dobírá hloubek a výšin civilizace, v níž je usazena Evropa. Styl knihy by se analogicky k působivému magickému realismu, uplatněnému v latinsko-americké próze, dal vzhledem k látce a odpoutanému způsobu jejího rozvíjení nazvat "" biblickým magičnem "". Jeho výtvarným předobrazem je chagallovská kresba."

Luboš Marek, váz., 77 str.

120 Kč

Polemika judaismu s islámem ve středověku, Boušek Daniel

Šelomo ibn Adret a Šimon ben Semah Duran.

Academia, váz., 274 str.

315 Kč

Posílení víry, Izák ben Abraham Troki

Odpověď křesťanským misionářům.

Agadah, brož., 271 str.

200 Kč

Poslední stanice život, Klugerová Ruth

Próza, napsaná bez drásajících sentimentálních scén, se zaměřuje na psychologii jedince, snaží se postihnout psychický vývoj dítěte vystaveného diskriminaci a obklopeného násilím. Konfrontuje autentický zážitek fašismu s názory současníků, Židů i Němců, na holocaust jakožto na největší selhání naší kultury a civilizace.

Nakladatelství Franze Kafky,váz., 267 str.

177 Kč

Pouštěj svůj chléb po vodě ... / Sborník pro Milana Balabána /, Hoblík Jiří ed.

Sborník je koncipován jako kolekce příspěvků, které mají svým zaměřením vztah k známým pracím a teologickým důrazům M. Balabána. Tento vztah vysvítá též z rozpětí textů, sahajícího od biblické exegeze přes religionistiku k judaistice.

CDK 1999, brož., 213 str.

159 Kč

Pracovní listy ke cvičením z biblické hebrejštiny, Vlková Ivana Gabriela, Pacner Stanislav

UP Olomouc 2006, brož., 48 str.

135 Kč

Praha rozdělená i sdílená, Koeltzsch Ines

Česko-židovsko-německé vztahy 1918 - 1938.

NLN, váz., 342 str.

389 Kč

Pražský rabinát, Gutmann Klemperer

Kniha poskytuje nejen zajímavý příklad odborné práce z období počátku české / německy psané / židovské historiografie, ale je také svědectvím o svém autorovi: pozoruhodné židovské osobnosti z přelomu osvícenství a moderní doby, rabínovi, který díky důkladnému vzdělání a moudrosti dokázal vždy nalézt schůdnou cestu mezi tradicí a reformou.

Sefer, váz., 198 str.

290 Kč

Přervaný život

Deníky Etty Hillesum 1941-1943

KN, váz., 261 str.

249 Kč

Příběh Eriky, Vander Zee Ruth

Žena vzpomíná na svůj život, jak se dostala z vlaku, který mířil do nacistického tábora smrti, jak někdo riskoval vlastní život, aby ji zachránil a vychoval, a jak nakonec našla klid a mír ve své vlastní rodině.

Petrkov, váz.,

249 Kč

Příběh Fredyho Hirsche, Ondřichová Lucie

Životní příběh sportovně nadaného Fredyho Hirsche, který v terezínském ghettu bojoval o život několika set dětí.

Sefer, brož., 113 str.

120 Kč

Příběh knihy Ester, Ariel Rav Jigal

Kniha komentářů rav Jigala Ariela k biblické knize Ester. Publikace se skládá ze dvou hlavních části – česko-hebrejské bilingvy svitku Ester (v překladu rabína Karola E. Sidona) a komentáře rav Jigala Ariela (v překladu Jana Diveckého). Rav Jigal Ariel je významným izraelským rabínem a patří k nejuznávanějším současným komentátorům tanachických knih.

P3K 2016, brož., 208 str.

249 Kč

Příběhy Tóry, Divecký Jan

Patnáct biblických zamyšlení.

p3k, brož., 142 str.

239 Kč

Přítomnost Boha v dějinách, Fackenheim Emil Ludwig

Oikoymenh, brož., 103 str.

168 Kč

Proč Židé zavrhli Ježíše, Klinghoffer David

Zlomový bod v dějinách Západu.

Rybka Publishers, váz., 303 str.

299 Kč

Proroctví o vykoupení Jeruzaléma, Blaha Josef

Čteme knihu proroka Zachariáše s rabínskými autoritami a s kabalisty.

Josef Blaha, brož., 142 str.

200 Kč

První zákon /Židovská bible a křesťanství/, Zenger Erich

Starý zákon a jeho význam pro současné křesťanství.

KN 1999, brož., 159 str.

189 Kč

Rabín Feder, Peterová Zuzana

G plus G, váz., 166 str.

175 Kč

Rabín Gustav Sicher, Peterová Zuzana

Život, dokumenty, vzpomínky.

Sefer, váz., 142 str.

220 Kč

Rabínské židovství a rané křesťanství, Schafer Peter

Vyšehrad 2017, brož., 165 str.

248 Kč

Rasismus, antisemitismus, holocaust, Kryl Miroslav

Studijní texty.

Doplněk, brož., 256 str.

269 Kč

Rebe, že se nestyděj!, Landmannová Salcia

Židovské vtipy.

KN, váz., 311 str.

299 Kč

Reflexe 41

Jan Kuneš: Kantova logika vědění, Vojtěch Kolman: Proč se musí logika postarat sama o sebe?, Pavel Sládek: Studium filosofie v pozdně renesanční židovské Praze, Wolfgang Wieland: Počet, čas a duše.

Oikoymenh, brož., 159 str.

98 Kč

Strana: 1 2 3 4 5 6
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2018
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],