Vážení zákazníci, v první polovině března bude probíhat v knihkupectví Oliva inventura v rámci přechodu na EET. Obchod v Husově ulici bude uzavřen, ale knihy si nadále můžete objednávat v našem e-shopu. O opětovném otevření prodejny vás zde budeme informovat. Těšíme se na vaši návštěvu a děkujeme za přízeň.

Krystal OP

3. Návrat k esenci (ontologie), Fuchs Jiří

Třetí svazek z řady klasické filosofie je věnován ontologii, která reflexí pojmu jsoucna zkoumá vše, co je či může být.

152 s.

137 Kč

4. Bůh filosofů (theodicea), Fuchs Jiří

Dnes je metafyzika o Bohu obtížena silnou nedůvěrou. Proto je celému výkladu předřazena kritická reflexe některých moderních filosofických i teologických směrů, které ústí v agnosticismu.

152 s.

137 Kč

5. Problém duše (1. část antropologie), Fuchs Jiří

V prostředí, které je určováno novověkými reflexemi, se stává naléhavou potřeba zbavit úvahy o lidském bytí a životě neblahého redukcionismu.

152 s.

137 Kč

6. Problém osobnosti (2. část antropologie), Fuchs Jiří

Druhá část antropologického tématu, diskuze s převládajícími směry soudobého myšlení na téma lidského určení a osobní zralosti.

280 s.

248 Kč

7. Předpoklady nerelativizované etiky, Fuchs Jiří

Hlavní teoretické předpoklady racionálního zdůvodnění a výkladu mravnosti.

brož., 192 s.

195 Kč

9 tváří dominikánské svatosti, Bedouelle Guy, OP

Krystal 2016, brož., 147 str.

185 Kč

Abys živ byl, Škarvada Jaroslav

Sborník kázání a úvah otce biskupa.

brož.

32 Kč

Boží přítomnost, A. Moynihan

Chceme-li přebývat v Boží přítomnosti, musíme znát její formy a projevy, jak se k nám sklání ve stvoření, v duši, v Kristu, v Nejsvětější svátosti. Jenom tak ji můžeme pravdivě okoušet a odpovědět na ni vděčností a oddaností.

brož., 64 s.

37 Kč

Božské ctnosti, Beneš Albert

Druhý díl studijních textů uvádí do speciální morálky definováním základních pojmů - habitus a ctnost. Těžištěm knihy je pojednání o vlitých ctnostech, víře, naději a lásce.

brož., 104 s.

74 Kč

Bůh ve světle filosofie, Roman Cardal

Systematická učebnice theodicey nejen pro studenty teologických fakult.

brož., 240 s.

230 Kč

Co je Jeruzalémská bible a proč by se měl vydat její překlad do češtiny?, Halas Františe X.

Brno, 1991

Krystal, brož., 40 str.

15 Kč

De aeternitate mundi sv. Tomáše Akvinského v historické perspektivě, Machula Tomáš

Esej neřeší primárně problém věčnosti světa, ale na tomto příkladě ukazuje způsob myšlení a argumentace sv. Tomáše, zařazuje ho do kontextu předcházejících i následných myšlenkových směrů a ukazuje na moderní perspektivy řešení této otázky. Esej je doplněna překladem Tomášova dílka De aeternitate mundi.

brož., 80 s.

80 Kč

Dějiny Řádu kazatelů, William A. Hinnebusch

Stručné a přehledné zachycení dějin dominikánského řádu od jeho vzniku až po současnost.

brož., 144 s.

140 Kč

Diakonát, vývoj a perspektivy, MTK

Dokument Mezinárodní teologické komise z r. 2002 o teologickém rozměru diakonátu, o jeho historii a pastorační budoucnosti. Vyšlo v říjnu 2008 v řadě Theologia maior.

brož., 120 s.

125 Kč

Dní sypký suchopár, Kužela Patrik OP

Krystal, brož., 67 str.

85 Kč

Dokumetny Tridentského koncilu

Latinský text a překlad do češtiny. Z latinského originálu přeložil Ignác Antonín Hrdina, O.Praem.

Krystal 2015, váz., 335 str.

370 Kč

Dominik, Meinolf Lohrum

Poutavě psaný životopis sv. Dominika, apoštola bludařů a zakladatele kazatelského řádu.

brož., bar. příloha,

90 Kč

Dominikáni v Plzni, Mayer Pavel OP

Krystal, brož.,26 str.

49 Kč

EVANGELIA,

Svazek XVI pracovního překladu Jeruzalémské bible do českého jazyka.

256 s.

220 Kč

EZECHIEL, DANIEL,

svazek XIV

152 s.

132 Kč

Fenomén katolická teologie, Torrell Jean- Pierre

Krystal, brož., 167 str.

195 Kč

Filosofie přírody, Machula Tomáš

Filosofie přírody je jednou z filosofických disciplín, které se v minulém století dostaly do krize. Oblast přírody je jakoby rezervována výhradně vědám speciálním – biologii, fyzice, chemii apod. V současnosti tato disciplína tápavě hledá novou identitu. Tato studijní příručka zachovává tradiční témata, která jsou pro současné myšlení udržitelná a smysluplná, ale věnuje se také aktuálním otázkám. Snahou není představit určitou dějinně filosofickou pozici, ale promýšlet současným způsobem současné problémy.

brož., 112 s.

110 Kč

Graduale Bohemorum, Žůrek Jiří ed.

Proprium sanctorum.

Krystal, váz., 702 str.

620 Kč

Hnědá bible

Zmenšené vydání Jeruzalémské bible s nehtovými záložkami. 120x150 mm.

Krystal OP, KN, váz., 2229 str.

750 Kč

Idea univerzity, Newman John Henry

Soubor přednášek a esejů nazvaný Idea univerzity vznikal v 50. letech 19. století, kdy John Henry Newman spoluzakládal Irskou katolickou univerzitu a posléze se stal jejím prvním rektorem. Autor v nich výmlvně hájí ucelené vysokoškolské vzdělání zahrnující humanitní a přírodní vědy i filozofii a teologii. Jeho klíčovou tezí je, že skutečné poznání nemá sloužit žádným vnějším účelům, ale je cílem samo o sobě. Newmanovy pronikavé a brilantně formulované úvahy mají v anglosaském světě dodnes značný vliv a nejednou se ostře protnou se současnými diskusemi o roli vysokých škol ve společnosti, o významu všeobecného vzdělání nebo o vztahu víry a rozumu.

Krystal, váz., 284 str.

320 Kč

In Spiritu veritatis,

Almanach k 65. narozeninám mons. Dominika Duky shromažďuje příspěvky více než čtyř desítek domácích i zahraničních autorů. Příspěvky, z nichž většina vznikla právě pro tuto příležitost, jsou rozděleny do pěti tematických oddílů - Biblica; Philosophico-theologica; Dominicana; Reginae-Gradecensia; Religio, poesis et societas. Celek almanachu lze charakterizovat jako sondu do současného myšlení v daných oblastech. Odborné příspěvky almanachu doprovází soubor uměleckých fotografií.

brož., 784 s.

540 Kč

IZAIÁŠ,

svazek XII, s obecným úvodem k prorockým knihám

brož., 176 s.

150 Kč

JEREMIÁŠ, NÁŘKY, BARUCH,

svazek XIII

152 s.

132 Kč

Jeruzalémská bible

Výpravné vydání.

Krystal OP 2009, váz. 2229 str.

990 Kč

Jeruzalémská bible

Krystal OP 2010, váz. 2229 str.

850 Kč

Strana: 1 2 3 4 5
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2017
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],