Krystal OP

Svatý Ambrož a tajemství Krista, Vopřada David

Tajemství Krista označuje u církevních otců všechno to, co Bůh vykonal a nadále všemožným způsobme koná pro dobro a spásu člověka. Milánský biskup Ambrož, první ze západních učitelů církve, nachází toto Boží působení nejen v mnoha biblických událostech, ale také v životě církve a životě jednotlivého křesťana:" Kristus je pro nás vším." Kniha představuje tuto Ambrožovu teologii tajemství Krista. Součástí svazku je též stručný Ambrožův životopis a překlad souboru Ambrožových textů komentujících základní momenty Ježíšova života.

Krystal OP 2014, brož., 223 str.

260 Kč

Svatý Augustin: vánoční promluvy, Vopřada David

Jak křesťané v prvních staletích slavili Vánoce, slavnost Narození Krista? Kde se tento svátek vzal a jaké bylo jeho poselství? Jak vypadalo kázání ve starověku? To vše osvětlují kázání svatého Augustina z 5. století, která předávají samotné jádro křesťanské zvěsti: Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Augustinovy promluvy zůstávají dodnes inspirativní nejen pro kazatele, ale také pro každého, kdo chce proniknout hlouběji do tajemství Vánoc, které oslavují Kristův příchod na svět.

Krystal OP, 2015, brož., 294 str.

345 Kč

Svatý Dominik, Tugwell Simon

Barevná obrazová publikace o životě, působení a velkém zakladatelském díle svatého Dominika. Autor je význačný řádový historik a zároveň skvělý vypravěč s duchovním přesahem. Jeho dílo tedy může posloužit jednak jako zdroj spolehlivých informací, jednak jako kvalitní duchovní četba. Vyšlo v srpnu 2008 v řadě Dominicana, ve spolupráci s francouzským vydavatelstvím Signe.

Krystal OP 2008, brož., 60 str.

140 Kč

Svatý Jan Chrysostomos, Pavlík Jiří

Svatý Jan Chrysostomos: Povzbuzení pronásledovaným

Krystal OP 2015, brož., 205 str.

249 Kč

Svatý Tomáš Akvinský, Torrell Jean-Pierre, OP

Osoba a dílo.

Krystal OP 2017, brož., 260 str.

320 Kč

Syntéza dogmatické teologie III, Nicolas Jean-Hervé

Syntéza dogmatické teologie vznikla zredigováním kursů dogmatické teologie, které dával P. Jean-Hervé Nicolas (1910–2001), jeden z nejvýznamnějších představitelů soudobého tomismu, na teologické fakultě ve Fribourgu. Díky znalosti současných teologů a dokonalému ovládnutí teologické metody Tomáše Akvinského předkládá Nicolas výklad, který se vyznačuje jak pevností, tak ortodoxií, a přitom je obohacen o výsledky plodného období teologického zkoumání po Druhém vatikánském koncilu.

Krystal OP 2019, brož., 490 str.

440 Kč

Tajemství Emmanuela, Jacek Salij

Církev jako náboženská instituce je často vystavena kritice i z vlastních řad. Známý polský autor obrací naši pozornost na podstatnou, božskou tvář církve, kterou můžeme vírou přijmout nebo odmítnout, nikoli však kritizovat.

brož., 80 s.

45 Kč

Teologické traktáty, Boethius

Ačkoli Boethius (480-cca 526) není pro veřejnost příliš známou postavou, patří mezi nejvýznamnější osobnosti své doby. Jeho dílo ovlivnilo celé následující dějiny filosofie a teologie. Kromě jiného je mu připisováno pět teologických traktátů: autor v nich řeší především trinitární a christologické problémy, které souvisejí s nově se objevujícími herezemi (arianismem, monofysitismem, nestorianismem).

Krystal OP 2004, brož., 46 str.

54 Kč

Tertulián / O manželství, Koronthály Pavel

Publikace si klade za cíl představit Tertuliánovo pojetí manželství a předložit čtenáři český překlad tří Tertuliánových spisů na toto téma: Ad uxorem / Manželce /, De exhortatione catitatis / Výzva k čistotě / a De monogamia / O jediném manželství /.

Krystal OP 2014, brož., 126 str.

149 Kč

The Critical Problem of the Truth, Fuchs Jiří

Krystal OP 1995, brož., 207 str.

