Teologie

A stalo se slovo...

Sborník příspěvků z kurzu pro kazatele a kazatelky ČCE, pořádaného Spolkem evangelických kazatelů v Praze 24. - 28. ledna 2011.

Eman 2012, brož., 109 str.

121 Kč

Acta VIII. conventus velehradensis anno 2007

K hlubší solidaritě mezi křesťany v Evropě.

Refugium, brož., 543 str.

400 Kč

Ad fontes: cursus latinus, Kuťáková Eva, Slabochová Dana

Učebnice určená pro výuku latiny v univerzitních kurzech humanitního zaměření zve k četbě textů latinských autorů v originále, a to starověkých, středověkých i pozdějších. Jejich prostřednictvím vede k poznání základů latinské slovesné tradice v historickém průřezu. Publikace je rozdělena na dva základní stupně - cursus I a cursus II - , jejichž jednotící linie je studium latinské morfologie a syntaxe.

Karolinum, brož., 342 str.

320 Kč

Adorace a útěcha, Madre Philippe

Prosté modlitby.

Paulínky, brož., 78 str.

99 Kč

Album Svatoivanské, Jiří Ševčík

Je úplným zpracováním všech dostupných podkladů o postavě prvního českého poustevníka sv. Ivana.

Vyšehrad, váz., 215 str.

218 Kč

Ambrosiaster a dějiny spásy, Hušek Vít

Ambrosiaster a dějiny spásy v kontextu předaugustinovské západní teologie.

Oikoymenh 2017, brož., 151 str.

178 Kč

Anafora jako teologický text, Bugel Walerian

Vybrané otázky na příkladu pokoncilních eucharistických modliteb římské liturgie.

Pavel Mervart 2015, brož., 316 str.

299 Kč

Analogia entis, Przywara Erich

Práce je autorovým centrálním dílem, inspirovaným myšlením J.H. Newmana, M. Schelera, a J. Maréchala.

Refugium 2007, váz., 291 str.

300 Kč

Anamnesis, Karfíková Lenka

Augustin mezi Platonem a Plotinem.

Vyšehrad, brož., 137 str.

188 Kč

Anglické texty pro teology, Mikulicová Mlada

Textová, lexikální a kompoziční cvičení.

Karolinum, brož., 106 str.

95 Kč

Antitotalitní encykliky, Pius XI.

Non abbiano bisogno, Mit brennender Sorge, Divini Redemptoris.

Krystal. brož., 122 str.

159 Kč

Antonio Rosmini, Prini Pietro

Od nepřijetí k uznání.

Refugium, brož., 246 str.

210 Kč

Apokalypsa aneb Zpěv o naději, Luděk Rejchrt

Kalich, váz., 263 str.

198 Kč

Apokalypsa byla zítra, Cuvillier Elian

Vyznání naděje v Novém zákoně.

Mlýn, brož., 77 str.

59 Kč

Apologie pro opata Viléma, Bernard z Clairvaux

Úvodní studie, překlad a výkladové poznámky Iva Adámková. Latinsko.české vydání.

Oikoymenh 2018, brož., 177 str.

228 Kč

Apoštol Pavel a Písmo, Tichý Ladislav, Opatrný Dominik ed.

Sborník příspěvků z biblické konfernece konané 4.-5. června 2009 na CMTF v Olomouci.

UP, brož., 222 str.

210 Kč

Apoštolská tradice, Hippolyt Římský

Refugium, váz., 54 str.

69 Kč

Apoštolské vyznání, Pokorný Petr

Výklad nejstarších křesťanských věroučných textů.

Mlýn 1999, brož., 139 str.

69 Kč

Apoštolský nuncius v Praze, Šmíd Marek

Významný faktor v československo-vatikánských vztazích v letech 1920 - 1950.

CDK, váz., 543 str.

398 Kč

Arbeo z Freisingu: Život a umučení svatého Jimrama, mučedníka, Josef Förster

Bilingva.

Karolinum, brož., 91 str.

105 Kč

Archaická latina, Lucie Pultrová, Daniela Urbanová, Marie Malá, Jiří Šubrt

Karolinum, brož., 187 str.

200 Kč

Aristotelská nauka o potencích, Peroutka David

Filosofia, váz., 215 str.

189 Kč

Athény a Jeruzalém, Šestov Lev

"Co má společné antické, jakoby ""profánní"" dědictví s myšlením biblickým? Tuto otázku si křešťanští myslitelé kladli v každé době. Výrazně svérázný ruský myslitel-existencialista hledá odpověď ve svých upřímně hledačských exkurzech."

Refugium, váz., 545 str.

400 Kč

Athletae Christi, Kitzler Petr

Raně křesťanská hagiografie mezi nápodobou a adaptací.

Filosofia, váz., 229 str.

145 Kč

Atlas církevních dějin českých zemí 1918 - 1999, Boháč Zdeněk

Obsahuje: Historický vývoj náboženských společenství na našem území, Soužití Čechů a Němců v meziválečném období, Období okupace a komunistické totality, Demografické údaje k rokům 1930, 1950 a 1991

KN, váz., 64 str. textu, 128 map

550 Kč

Atributy světců, Pfleiderer Rudolf

Z německého originálu přeložila a podle novější literatury doplnila Jitka Matějů.

Unicornis, brož., 159 str.

98 Kč

Augustin, Kranz Gisbert

Život a působení.

KN 1998, brož., 117 str.

95 Kč

Autonomní morálka, Caha Aleš

UP, brož., 138 str.

133 Kč

Autorita v abrahamských náboženstvích, Petr Fiala, Jiří Hanuš, Jan Vybíral - editoři

Náboženské a politické aspekty autority v judaismu, křesťanství a islámu.

CDK, brož., 122 str.

129 Kč

Autorita v abrahamských náboženstvích, Fiala Petr, Hanuš Jiří, Vybíral Jan ed.

Náboženské a politické aspekty autority v judaismu, křesťanství a islámu.

CDK, brož., 122 str.

129 Kč

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2018
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],