Teologie

Vybrané stati I., Solovjov Vladimír

Čína a Evropa Mohamed

Refugium, váz., 219 str.

180 Kč

Východná katolícka teológia v premenách časov

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 26.27. novembra 2004

Dobrá kniha, brož., 257 str.

179 Kč

Vydávat počet ze své naděje, eds. Pavel Černuška - Ctirad Václav Pospíšil

Sborník k 60. narozeninám Mons. Jana Graubnera, Velkého kancléře CMTFUP v Olomouci

UP, brož., 207 str.

147 Kč

Vyjdi, i vyšel, Hájek Štěpán

Jedenadvacet kázání na příběh Abrahamův.

Eman 2005, brož., 147 str.

95 Kč

Výklady a časy, Roskovec Jan, ed

Biblické a hermeneutické studie.

Mlýn 2007, brož., 252 str.

139 Kč

Výklady a vykladači, Prudký Martin, Roskovec Jan, ed.

Studie k biblické hermeneutice.

Mlýn 2005, brož., 172 str.

139 Kč

Vykoupená svoboda, Schockenhoff Eberhard

O co v křesťanství jde.

Paulínky, brož., 191 str.

255 Kč

Vyprávění a právo v knize Exodus, Ber Viktor

Mlýn, brož., 210 str.

149 Kč

Vyslovit nevyslovitelné, Muchová Ludmila

Didaktika uvádění do světa symbolů.

CDK 2005, brož., 243 str.

198 Kč

Výstup na horu Karmel, Sv. Jan od Kříže

KN, váz., 334 str.

299 Kč

Vývoj a struktura liturgie sv. Jana Zlatoústého, Mrňávek Tomáš

Pavel Mervart 2016, váz., 228 str.

289 Kč

Výzkum rukopisných bohemik v římských knihovnách Angelica, Corsiniana a Vallicelliana, Petr Stanislav

Historický ústav AV ČR, váz., 165 str.

327 Kč

Vyznání, Aurelius Augustinus

Slavná duchovní autobiografie v překladu 21. století.

KN, váz., 439 str.

590 Kč

Vyznání katolíka, Novak Michael

CDK 1995, brož., 231 str.

99 Kč

Vyznání papežského teologa

Georges Cottier v rozhovoru s Patricem Favrem.

KN, váz., 222 str.

299 Kč

Výzva nového věku , Schoof Mark

Od Newmana k Janu XXIII. Z holandského originálu přeložil Dr. Karel Floss.

Vyšehrad 1971, brož., 229 str.

150 Kč

Vzestup křesťanství, Klíčová Marcela

Dějiny prvních pěti století církve

Návrat domů 2009, brož., 158 str.

185 Kč

Vznik, struktura a hodnota našeho poznání, Marek Alois Dominik, OP

Vznik poznání vysvětlovali mnozí autoři různým způsobem. Senzualismus a asociační psychologie. Podstata myšlení podle sensualismu. Wurzburská škola. Výzkumy jednotlivých experimentátorů. Porozumění na základě představ. Význam představ pro porozumění.

MCM 2003, brož., 159 str.

209 Kč

Z hlubin bezedných, Winterová Miriam Therese

Příběh Ludmily Javorové vysvěcené na římskokatolického kněze.

Cesta 2003, váz., 259 str.

218 Kč

Z plnosti Kristovy, Eduard Krumpolc, Jolana Poláková, Ctirad V. Pospíšil

Sborník k devadesátinám Oto Mádra.

KN, váz., 412 str.

230 Kč

Za Boha, za národ a pořádek, Šebek Jaroslav

Kniha se věnuje tematice antidemokratických a nacionalistických tendencí v prostředí českého katolicismu v Československu v meziválečném období.

Academia 2016, váz.,462 str.

395 Kč

Za církev sloužící a chudou, Gongar Yves J. OP

KN, brož., 130 str.

149 Kč

Zajatci hvězd a snů - Katolická moderna a její časopis Nový život / 1896-1907/

Zhodnocení přínosu české Katolické moderny si vyžádalo soustředění početného kolektivu autorů z různých vědních oborů, kteří se danou problematikou douhodobě zabývají. Poznání kulturní historie kolem r. 1900 je jedním z nejpřitažlivějších témat současného společenskovědního výzkumu. Souhrn studií shromážděných v této publikaci bude nepochybně výrazným příspěvkem k rozšíření našich doavadních znalostí o složitém a mnohovrstevnatém dění v české společnosti před sto lety.

Argo, váz., 458 str.

1498 Kč

Zakázaná slast, Denzler Georg

Dva tisíce let křesťanské sexuální morálky.

CDK 1999, váz., 248 str.

220 Kč

Základní fenomény lidského bytí očima filozofie, Georg Scherer

Témata týkající se každého člověka.

KN, brož., 167 str.

249 Kč

Základní otázky křesťanské etiky, Hilpert Konrad

CDK 2017, brož., 223 str.

269 Kč

Základní pojmy filosofie jazyka a mysli, Marvan Tomáš, Hvorecký Juraj eds.

OPS, brož., 236 str.

195 Kč

Základní pojmy scholastiky, Vries de Josef

Rezek, váz., 102 str.

217 Kč

Základy křesťanské kultury, Iljin Ivan Alexandrovič

Základní intuice Iljinovy knihy je platná i dnes, půl století od jejího vzniku: Moderní kultura a křesťanství jsou od sebe vzdáleny a síla moderní sekularizované kultury směřuje ke své nejhlubší krizi. Autor zde hledá odpověď na otázky: Jaké je východisko této krize_? Je možné znovuzrození kultury? Jak uspíšit jeho začátek?

Refugium,brož., 62 str.

58 Kč

Základy křesťanské víry, Rahner Karl

V devíti oddílech autor čtenáři poskytuje úplný výklad křesťanského života a světa.

Trinitas, váz., 643 str.

599 Kč

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2018
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],