Teologie

Židovské kořeny křesťanské anafory, Kunetka František

2. vydání.

UP Olomouc, brož., 107 str.

199 Kč

Židovské svátky, Divecký Jan

Kalendářem od Pesachu do Purimu.

p3k, brož., 75 str.

129 Kč

Židovský rok a jeho svátky, Kunetka František

UP, brož., 129 str.

68 Kč

Židovství, Kung Hans

Rozsáhlá práce švýcarského teologa a polyhistora je věnována židovskému náboženství v proměnách tří tisíciletí: od Abrahama až do roku prvního vydání knihy, tj. do roku 1991 po válce v Zálivu.

Barrister a Principal 2016, váz., 635 str.

695 Kč

Žít s moudrostí včel, Sládek Karel

KN 2016, brož., 61 str.

119 Kč

Žít se smrtí, Marguerat Daniel

Výzva Nového zákona. Smrt jsme se pokusili vytlačit ze života, a přece nás vždycky znovu budou provázet otázky, na něž se těžko odpovídá. Jak se se smrtí vyrovnává křesťanská víra? A co si počít s tradičními křesťanskými odpověďmi, které se staly tak nepřesvědčivými a neuspokojivými? Jak se naučit „žít se smrtí“? Co nabízí bible? Překlad: Z franc. přeložil Josef Lédl.

Mlýn 2000, brož., 77 str.

69 Kč

Žít, žít, Otec Jeroným

Dosud nevydané texty otce Jeronýma, které čtenář nalezne v tomto svazku, se týkají Eucharistie. Nepojednávají o ní vyčerpávajícím způsobem, vyslovují však podstatné.

Triáda 2016, brož., 86 str.

196 Kč

Život ctihodného Arnošta , Vilém z Hasenburka

Život ctihodného Arnošta prvního arcibiskupa kostela Pražského

ČKA, brož., 52 str.

39 Kč

Život jurských otců

Z latinských originálů přeložili Ondřej Koupil, Jan Zdichynec a Zdeněk Žalud.

Benediktinské arciopatství 2004, brož.,

200 Kč

Život Krista Pána

Ze staročeských rukopisů připravil k vydání Martin Sluka.

Host, váz., 397 str.

349 Kč

Život Kristův

Christologické katecheze Jana Pavla II.

MCM 2002, brož., 414 str.

388 Kč

Život Ludvíka Svatého, Jan ze Joinvillu

Vyznání víry / List Ludvíkovi X.

Argo, váz., 254 str.

298 Kč

Život Mojžíšův, Filón z Alexandrie

Řecko-česká edice.

Mlýn 2015, brož., 298 str.

149 Kč

Život se tvoří z přítomné chvíle, Karfíková Lenka, Křišťan Alois, Kuře Josef eds.

Česká katolická teologie po druhé světové válce.

CDK 1998, brož., 119 str.

99 Kč

Život svatého Antonína, Gamboso Vergilio

Minorita V. Gamboso patří mezi přední odborníky na oblast raného františkánství, především na problematiku svatého Antonína.

KN 2005, brož., 175 str.

179 Kč

Život svatého Martina, Sulpicius Severus

Soubor svatomartinských textů, uvedený studií M.C.Putny o Sulpiciově a Martinově Galii čtvrtého století, o možných rozdílech mezi historickým a literárním Martinem a o vývoji kultu sv. Martina v národního patrona Francie a jednu z emblematických figur křesťanské Evropy.

Herrmann&synové, brož., 269 str.

198 Kč

Život svatého poustevníka Vintíře, Jiří David ze Zdic

Překlad starodávné legendy z latiny o poustevníku prvních přemyslovských časů, od jezuitského misionáře sedmnáctého století, nás zve do tmavých lesů Českého království.

Refugium, brož., 94 str.

85 Kč

Život svatého Vojtěcha, Bruno z Querfurtu

K vydání připravila, z latiny přeložila a poznámkami opatřila Marie Kyralová. Doslov napsal Jiří Sláma.

Vyšehrad 2017, váz., 125 str.

248 Kč

Život z liturgie, Taft Robert F.

Tradice Východu i Západu.

Refugium, váz., 431 str.

330 Kč

Živý plamen lásky, Jan od Kříže

KN 2001, váz., 145 str.

