Krystal OP

Návrat ke ctnostem, Kreeft Peter

Autor sice tvrdí, že kniha je tuctová učebnice morálky, ale není tomu tak - aspoň co do žánru a metody výkladu. Vznikla na základě přednášek pro vysokoškoláky, přednášek velice živých a tvořivých, plných překvapivých zvratů a souvislostí, které samy dovedly posluchače k řešení nastolených otázek - a teprve tento výsledek je tradiční, starý několik tisíc let, prostě tuctový: Není jiné cesty, než návrat ke starým ctnostem! Kniha poslouží jako nepřeberný zdroj inspirace pro všechny učitele etiky či katolické morálky na středoškolské i vysokoškolské úrovni a samozřejmě pro všechny, kdo hledají, jak být plně člověkem.

Krystal OP, brož., 171 str.

195 Kč

Nazývám vás přáteli, Radcliffe Timothy

Poutavý rozhovor s bývalým generálním magistrem dominikánského řádu o jeho životě, povolání, o církvi a řádu.

KN, Krystal OP 2002, brož., 93 str.

89 Kč

Nové víno dominikánské spirituality, Murray Paul

Nevšední pohled na dominikánskou spiritualitu. Do jejího středu autor překvapivě staví radost! Z dějin dominikánského řádu přesvědčivě dokazuje, že nové víno radosti opájelo duši prvních dominikánů a dávalo výmluvnost jejich kázání.

Krystal OP 2010, brož., 144 str.

148 Kč

Novéna ke svaté Zdislavě

Novéna ke svaté Zdislavě patronce rodin.

Krystal OP 2015, brož., 30 str.

30 Kč

Novověká ústní disputace, Kotala Lukáš

Kořeny, proces, úskalí a možnosti.

Krystal OP, brož., 169 str.

210 Kč

O andělech v Teologické sumě I., Akvinský Tomáš

První svazek dlouho očekávaného nového překladu Teologické sumy se věnuje andělům (ST I, q. 50-64). Otázky tohoto svazku se týkají substance andělů, jejich vztahu k materii a místu, jejich poznání a vůle, zkoumají jejich stvoření a dokonalost, ale i zlo viny a trest démonů. Pokud hledáte důvod, proč začínáme zrovna anděly – není žádný…

Krystal 2015, brož., 107 str.

260 Kč

O andělech v Teologické sumě II., Akvinský Tomáš

Druhý titul nové řady doplňuje téma andělů dalšími devíti otázkami (ST I, q. 106-114). Tomáš Akvinský mezi dva soubory andělských otázek vkládá jiné téma, a proto i český překlad vytváří pomocí dvousvazkového vydání prostor pro další díl Sumy ve vaší knihovně.

Krystal OP 2015, brož., 227 str.

130 Kč

O blaženosti v Teologické sumě, Akvinský Tomáš

Překlad Tomáš Machula a Eva Fuchsová. Úvodní studie a poznámky Tomáš Machula.

Krystal OP 2016, brož., 127 str.

160 Kč

O Boží moci I., Akvinský Tomáš

Quastiones Disputatae De potentia představují mimořádné metafyzické dílo v rámci Tomášova myslitelského vývoje. Obsahují klíčové formulace, bez jejichž soustavného promýšlení a domýšlení nepronikneme nejen do Tomášovy syntézy, ale nedokážeme ani sami rozvíjet křesťanské pojetí stvoření a evoluce světa v současných podmínkách. Dílo vznikalo v Římě v letech 1265-1266, a badatelé se dokonce domnívají, že jde o jakési průzkumné texty před závěrečnou redakcí první části Sumy teologie, především otázek 75-89. První díl překladu QD De potentia přináší otázky 1 a 2, které se zabývají Boží potencí obecně a plodivou potencí v Bohu.

Krystal OP 2015, brož., 245 str.

290 Kč

O Boží moci II., Akvinský Tomáš

Překlad, poznámky a úvod Karel Floss.

Krystal 2016, brož., 405 str.

430 Kč

O Boží moci III., Akvinský Tomáš

Úvodní studie a překlad Karel Floss.

Krystal OP 2018, brož., 324 str.

360 Kč

O dobru, Akvinský Tomáš

Quaestiones disputatae De veritate q. XXI. De bono. Expositio libri Boetii De hebdomadibus.

Krystal OP 2012, brož., 205 str.

232 Kč

O formaci kazatelů, Humbert z Romans

Krystal OP 2016, váz., 235 str.

