Teologie

Otřásání základů, Tillich Paul

Otřásání základů je první ze tří Tillichových souborů kázání. Pronikavé meditace a úvahy nad známými či méně známými texty i po letech překvapují hlubokým porozuměním, existenciálním nábojem a praktickým uchopením křesťanského poselství.

Kalich, brož., 203 str.

237 Kč

Palestinská církev dnes, Šlajerová Monika

Politická a teologická problematika na pozadí situace církví v Sýrii, Libanonu a Jordánsku.

Pavel Mervart, váz., 289 str.

299 Kč

Pán a Dárce života, Karfíková Lenka, Špinka Štěpán ed.

Setkání s Duchem svatým v Novém zákoně a křesťanské tradici. Autoři studií: Jiří Mrázek, Jan Roskovec, Václav Němec, Pavel Milko, Ctirad V. Pospíšil, Štěpán Špinka, Michael Slavík.

CDK, brož., 143 str.

110 Kč

Pánbíčkáři, Koehler Krzysztof, Luczewski Michal, Milcarek Pawel, Rojek Pawel

Odkud se vzal polský katolicismus?

CDK 2016, brož., 189 str.

198 Kč

Panenství, Cantalamessa Raniero

Do naší kultury sexu přichází tato knížka jako světýlko ve tmách. Ne moralizování, ne škarohlídství. Autor v ní prostě a na základě Písma svatého ukazuje mladým i méně mladým, a hlavně hledajícím, krásu čistoty pro nebeské království, a přitom neopomíjí náležitě ocenit neméně vznešené povolání k lidské lásce a k manželství. Knížka, nenápadná svým zevnějškem, ale bohatá na nové pohledy a na odvážné podněty k zamyšlení a k diskusi.

KN, brož., 63 str.

89 Kč

Panství a spása, Assmann Jan

Politická theologie ve starověkém Egyptě, Izraeli a Evropě. Přeložil O. Vochoč.

Oikoymenh, váz., 335 str.

398 Kč

Papežové moderního věku, Šebek Jaroslav

Vatikán od Pia IX. po Františka a jeho vztah k českým zemím.

Nakladatelství Čas, váz., 238 str.

299 Kč

Papyrologie / řecká, latinská, koptská /, Růžena Dostálová, Radislav Hošek, Gabriella Messeri, Wolf B. Oerter, Rosario Pintaudi

Karolinum, brož., 220 str.

360 Kč

Parrésia I /2007 /

Revue pro východní křesťanství.

Pavel Mervart, brož., 320 str.

249 Kč

Parrésia VIII.

Revue pro východní křesťanství.

Pavel Mervart, brož., 656 str.

350 Kč

Pascha, Cantalamessa Raniero

Putování za nepomíjejícím.

KN, brož., 87 str.

110 Kč

Passio Christi ve spisech Lva Velikého, Kročil Vlastimil

L.Marek 2010, brož., 239 str.

220 Kč

Pastorální a etické výzvy v oblasti manželství, rodiny a sexuality, Jan Vybíral ed.

CDK, brož., 155 str.

159 Kč

Pastorální teologie pro laiky, Opatrný Aleš

Pavel Mervart 2016, brož., 200 str.

199 Kč

Pastores dabo vobis

O výchově kněží v současných podmínkách.

Zvon 1993, brož., 161 str.

48 Kč

Pastýřské listy

Pastýřské listy olomoucké arcidiecéze z let 1948-1989 vycházejí jako vnitřní grant Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci.

Refugium, brož., 460 str.

340 Kč

Patristická exegeze, Dus Jan Amos

Výklady Matoušova evangelia.

Mlýn 2013, brož., 135 str.

139 Kč

Patrologie, Dattrino Lorenzo

Překlad a dodatky Prof. Jaroslav V. Polc.

KTF 1997, brož., 282 str.

258 Kč

Patrologie: Úvod do studia starokřesťanské literatury, Drobner Hubertus R.

Oikoymenh, váz., 807 str.

748 Kč

Pavel z Tarsu, Gasperis de Francesco Rossi

Ježíšovo evangelium.

Refugium 2009, váz., 154 str.

150 Kč

Pečeť darů Ducha svatého, Mohelník Benedikt OP

Krystal, brož., 295 str.

325 Kč

Peníze v Bibli, Debergé Pierre

Tato kniha je věnována penězům a našemu vztahu k nim. Bible je zde brána jako inspirace a poučení k úvahám jaké místo v našem životě mají peníze hrát. Při pozorném čtení Písma můžeme totiž zjistit, že nám na mnoha místech poskytuje zajímavé inspirace k řešení tohoto problému. Zdaleka se nejedná jen o Ježíše a jeho evangelijní podobenství, velkou moudrost můžeme čerpat také z knih Starého zákona.

KN, brož., 90 str.

119 Kč

Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948 - 1964, Vlček Vojtěch

Práce historika Vojtěcha Vlčka je prvním dílem, které souhrnně zpracovává dramatické osudy řeholí v 50.. a 60. letech v českých zemích.

MCM, váz., 597 str.

547 Kč

Pět cest k radosti, Zvěřina Josef

Vyšehrad 2003, brož., 261 str.

178 Kč

Pět knih Mojžíšových

Včetně haftarot. S českým překladem rabína Efraima Sidona. Hebrejsko-český text.

Sefer, váz., 144 str.

890 Kč

Petr Chelčický - Spisy z Pařížského sborníku

Dosud nepřeložené a nepublikované texty. K vydání připravil Jaroslav Boubín.

Historický ústav AV ČR, váz., 270 str.

542 Kč

Petr Chelčický / Spisy z Olomouckého sborníku, Boubín Jaroslav ed.

Historická ústav 2016, váz., 382 str.

510 Kč

Pierre Teilhard de Chardin - Svatá Hmota, P. Chauchard, F.A.Viallet, C. Cuénot, T. King, G. Martelet, I.H. Schaferová, J.F.Haught, M. Camdessus, J. Kulisz, T. Špidlík

Soubor studií.

Refugium, brož., 175 str.

155 Kč

Pietas Austriaca, Corethová Anna

Fenomén rakouské barokní zbožnosti.

Refugium, brož., 114 str.

120 Kč

Pijte z něho všichni, Vymětal Mikuláš ed., kol.

Kostel u sv. Martina ve zdi a víra v něm.

Eman, brož., 304 str.

399 Kč

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2017
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],