219 Kč

Zjevení Krista ve třinácti staletích křesťanského umění, Jean-Marie Tézé

Umění prvních staletí křesťanství představuje význačné téma nejen pro badatele uměnovědných oborů, ale pro každého milovníka krás. Francouzský autor se zdařile snaží propojit fundovaný pohled historika umění a znalce duchovního života. S noblesou představuje čtivý text.

Refugium, váz., 223 str.

300 Kč

Zkušenost smrti, Landsber Paul Ludwig

Úvod Jan Sokol.

Vyšehrad, brož., 188 str.

238 Kč

Zmrtvýchvstání Ukřižovaného, Kessler Hans

Z německého originálu přeložil Miloslav Lapiš.

KN 1998, brož., 47 str.

49 Kč

Znovuobjevení symbolu u Louise- Marie Chauveta, Bauer Kateřina

Kniha představuje, analyzuje a kriticky hodnotí pojetí symbolu u současného francouzského teologa Louise-Marie Chauveta, který významným způsobem ovlivnil západní, zejména katolickou teologii svátostí, ale v českém prostředí je téměř neznámý.

CDK, brož., 327 str.

298 Kč

Zpívejte Pánu: hudba v bohoslužbě

Konference katolických biskupů Spojených států amerických.

Krystal 2017, brož., 100 str.

120 Kč

Zpytování / Studie a eseje k evangelické identitě, Macek Ondřej, ed.

Autoři příspěvků:Milan Balabán, Ladislav Beneš, Jan Černý, Karl-Christoph Epting, Pavel Filipi, Petr Fryš, Pavel Hošek, Lenka Karfíková, Pavel Keřkovský, Erazim Kohák, Ondřej Kolář, Petr Macek, Jana Nechutová, Petr Pokorný, Josef Smolík, Petr Sláma, Jan Štefan, Jakub S. Trojan, Josef Veselý, Jaroslav Vokoun.

Zdeněk Susa 2008, váz., 203 str.

190 Kč

Zrcadlo prostých duší, Porete Markéta

Zrcadlo prostých duší bezesporu patří k nejpozoruhodnějším dílům evropského středověku sepsaným v lidovém jazyce. Alegorický rozhovor Duše s Láskou a Rozumností o nejhlubších duchovních a teologických otázkách byl po staletí předáván anonymně. Zrcadlo bylo příležitostně považováno za dílo neznámého kartuziánského mystika, svaté Markéty Uherské, či dokonce blahoslaveného Jana van Ruusbroeka. Pravé autorství knihy bylo odhaleno teprve v půli 20. století. Za její pisatelku byla označena Markéta Porete, severofrancouzská bekyně upálená 1. června roku 1310 v Paříži jako nenapravitelná kacířka. Její dílo bylo zakázáno, některé myšlenky, vytržené z kontextu, ztotožněny s tezemi sekty svobodného ducha a jako takové opakovaně odsuzovány. Ve svém díle Markéta Porete jedinečným způsobem spojovala teologické tradice předchozího století a dionysiovskou negativní teologii s jazykem kurtoazní lyriky a dvorských románů. Svou mystickou řeč oprostila od vizí a obrazného vyjadřování, upomínajíc tak na Eckharta, jemuž také byla ve skutečnosti inspirací. Zrcadlo prostých duší lze tak považovat rovněž za významný kořen německé mystiky náboženské a myšlenkové tradice, jejíž vliv v dalším duchovním vývoji Evropy bude nesmírný.

Malvern, brož., 335 str.

350 Kč

Ztracený svět, Walton John H.

1. kapitoly První knihy Mojžíšovy v kontextu evolučních a kreacionistických teorií.

Návrat domů 2017, brož., 165 str.

210 Kč

Zvláštní lid Páně, Prudký Martin

Zvláštní lid Boží. Křesťané a židé.

CDK 2000, brož., 134 str.

119 Kč

Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí /b/, Cassianus Jan

Z latinského originálu přeložili Ondřej Koupil, Jaroslav Lorman, Edita Mendelová OP, Jiří Pavlík, Monika Recinová, Josef Šimandl, Jan Zdichynec a Zdeněk Žalud.

Beneditinské arciopatství 2008, brož., 203 str.

348 Kč

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2018
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],