300 Kč

O lásce a milosrdenství v Teologické sumě, Akvinský Tomáš

Překlad Karel Šprunk, poznámky a úvodní studie Tomáš Machula.

Krystal OP 2016, brož., 235 str.

275 Kč

O přátelství s Jitřenkou, Veselý Jiří Maria, OP

Krystal OP 1990, brož., 145 str.

135 Kč

O prozřetelnosti a předurčení, Tomáš Akvinský

Krystal OP 2018, brož., 391 str.

440 Kč

O rovnosti lidí, Maritain Jacques

S nesprávnou či správnou představou rovnosti je spojeno tolik velkých omylů a tolik velkých pravd, že není možné se tomuto problému vyhnout. Co je to rovnost? Jak ji uchopit? Jak jí dosáhnout?

Krystal OP 2018, brož., 70 str.

100 Kč

O separovaných substancích, Akvinský Tomáš

Překlad a úvodní studie David Svoboda. Latinsko-český text.

Krystal OP2010, brož., 220 str.

240 Kč

O stvoření. Výběr otázek z Teologické sumy., Akvinský Tomáš

Další výběr textů z Teologické sumy (ST I, ot. 44-49) si všímá filosofických aspektů nauky o stvoření. Hlavními náměty jsou kauzalita, stvoření z ničeho, otázka počátku světa, téma rozmanitosti věcí v našem světě a otázka zla. Úvod a překlad Tomáš Machula.

Krystal 2008, brož., 76 str.

95 Kč

O věčné blaženosti svatých, Bellarmin Robert

Krystal 2001, váz., 175 str.

185 Kč

O víře. O naději. O lásce., Pieper Josef

Víra, naděje a láska jsou jedinou odpovědí, jež je přiměřená skutečné existenciální situaci člověka.

Krystal OP, 2018, brož., 243 str.

290 Kč

Oremus, Tichý Radek

Komentáře ke vstupním modlitbám mešní liturgie.

Krystal OP 2016, brož., 187 str.

225 Kč

Osoba a bytí, Clarke Noris W.

V knize „Osoba a bytí“ se Clarke stručným, ale čtivým a srozumitelným způsobem zabývá pojmem lidské osoby. Jeho pojednání není povrchním referátem, ale hluboce promyšlenou syntézou zasazenou do širších souvislostí. Vychází z metafyzických základů (osoba jako nejvyšší způsob bytí) a poté dospívá k důsledkům osobního pojetí člověka. Pro českého čtenáře je tato kniha ukázkou takového přístupu k filosofické antropologii, který v naší původní ani překladové literatuře dosud nemá obdobu.

Krystal OP, KN, 2007, brož., 120 str.

147 Kč

Ospravedlnění a dědičný hřích v ekumenickém dialogu,

Kniha předkládá Společnou deklaraci katolické církve a Luterského světového svazu z roku 1999 na téma ospravedlnění, která v současné době představuje vrchol vzájemného dialogu mezi katolickou církví a církvemi vzešlými z reformace.

Krystal OP, brož., 80 str..

75 Kč

Otázky o ctnostech I., Akvinský Tomáš

O ctnostech obecně.

Krystal OP 2012, brož., 257 str.

290 Kč

Otázky o ctnostech II, Akvinský Tomáš

Láska a naděje. Překlad, poznámky a úvod Tomáš Machula.

Krystal OP 2014, brož., 325 str.

350 Kč

Otázky o ctnostech III., Akvinský Tomáš

Kardinální ctnosti.

Krystal OP 2013, brož., 113 str.

140 Kč

Otázky o svědomí, Akvinský Tomáš

Otázka O vyšším a nižším rozumu, O synderezi a O svědomí patří do rozsáhlejšího souboru Quaestiones disputatae De veritate. Překlad a úvodní studie Martina Štěpinová. Latinsko-český text. Vyšlo v řadě Akvinata.

Krystal OP 2010, brož., 229 str.

235 Kč

Pečeť darů Ducha svatého, Mohelník Benedikt, OP

Krystal OP 2012, brož., 295 str.

325 Kč

Pojednání o Panně Marii, Laurentin René

Pojednání o Panně Marii Systematická příručka mariologie od předního katolického teologa 20. století. Spojuje vědeckou solidnost s jasností a stručností, která zpřístupňuje toto dílo i laickým čtenářům. Vydáno ve spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím

Krystal OP, KN 2005, brož., 200 str. B5

235 Kč

Strana: 1 2 3 4 5
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2019
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],