300 Kč

Tomáš a Kajetán o analogii jmen, Dvořák Petr

Kniha kromě úvodní studie obsahuje soubor nejdůležitějších Tomášových textů k danému tématu a překlad Kajetánova spisu O analogii jmen, jenž se stal mezi Tomášovými žáky na dlouhou dobu určujícím v otázce možnosti a způsobu analogické výpovědi.

Krystal OP 2007,brož.,189 str.

180 Kč

Tomáš o lidském duchu, Kenny Anthony

Autor je velký znalec Tomášovy filosofie a zasvěceně ji přibližuje současným čtenářům. Kniha nemá přísně systematickou formu, spíše sleduje ty části Teologické sumy, jež obsahují nejvyzrálejší formulaci Tomášovy filosofické psychologie. Výklad je doprovázen rozsáhlými citáty z Tomášových děl.

Krystal OP 1997, brož., 151 str.

117 Kč

Tomistická filosofická antropologie, Peroutka David

Studie si klade za cíl systematicky poznat lidskou bytost a její základní struktury z ryze filosofických hledisek.

Krystal OP 2012, brož., 197 str.

230 Kč

Tři dopisy Tomáše Akvinského, Blažek Pavel

Publikace, kterou zde čtenáři předkládáme, obsahuje tři listy Tomáše Akvinského v českém překladu, doplněné o úvodní studie a bibliografii ke každému z nich.

Krysta OPl, brož., 110 str.

125 Kč

Tři filosofie života, Kreeft Peter

Tři mudroslovné knihy Písma představují podle Petera Kreefta tři jediné možné filosofie života: Kazatelova „marnost“ představuje peklo. Jobovo utrpení představuje očistec. A láska Písně písní představuje nebe. Všechny tyto tři stavy začínají teď a tady na zemi.

Krystal OP 2016, brož., 148 str.

190 Kč

Útěcha mého putování, Savonarola Girolamo

Krystal OP 1998, brož., 149 str.

100 Kč

Úvod do logiky aristotelské tradice, Novák Lukáš, Dvořák Petr

Krystal OP 2011, brož., 217 str.

240 Kč

Věděl Ježíš, že je Bůh?, Dreyfus Francois

Na tuto otázku hledá autor odpověď u Ježíše evangelií. Ukazuje, že vědecký přístup k výkladu Písma nijak neohrožuje tradiční učení církve o Ježíšově božství.

Krystal OP 1998, brož., 125 str.

95 Kč

Víra v člověka, Maritain Jacques

Je možné věřit v člověka? Prostá zkušenost vidí děsivé krutosti, jichž je člověk schopen, a tuto víru odmítá. Je však možné žít bez víry v člověka? Jak bychom bez ní byli schopni žít a pracovat pro druhé v rodině a ve společnosti?

Krystal OP 2008, brož., 48 str.

65 Kč

Výklad Bible v době (anti-)modernistické krize, Petráček Tomáš

P. Vincent Zapletal OP (1867-1938), jeden z prvních absolventů Biblické školy v Jeruzalémě, se právem řadí mezi nejvýznamnější průkopníky moderní, vědecké katolické biblistiky. Jeho pohnuté životní osudy ilustrují proměny katolické církve a celé společnosti na přelomu 19. a 20. století.

Krystal OP 2006, brož., 273 str.

260 Kč

Žádný člověk není ostrov, Merton Thomas

Svědomí, askeze, upřímnost, ticho, samota... autorova hluboká reflexe pilířů duchovního života ukazuje jejich nezbytnost, ale také úskalí sebestřednosti. Duchovní život získává smysl až ve spojení s životy druhých, v integraci do Božího plánu spásy světa.

Krystal OP 1995, brož., 140 str.

72 Kč

Zde jsem, Viola Vittorio Francesco OFM

Liturgie svěcení a kněžská spiritualita.

Krystal OP, brož., 54 str.

76 Kč

Životy bratří, Gerald Frachet

Jedním z pramenů dokládajících události spojené se založením řádu a vyprávějících o životě a skutcích prvních bratří je dílo ze 13. století. Čeští čtenáři se s jeho vybranými částmi mohli poprvé seznámit v časopise Růže dominikánská v letech 1936-38. Nové vydání je rozšířenou a upravenou verzí tohoto prvorepublikového výběru.

Krystal OP 2004, brož., 191 str.

180 Kč

Zpívejte Pánu: hudba v bohoslužbě

Konference katolických biskupů Spojených států amerických.

Krystal OP 2017, brož., 100 str.

120 Kč

Strana: 1 2 3 4 5
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2019
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],