Pedagogika

Počkej, milá smrti, Sušková Kateřina

Knížka vychází ze skutečných zážitků autorky, je příběhem o tom, jak se její děti vyrovnávaly se smrtí milovaného kocourka. Jak vysvětlit smrt malým dětem? Smr nás většinou zaskočí nepřipravené, nevíme jak o ní hovořit, přitom děti chtějí o smrti tolik vědět. Osou příběhu je stará lidová píseň přibližující pravdu o smrti věcným a současně poetickým způsobem.

Arbor vitae, váz., 21 str.

290 Kč

Pojď a následuj mě

Témata pro společenství mládeže 1. Redakce P. Jan Balík.

Paulínky 2001, brož., 135 str.

125 Kč

Pojď a následuj mě

Témata pro společenství mládež 2. Redakce P. Jan Balík.

Paulínky 2001, brož., 166 str.

135 Kč

Pomoc a pořádek, Doubek David, Levínská Markéta, Bittnerová Dana

Kulturní modely v pomáhajících profesích.

Fakulta humanitních studií, brož., 305 str.

220 Kč

Poradenská psychologie pro děti a mládež, Pešová Ilona, Šamalík Miroslav

Grada, brož., 150 str.

199 Kč

Poselství křesťanských svátků, Zimmermannová Marie

Příručka pro pedagogy základních a středních škol.

Hradec Králové, brož., 195 str.

159 Kč

Potřebuji tvou lásku, Campbell Ross, Dr.

Co můžeš udělat pro své dítě?

Návrat domů 1992, brož., 124 str.

149 Kč

Právní ochrana dětí v období prvních kodifikací, Slavíčková Pavla

Právní ochrana dětí je v současné době stále aktuální a diskutované téma, její kořeny však sahají hluboko do minulosti. Kniha svým záběrem pokrývá časový úsek od konce středověku do počátku 19. století s přesahy zejména do staršího období a snaží se komparativní metodou na základě tehdy platných právních předpisů především z oblasti městského, ale i zemského práva postihnout historićký vývoj této problematiky.

NLN, váz., 338 str.

349 Kč

Preventivní systém Dona Boska, Dřímal Ludvík

UP Olomouc, brož., 42 str.

80 Kč

Příběh Louise Braille, Streit Jakob

Nevidomý chlapec, který vynalezl slepecké písmo.

Fabula, váz.,96 str.

190 Kč

Příběhy starého Izraele, Petiška Eduard

Martin, váz., 133 str.

89 Kč

Příběhy Starého zákona, Mlčoch Miloš, Polák Milan

Knížka je určena především neslyšícím dětem. Mohou ji číst také další zájemci se sníženou jazykovou kompetencí, například romské děti, děti cizinců žijících v České republice, pro něž čeština není mateřským jazykem.

Univerzita Palackého 2001, brož., 96 str.

210 Kč

Příčky z Jákobova žebříku, Drago Jančar

V autorském výboru esejů se Jančar zabývá především aktuálními otázkami středoevropského prostoru, jakými jsou národní vědomí, nelehké postavení menšin a malých států v rozšiřující a globalizující se Evropě, mezinárodní vztahy, tolerance, pojem svobody a problémy demokracie.

CDK, brož., 121 str.

149 Kč

Problém utrpenia a jeho riešenie v medicinskej etike, Mráz Marian,Doc., MUDr., ThLic., SJ,PhD.

Dobrá kniha 2000, brož., 133 str.

143 Kč

První zkušenost s Bohem, Leistová Marielene

Vyšehrad 1996, brož., 127 str.

98 Kč

Prvorozený výhoda, či handicap?, Leman Kevin

Jste přepracovaní. Máte velké plány a sny. Hodně toho od sebe vyžadujete. Nikdo na vás není přísnější než vy. Jako ten, kdo přirozeně hýbe a otřásá světem, udáváte krok a získáváte ceny. Vždycky jste udělali, co se od vás očekávalo - a samozřejmě, kvůli tomu, co udělal mladší sourozenec, jste se do problémů dostávali vy. Prvorozenectví si vybírá vysokou daň. Máme však pro vás dobrou zprávu: nemusí to tak být. Můžete se v každé oblasti svého života naučit používat schopnosti prvorozeného ke svému nejlepšímu prospěchu. Autor v této knize ukazuje, jak toho dosáhnout.

Návrat domů 2011, brož., 204 str.

235 Kč

Psychická odolnost předškolního dítěte, Hoskovcová Simona

Grada, brož., 157 str.

179 Kč

Psychológia mravnosti, Grác Ján

Psychológia mravnosti v teoretických a empirických analýzach.

Trnava 2008, váz., 281 str.

550 Kč

Řeči o výchově, Buber Martin

Vyšehrad 2017, brož., 88 str.

168 Kč

Rodičovství s láskou a logikou, Cline Foster W., Fay Jim

+ 48 tipů lásky a logiky.

Návrat domů 2014, brož., 228 str.

275 Kč

Rodinná terapie, Gjuričová Šárka, Kubička Jiří

Systemické a narativní přístupy.

Grada 2003, brož., 182 str.

199 Kč

Růže chuti přerozkošné

Antologie moravských rukopisných kancionálů 17. a 18. století.

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, váz., 181 str.

240 Kč

Šestá cesta, Vácha Marek Orko

O havranech, o liliích a o mnohem vzácnější cestě.

Cesta 2004, váz., 143 str.

119 Kč

Sexuální násilí na dětech, Vaníčková Eva, Provazník Kamil, Hadj-Moussová Zuzana, Spilková Jana

Výskyt, podoby, diagnostika, terapie, prevence.

Portál 1999, brož., 118 str.

115 Kč

Sociální stát a jeho krize, Spieker Manfred

Z německých originálů přeložily Jana Nováčková a Pavla Vieweghová.

ČKA 1996, brož., 74 str.

39 Kč

Spirituály naděje

50 sprituálů s českými texty, akordy a notami.

Rosa, brož.,

89 Kč

Stoupání na horu, Seton Ernest Thompson

Ilustroval Pavel Čech.

Petrkov 2013, váz.,

139 Kč

Středoškoláci o drogách, alkoholu, kouření a lepších věcech, Nešpor Karel

Pomoci mladým lidem, aby se sami rozhodli žít bez drog, alkoholu a kouření - to je hlavním cílem této knihy.

Portál, brož., 126 str.

65 Kč

Středověká latinská literatura / 6.-15. století. Příručka, Leonardi Claudio ed.

První souborná příručka středověké latinské literatury je určena především pro studenty medievistiky, novolatinské literatury a příbuzných oborů, ale i pro širokou odbornou veřejnost. Co kapitola, to století: jednotlivé kapitoly objasňují kulturní, společenské a politické podmínky každého století v návaznosti na kontext předchozího a následujícího období a přinášejí přehled hlavních autorů a děl daného období a jejich analýzu. Editorem příručky je přední italský medievista Claudio Leonardi. Autoři jednotlivých statí náležejí mezi nejvýznamnější odborníky na dané období.

Academia, váz., 502 str.

780 Kč

Strana: 1 2 3 4 5
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2019
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],