Religionistika

Rodinné svátky o století zpátky, Skopová Kamila

aneb Oslavy a rituály v české domácnosti.

Akropolis, brož., 94 str.

125 Kč

Románská symbolika. Duch 12. století., Davy Marie-Madeleine

Významná francouzská medievistka / 1903 - 1998 /, autorka mnoha děl věnovaných filosofii, mystice a spiritualitě, v knize Románská symbolika zkoumá úlohu symbolů v románském umění a role symboliky v životě člověka 12. století. V širokém rozpětí od mystických textů, přes architekturu až po grálovou literaturu autorka přibližuje duchovní zkušenost tehdejšího člověka, která je symboly živena. Symboly vyučují jazyku, který je jazykem lásky a poznání a jsou tedy v této době alfou a omeegou duchovní zkušenosti, ba dokonce tvoří celou abecedu tohoto tajemného jazyka, přirovnávaného k jazyku andělů.

Malvern, brož., 324 str.

348 Kč

Rozhodné pojednání o vztahu náboženství a filosofie, Ibn Rušd / Averroes /

Z arabského originálu přeložil a poznámkami a úvodem opatřil Ondřej Beránek.

Academia, váz., 129 str.

195 Kč

Rozmanitostí proti předsudkům, Lhoťan Lukáš

Romové, Vietnamci, Muslimové a Ukrajinci v České republice.

Lukáš Lhoťan, brož., 58 str.

100 Kč

Rusko včera, dnes a zítra, Žantovský Petr, Mgr.

Sborník příspěkvů k problematice.

Media res, brož.,109 str.

149 Kč

Salafitský islám, Ťupek Pavel

Academia, váz., 161 str.

285 Kč

Satanismus, Grombiřík Martin, Novotný Tomáš, Opatrný Aleš, Remeš Prokop, Sádlo Ctibor, Štampach Odilo

Oliva, brož., 39 str.

35 Kč

Sekta, Konečný Petr

Jak jsem hledal smysl života a nalezl pravdu.

Konečný, brož., 110 str.

80 Kč

Sloup a opora pravdy, Florenskij Pavel

Nadčasové originální vize ruského kněze, který záhadně zahynul v sovětském vězení, představují bezesporu stále závažnou inspiraci.

Refugium 2003, váz., 709 str.

790 Kč

Slovanské pohanství ve středověkých latinských pramenech, Dynda Jiří

Kniha je komentovanou antologií textů nejvýznamnějších latinských pramenů ke slovanskému pohanství. Ve dvojjazyčném, latinsko-českém vydání se stručnými úvody, kritickým aparátem a výkladovými poznámkami systematicky předkládáčtenáři zmínky o náboženství, svatyních, bozích a zvycích starých Slovanů na Balkáně, v Polabí a Pobaltí, o christianizaci Pomořanska a Rujány či o údajných pohanských přežitcích v lidové kultuře středověkých Čech a Polska.

Scriptorium 2017, váz., 365 str.

341 Kč

Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Prahe, Haluka Pavol

Historia zboru k 60. výročiu jeho založenia.

Slovenský ev. a.v. cirkevný zbor v Prahe 2007, brož., 165 str.

170 Kč

Slovník náboženství, Eliade Mircea, Culianu Ion P.

ČS, váz., 318 str.

140 Kč

Slovník raněkřesťanské literatury Východu, Starowieyski Marek

Arabská, arménská, etiopská, gruzínská, koptská a syrská literatura.

Pavel Mervart 2012, váz., 369 str.

389 Kč

Služebníci neužiteční, Hanuš Jiří a kol.

Kněžská identita v českých zemích ve 20. století.

CDK, brož., 299 str.

298 Kč

Šma Jisra' el, Pavla Damohorská

Šma Jisra' el - tak zní název židovského vyznání víry a stejně byla nazvána tato disertační práce, jež se snaží pojednat o nejdůležitějších aspektech tohoto vyznání jako celku.

Karolinum, brož., 149 str.

145 Kč

Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti, Ondračka Lubomír, Kropáček Luboš, Halík Tomáš, Lyčka Milan, Zemánek Martin

Předkládaný sborník obsahuje články pěti českých odborníků, kteří představují pojetí smrti a umírání v náboženských tradicích hinduismu, islámu, křesťanství, judaismu a buddhismu.

Cesta domů 2017, brož., 116 str.

150 Kč

Smrt, hroby a záhrobí v islámu, Ostřanský Bronislav ed.

Poslední věci člověka pohledem muslimských pramenů.

Academia, váz., 305 str.

350 Kč

Sociální práce a nová náboženská hnutí, Tůma Jiří

L. Marek 2011, brož., 122 str.

150 Kč

Sociologie náboženství, Nešpor Zdeněk, Lužný Dušan

Portál, brož., 232 str.

299 Kč

Spiritualita křesťanského mnišství 2 - 3, Ventura Václav

Východ na cestě k hesychasmu, Západ od Hieronyma k Benedictovi z Nursie.

Benediktinské arciopatství 2010, váz., 455 str.

480 Kč

Staroegyptská kniha mrtvých, Janák Jiří

Kapitola 105

L.Marek 2003, brož., 156 str.

180 Kč

Staroegyptské náboženství I., Janák Jiří

Bohové na zemi a v nebesích.

Oikoymenh, váz., 325 str.

358 Kč

Starověká náboženství, Heller Jan, ThDr.

Kalich 1988, brož., 440 str.

200 Kč

Starověký Tibet, Tarthang Tulku

Základní studijní příručka. Přeložil Josef Kolmaš.

Vyšehrad, váz., 375 str.

448 Kč

Stejné povolání, rozdílní muži, Gautierová Mary L., Perl Paul M.. Fichter Stephen J.

Vývoj kněžství ve Spojených státech po druhém vatikánském koncilu.

CDK, brož., 294 str.

298 Kč

Století mučedníků, Riccardi Andrea

Monumentální studie profesora Riccardiho přináší otřesná svědectví o pronásledování křesťanů ve 20. století. Kniha se setkala s velkým zájmem v Itálii i v zahraničí, záhy byla přeložena do více než deseti jazyků. Kontexty jednotlivých příběhů jsou různé: stalinismus, genocida v Arménii, druhá světová válka a nacismus, komunistické režimy v Sovětském svazu a východní Evropě, ale i v asijských zemích / Kambodža, Laos, Vietnam, Čína /, radikální antiklerikalismus v Mexiku či ve Španělsku. V některých zemích Asie a Afriky byl útlak křesťanů jak dědictvím kolonialismu a společensko-politických změn, tak i náboženských a etnických konfliktů. V mnoha zemích světa bylo hlavní příčinou pronásledování pouze hlásání evangelia, misijní a charitativní práce.

KN, váz., 549 str.

499 Kč

Střet náboženství, Roux Jean Paul

Dlouhá válka mezi islámem a křesťanstvím / 7. až 21. století /.

Rybka Publishers, váz., 343 str.

399 Kč

Stručný životopis zakladatele islámu, Lhoťan Lukáš

Určeno pro školy a mládež.

Lukáš Lhoťan v Pstruží 2016, brož., 87 str.

150 Kč

Studia Balkanica et Slavica, Dorovský Ivan

MU 2001, brož., 185 str.

244 Kč

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2019
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],