Religionistika

Svatý chrt, Schmitt Jean-Claude

Guinefort, léčitel dětí ze 13. století.

Academia 2007, váz., 276 str.

295 Kč

Svědkové Jehovovi, Remeš Prokop

Historický přehled.

Oliva, brož., 21 str.

24 Kč

Svět bez křesťanství, Maier Hans

Co by bylo jinak?

CDK, váz., 198 str.

198 Kč

Svjatogor, Dynda Jiří

Smrt a iniciace staroruského bohatýra.

Pavel Mervart 2016, váz., 526 str.

498 Kč

Symbolika biblického jazyka, Weinreb Friedrich

Úvod do struktury hebrejštiny.

Herrmann&synové 1995, brož., 185 str.

129 Kč

Tady vaše fatwa neplatí, Bennoune Karima

Příběhy lidí z islámského světa bojujících proti fundamentalismu a násilí.

Vyšehrad 2016, brož., 394 str.

348 Kč

Talmud a midraš, Stemberger Gunter

Úvod do rabínské literatury. Druhé rozšířené vydání.

Vyšehrad 2011, váz., 490 str.

488 Kč

Teologické kořeny a současná teologie Nové apoštolské reformace, Franc Aleš

Hnutí Nové apoštolské reformace v tomto století doslova otřáslo křesťanstvem zejména euroamerické zóny. Přes tento vliv je hnutí zatím téměř mimo zorný úhel akademické obce a chyběla komplexní kritická teologická reflexe tohoto nepřehlédnutelného fenoménu. Tato práce podrobně popisuje historický vývoj, atributy i osobnosti hnutí.

L.Marek 2017, brož., 543 str.

480 Kč

Tribunová sútra šestého patriarchy, Chuej-neng

Odeon, brož.,107 str.

58 Kč

Tu stojím, inak nemôžem… Reformácia od počiatkov do súčasnosti, Doležalová Markéta, Pavlíková Lenka a kol.

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) společně se Slovenským státním archivem v Bratislavě vydali publikaci připomínající 500. výročí vzniku luterské reformace. Po obsahové stránce jde o badatelský počin, který spojil řadu dalších vysokoškolských, historických, teologických i archivních pracovišť českých a především slovenských. Přináší nečernobílý pohled na titulní téma z různých hledisek prezentovaných více než dvaceti autory. Historický a archivářský přístup k jeho zpracování rozšiřují též specialisté na archeologii a heraldiku. Časový rozptyl příspěvků je též značný: publikace zahrnuje studie věnované méně známým, avšak stále aktuálním, traktátům Martina Luthera z první čtvrtiny 16. století, dále se věnuje vlivu reformace na uherskou společnost ve století 17., protireformaci a podstatným momentům ze života reformovaných církví v období probuzení slovenského národního živlu ve století 19., kdy docházelo k četným konfliktním situacím s maďarským vedením církví. Emancipace reformovaných komunit v Horních Uhrách a pocit sounáležitosti s českým živlem podstatnou měrou přispěly koncem první světové války ke vzniku a rozvoji společného státu, samostatné Československé republiky.

Štátný archív v Bratislave, Ústav pro studium totalitních režimů 2017, váz., 423 str.

258 Kč

Tušili světelné záplavy, Štampach Ivan O.

Cherm, váz., 311 str.

195 Kč

Tváří v tvář New Age, Groothuis Douglas R.

Návrat domů 1995, brož., 182 str.

129 Kč

Ugaritské náboženské texty, Stehlík Ondřej

Kanaannské mýty, legendy, žalmy, liturgie, věštby a zaříkávání pozdní doby bronzové.

Vyšehrad, váz., 389 str.

388 Kč

Unitas Fratrum 1457 - 2007

Jednota bratrská jako kulturní a duchovní fenomén. Uspořádal Martin Wernisch.

Mlýn, brož., 214 str.

149 Kč

Úvod do světa idejí, Raeper William, Smithová Linda

Náboženství a filozofie v minulosti a současnosti.

Vyšehrad, brož., 201 str.

84 Kč

Valentin Weigel

Mystik, paracelsián, theosof 16. století.

Vyšehrad, váz., 493 str.

398 Kč

Velké říše kočovníků, Škoda Milan

Dvě tisíciletí ve stepích Evropy a Asie.

Vyšehrad, váz., 280 str.

328 Kč

Věštění v antickém Řecku III., Vítek Tomáš

Země a mrtví.

Herrmann a synové 2016, váz., 420 str.

399 Kč

Víra, kultura a společnost, Havelka Miloš a kol.

Náboženské kultury v českých zemích 19. a 20. století.

Pavel Mervart, váz., 520 str.

459 Kč

Víra, naděje, láska, Hraba Vladimír

Počátky, vývoj a současnost Církve československé husitské.

Královéhradecká diecéze CČH 2017, brož., 49 str.

67 Kč

Výběr z modliteb a posvátných textů různých náboženství, Krumpolc Eduard ed.

UP Olomouc 2001, brož., 76 str.

70 Kč

Vzestup islámského státu, Warrick Joby

Pod černou vlajkou teroru.

Jota 2016, váz., 415 str.

398 Kč

Vznik a vývoj buddhismu, Miltner Vladimír

Vyšehrad, váz., 373 str.

398 Kč

Z ašramu do kláštera, Verlinde Joseph-Marie

Autor hodnotí svou zkušenost s východní mystikou negativně. Křesťanům, kteří touží po náboženské zkušenosti Východu, přináší varování. Ale činí tak s mimořádným citem, přičemž argumentuje nejen na základě hluboké osobní zkušenosti, ale i pomocí solidních antropologických a teologických znalostí.

KN 2012, váz., 222 str.

75 Kč

Základy antropologie a etnologie, Copans Jean

Z francouzského originálu přeložili Jaroslav Brůžek, Viktor Černý a Petr Skalník.

Portál 2001, brož., 124 str.

185 Kč

Západ a ti druzí, Scruton Roger

Globalizace a teroristická hrozba.

Barrister a Principal 2016, brož., 172 str.

199 Kč

Ze světa islámu, Musil Alois

Pavel Žďárský ed.

Akropolis, váz., 443 str.

399 Kč

Žehnání matky, Vlčková Michaela

Význam obřadu v Čechách a na Moravě v 16.-21. století.

Akropolis, brož., 216 str.

199 Kč

Žena v Jednotě bratrské, Císařová Kolářová Anna

Zásady, postavy, dědictví.

Kalich 1942, váz., 469 str.

258 Kč

Ženy a náboženstvá, Moravčíková Michaela, Grešková Lucia ed.

Ústav pre vzťahy štátu a cirkví 2007, brož., 359 str.

386 Kč

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2019
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],