Religionistika

Český utrakvistický humanismus v literárním díle Mikuláše Konáče z Hodiškova, Couceiro Eduardo Fernández

Togga, brož., 96 str.

110 Kč

Cesta do středu skutečnosti, Hošek Pavel

Směřování k nebeskému cíli duchovní pouti v myšlení a díle C.S. Lewise.

CDK, brož., 152 str.

179 Kč

Cesta duše po smrti

Výtah z knihy Kitáb ar-Rúh od Ibn Al-Qajjím Džawzijji s komentářem Lajly Mabrouk. Překlad Veronika Matulová.

A.M.S. trading, brož., 32 str.

60 Kč

Cesta růžového trojúhelníku, Brázda Rudolf, Schwab Jean-Luc

Paseka, brož., 169 str.

249 Kč

Cesty k porozumění jinému, Floss Karel, Hošek Pavel, Štampach Ivan O., Vojtíšek Zdeněk

Teologie, religionistika a mezináboženský dialog v pojetí Wilfreda Cantwella Smithe.

Dingir, brož., 166 str.

175 Kč

Cesty pravoslavné teologie ve 20. století na Západ, Noble Ivana, Bauerová Kateřina, Noble Tim, Parushev Parush

CDK, brož., 411 str.

349 Kč

Chalífa a západ, Cardini Franco

Kořeny terorismu a pokrytectví západu.

Vyšehrad 2016, brož., 168 str.

228 Kč

Christian David, Štěříková Edita

Zakladatel obnovené Jednoty bratrské.

Moravian, váz., 348 str.

299 Kč

Chryzantéma a meč, Benedictová Ruth

Vzorce japonské kultury.

Malvern, brož., 303 str.

348 Kč

Čínské epištoly, Koláček Josef, SJ

Jezuitské misie v Číně.

Refugium 1999, brož., 302 str.

189 Kč

Člověk a náboženství, Špiner Dušan

Příspěvek ke kreačně-evolučnímu porozumění člověka ve světle náboženství.

UP Olomouc 2006, brož., 106 str.

140 Kč

Člověk očekává Krista, Boublík Vladimír

Přední český teolog prezentuje Krista v kontextu myšlenkových proudů 20. století.

KN, brož., 184 str.

159 Kč

Co hlásá New Age, Lacroix Michel

Refugium, brož., 109 str.

79 Kč

David a Šalamoun, Finkelstein Israel, Silberman Neil Asher

Počátky mesianismu ve světle moderní archeologie.

Vyšehrad 2010, váz., 265 str.

298 Kč

David a Šalomoun, Finkelstein Israel, Silberman Neil Asher

Počátky mesianismu ve světle moderní archeologie.

Vyšehrad 2010, váz., 265 str.

298 Kč

Dějiny čínského myšlení, Cheng Anne

Dharmagaia, váz., 690 str.

698 Kč

Dějiny křesťanského písemnictví, Hieromymus Gennadius, Isidorus

Hieronymus ze Stridonu čili svatý Jeroným napsal na sklonku 4. století podle modelu, zděděného od antických rétorů, první dějiny křesťanského písemnictví. Překlad a komentář Jan M. Heller a M.C. Putna, úvodní studie M.C. Putna.

Herrmann a synové 2010, brož., 254 str.

198 Kč

Dějiny křížových výprav, Mayer Hans Eberhard

Dějiny křížových výprav z pera německého historika představují dnes již klasickou práci věnovanou politickým, hospodářským a kulturním dějinám středověkých kruciát.

Argo, váz., 404 str.

398 Kč

Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století, Hanuš Jiří ed.

CDK, brož., 248 str.

198 Kč

Dějiny náboženského myšlení I., Eliade Mircea

Od doby kamenné po eleusinská mystéria.

Oikoymenh, váz., 519 str.

548 Kč

Dějiny náboženského myšlení II, Eliade Mircea

Od Gautamy Buddhy k triumfu křesťanství.

Oikoymenh, váz., 539 str.

578 Kč

Dějiny Saúdské Arábie, Mendel Miloš

NLN 2016, váz., 400 str.

379 Kč

Dějiny světových náboženství, Žilka F.

Rozhled po duchovním životě lidstva.

Praha 1924, váz., 190 str.

150 Kč

Děti Arménie, Bobelian Michael

Zapomenutá genocida a stoletý boj o spravedlnost.

Paseka, brož., 318 str.

348 Kč

Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí, Hlavinka Pavel

Triton, brož., 213 str.

199 Kč

Dokonalý člověk a jeho svět v zrcadle islámské mystiky, Ostřanský Bronislav

Orientální ústav AV ČR, brož., 130 str.

190 Kč

Dr. Karel Farský, Chadima Martin

I. patriarcha Církve československé husitské.

Královéhradecká diecéze CČH 2017, brož., 203 str.

289 Kč

Dualistické gnóze západu, Ioan P. Culianu

"Cílem této práce je zkoumat mýty v podání osobitého a bohatě členěného proudu náboženského myšlení, jemuž souhrnně říkáme""západní dualismy"" a jenž se po více než tisíc let těšil ustavičně pozornosti ze strany křesťanských církví."

Argo, váz., 375 str.

548 Kč

Duše vědy, Pearcyová Nancy R., Thaxton Charles B.

Proměny ve vztahu vědy a náboženství.

Návrat domů 1997, brož., 303 str.

210 Kč

Dvacet jedna řečí askety Gótama zvaného Buddha

Vybrané súty pálijského kánonu Tripitaka podle jediného doslovného německého překladu K. E. Neumanna sbírky Madždžhimanikája přeložil a komentářem opatřil Jan Kozák.

Bibliotheca Gnostica, brož., 234 str.

279 Kč

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2018
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],