Religionistika

Panství a spása, Assmann Jan

Politická theologie ve starověkém Egyptě, Izraeli a Evropě. Přeložil O. Vochoč.

Oikoymenh, váz., 335 str.

398 Kč

Parrésia I /2007 /

Revue pro východní křesťanství.

Pavel Mervart, brož., 320 str.

249 Kč

Parrésia II/III /2008-2009/

Revue pro východní křesťanství je jediným periodikem u nás, jež se věnuje východnímu křesťanství, a to jak v jeho ortodoxní, tak heterodoxní podobě. Předkládané dvojčíslo obsahuje několik desítek příspěvků, mj. studii o situaci Makedonské církve v letech 1950-1967, rozbor díla O Vardanovi a arménské válce, pojednání o vztazích etiopské církve a evropských misionářů v 16.-17. st. či první překlady děl gruzínské a arménské středověké literatury. Zvlástní pozornost si zaslouží rozsáhlý tématický blok Aghet.Saifó.Xerismos. Arméni, Syřani a Řekové v Osmanské říši a jejich genocida v letech 1912-1922. Jedná se o první podrobné zpracování této problematiky u nás.

Pavel Mervart, brož., 639 str.

390 Kč

Parrésia IV / 2010

Revue pro východní křesťanství.

Pavel Mervart, brož., 480 str.

350 Kč

Pijte z něho všichni, Vymětal Mikuláš ed., kol.

Kostel u sv. Martina ve zdi a víra v něm.

Eman, brož., 304 str.

399 Kč

Písemnictví starého Předního východu, Mynářová Jana, Dušek Jan, Čech Pavel, Antalík Dalibor

Oikoymenh, váz., 830 str.

698 Kč

Písma mormonů / Kniha Abrahamova, Novotný Tomáš

Oliva, brož., 23 str.

24 Kč

Po stopách neznámého Boha, Skalický Karel

4. vydání s novou kapitolou o Reném Girardovi.

Trinitas 2011, váz., 192 str.

249 Kč

Pojednání o věcech čínských, Kolmaš Josef

Předmluvou opatřil Jan Filipský.

Vyšehrad, váz., 271 str.

398 Kč

Pojednání o věcech tibetských, Kolmaš Josef

Vyšehrad, váz., 319 str.

398 Kč

Politické myšlení evropské reformace, Wernisch Martin

Vyšehrad 2011, váz., 444 str.

388 Kč

Posvátné a profánní, Eliade Mircea

Oikoymenh, brož., 147 str.

188 Kč

Pouštěj svůj chléb po vodě ... / Sborník pro Milana Balabána /, Hoblík Jiří ed.

Sborník je koncipován jako kolekce příspěvků, které mají svým zaměřením vztah k známým pracím a teologickým důrazům M. Balabána. Tento vztah vysvítá též z rozpětí textů, sahajícího od biblické exegeze přes religionistiku k judaistice.

CDK 1999, brož., 213 str.

159 Kč

Pozor esoterika, Stamm Hugo

Mezi spiritualitou a pokoušením.

Academia, brož., 211 str.

168 Kč

Právní systémy Dálného východu I., Tomášek Michal

Recenzenti: prof. JUDr. Alexander Brostl, CSc., prof. JUDR. Jiří Rajmund Tretera OP.

Karolinum 2016, váz., 313 str.

430 Kč

Pravoslavní v Československu v letech 1918 - 1953, Marek Pavel, Bureha Volodymyr

Příspěvek k dějinám Pravoslavné církve v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi.

CDK, brož., 531 str.

398 Kč

Přednáška v Řezně a další projevy, Benedikt XVI.

Předmluva Tomáš Halík.

KN 2011, brož., 87 str.

109 Kč

Příběhy mrtvého moře, Kosidowski Zenon

Z polského originálu přeložil Dr. Josef Vlášek.

Práce 1979. váz., 513 str.

50 Kč

Příběhy o Abdu´l-Baháiovi, Mehrabi Jacqueline

Nádherná sbírka krátkých příběhů ze života Toho, kdo byl znám jako Mistr. Přeložil kolektiv překladatelů.

Baháí nakladatelství 2007, brož., 50 str.

230 Kč

Přicházejí, Novotný Tomáš

Stručný přehled nových náboženských hnutí v ČR.

Oliva, brož., 76 str.

59 Kč

Příručka pro komunikaci s muslimy, Mauer Andreas

Dnešní svět zažívá největší vlnu uprchlictví od dob 2. světové války. Několik let tak jistě mnozí z nás sledujeme, že do Evropy přicházejí stovky a tisíce lidí z jiných kontinentů, národů a etnik. Tito lidé se postupně stávají součástí našich běžných životů. Mnozí z nich vyznávají islám, náboženství, které je dnes tolik diskutabilní. Jak s muslimy komunikovat, jak se jim přiblížit a jak pochopit jejich myšlení? Právě tato kniha je praktickým vodítkem při hledání odpovědí na tyto otázky.

Křesťanský život, Nakladatelství Lukáš Lhoťan, brož., 216 str.

190 Kč

Přítomnost Boha v dějinách, Fackenheim Emil Ludwig

Oikoymenh, brož., 103 str.

168 Kč

Proč se Dostojevskij mýlil?, Koukolík František

O vědomí, empatii, altruismu, lásce, zlu a religiozitě.

Galen 2007, váz., 207 str.

290 Kč

Prohlášení ke světovému étosu, Kung Hans, Kuschel Karl-Josef

Deklarace parlamentu světových náboženství.

CDK 1997, brož., 89 str.

99 Kč

Propaganda džihádu, Plisková Kateřina

Časopisy Al-Káidy, Islámského státu a Tálibánu v angličtině.

Barrister a Principal 2016, brož., 100 str.

199 Kč

Prorok , Chalíl Džibrán

Prorok a Zahrada prorokova, básnické prózy významného libanonského spisovatele a malíře Chalíla Džibrána.

Vyšehrad, váz., 144 str.

168 Kč

Průvodce sektami a novými náboženstvími, Enroth Ronald a další

Průvodce sektami a novými náboženstvími předkládá průzkum deseti skupin a srovnává jejich učení s učením biblického křesťansví.

Návrat domů 1995, brož., 179 str.

168 Kč

Putování 1608-1618, Šimon Polský

Cestopis a kroniky arménského poutníka.

Argo 2016, váz., 484 str.

398 Kč

Řeckokatolická církev v českých zemích, Sládek Karel a kol.

Dějiny, identita, dialog.

Pavel Mervart, váz., 254 str.

269 Kč

Reinkarnace, Hummel Reinhart

Víra v převtělování a víra křesťanů.

KN 1997, brož., 111 str.

79 Kč

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2019
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],