Religionistika

Hledání východiska, Gitt Werner

Náboženství - sekty - křesťanství.

Tandem, brož., 156 str.

98 Kč

Hledání ztracené jednoty, Dušan Lužný

Průniky nových náboženství a ekologie.

Masarykova univerzita, brož., 107 str.

98 Kč

Hnutí Grálu, Trtík Zdeněk, Vojtíšek Zdeněk

Nauka, historie, společenství.

Dingir, brož., 47 str.

50 Kč

Hnutí Haré Kršna, Fárek Martin

Institucionalizace alternativního náboženství.

Karolinum 2008, brož., 208 str.

210 Kč

Hora Athos, Muller Andreas E.

Dějiny mnišské republiky.

Pavel Mervart, váz., 155 str.

199 Kč

Imperium et sacerdotum, Suchánek Drahomír

Říšská církev na přelomu prvního a druhého tisíciletí.

UK, brož., 342 str.

360 Kč

Integrální anropologie na prahu 21.století, Wolf Josef

Diskuse o integrální antropologii, Nastolení antropologické otázky v teologii, Resumé v anglickém jazyce.

Karolinum, brož., 439 str.

350 Kč

Írán a kultura mučednictví, Čech Libor

Od zbožnosti k protestu.

Academia, váz., 479 str.

450 Kč

Islám a islamismus v České republice, Lhoťan Lukáš

Vliv islamismu na islám v České republice je dosud nepříliš prozkoumaným tématem a mezi islamology se mu prakticky nikdo nevěnuje.

Lukáš Lhoťan v Pstruží, brož., 116 str.

160 Kč

Islám a sebedestrukce Západu, Lisicki Pawel

Výbor z textů.

CDK 2016, brož., 219 str.

219 Kč

Islám bez závoje, Robert Spencer

Zneklidňující otázky o nejrychleji rostoucím náboženství.

Triton, váz., 236 str.

199 Kč

Islám jako výzva pro křesťany, Hošek Pavel

Co máme tedy dělat tváří v tvář tomu, co vidíme kolem sebe?

Návrat domů 2016, brož., 93 str.

125 Kč

Islám v českých zemích, Červenková Denisa, Rethmann Albert-Peter

KTF, brož., 153 str.

159 Kč

Islámský stát / Cesta k moci, Gerges Fawaz A.

Jeden z nejvýznamnějších světových expertů na problematiku muslimského extremismu podává zasvěcený a do hloubky jdoucí portrét zlověstné organizace zvané Islámský stát.

Vyšehrad 2017, váz., 319 str.

348 Kč

Jak naložit s ďáblem, Baer Robert

Íránská velmoc na vzestupu.

Volvox Globator, váz., 317 str.

299 Kč

Jak potůček v jezeře, Štěříková Edita

Moravané v obnovené Jednotě bratrské v 18. století.

Kalich, váz., 419 str.

332 Kč

Jak se křesťanství stalo náboženstvím, Červenková Denisa

Recepce pojmu religio v Tertuliánově Apologetiku.

Karolinum, brož., 240 str.

270 Kč

Jak srovnávat nesrovnatelné, Dalibor Antalík

Strategie mezináboženské komparace.

Oikoymenh, brož., 231 str.

238 Kč

Jan Hus, Kantůrková Eva

Příspěvek k národní identitě.

Ideál 2008, váz., 460 str.

380 Kč

Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století, Kalous Antonín, Stejskal Jan, Šrámek Josef eds.

UP Olomouc 2014, brož., 460 str.

359 Kč

Jednota bratrská v městech pražských, Fejtová Olga

Jednota bratrská v městech pražských v době předbělohorské a rejstřík členů pražského sboru.

Scriptorium, váz., 207 str.

350 Kč

Ježíš Kristus a islám, Lhoťan Lukáš

Druhé rozšířené vydání.

Lukáš Lhoťan, brož., 118 str.

200 Kč

Jitro árijců, Budil Ivo T.

Život a dílo Arthura Gobineaua, zakladatele árijské ideologie.

Triton, váz., 417 str.

498 Kč

Josef Žídek, Marek Pavel

Nástin života a díla reformního kněze, zakladatele postavy pravoslavné církve na Moravě.

UP Olomouc, brož., 351 str.

311 Kč

Judaismus a ženy v Izraeli, Zoufalá Marcela

Karolinum, brož., 154 str.

170 Kč

K interdisciplinární teorii tradice, Šimek Vojtěch, Vokoun Jaroslav a kol.

CDK 2016, brož., 450 str.

349 Kč

Kacíři, barbaři, nepřátelé

Odlišnost a stereotypy v pozdním středověku.

Filosofia 2016, brož., 302 str.

180 Kč

Katolický pohled na náboženskou pluralitu, Červenková Denisa

Karolinum 2016, brož., 199 str.

240 Kč

Kdo jsou Svědci Jehovovi?, Engelhart Vojtěch

MCM 1992, brož., 55 str.

40 Kč

Když království sestoupilo z nebes, Prosecký Jiří

Mezopotamské kroniky od časů nejstarších až do doby perské vlády.

Academia, váz., 359 str.

365 Kč

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2018
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],