Teologie

Den se přiblížil, Pokorný Petr

S úvahou nad knihou od Lenky Karfíkové.

Mlýn 2007, brož., 97 str.

99 Kč

Desatero, Lochman Jan Milíč

Směrovky ke svobodě.

Kalich, brož., 187 str.

200 Kč

Desatero božích přikázání, Pesch Otto Hermann

Z německého originálu přeložila Helena Medková.

Vyšehrad, brož., 133 str.

198 Kč

Desatero v životě židů a křesťanů, Pohlmann Horst Georg, Stern Marc

Dialog ortodoxního rabína a křesťanského teologa.

Vyšehrad 2006, brož., 197 str.

248 Kč

Deset let Teologické fakulty Jihočeské univerzity, Machula Tomáš, ed.

Miloslav Vlk: Globalizace, role církve a formace nových generací, František Střeleček: První desetiletí Teologické fakulty Jihočeské univerzity, Josef Dolista: Cíle a úkoly Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Václav Dvořák: Založení Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Jiří Divíšek: Deset let po obnovené teologických studií v Českých Budějovicích, Josef P. Ondok: Organizace a rozvoj přednášek z oboru filosofie na TF JU, Zdeněk Demel: Deset let Teologické fakulty, Ludmila Muchová: Příspěvek TF JU ke vzdělanosti učitelek a učitelů náboženství, Jaroslav Hála, Jiří Kašný: K výuce penologie na TF JU, Hana Homulková: Desetiletí studia a studentu na TF JU v Českých Budějovicích, Jiří Kašný: Církevní právo na teologické fakultě, Alois Křišťan: Vzdělávání kněží v České republice, Tomáš Machula: Credo quia rationabile. Poznámka ke vztahu filosofie a teologie, Helmut Renockl: Čím přispívá naše teologie k budoucnosti České republiky?, Karl Schlemmer: Innovative und alternative neue Seelsorge - und Feierformen, Karel Skalický: Tradice teologického studia v Českých Budějovicích, Jaroslav Vokoun: K recepci Kanta v křesťanské teologii a filosofii, Martin Weis: Českobudějovická teologická studia v minulosti a současnosti.

Teologická fakulta Jihočeské univerzity 2001, brož., 119 str.

72 Kč

Deus caritas est

Bůh je láska. Encyklika nejvyššího pontifika Benedikta XVI.

Paulínky, brož., 63 str.

48 Kč

Devět kázání o stvoření světa, Basil z Caesareje

Přeložila a poznámkami opatřila Karla Korteová, úvodní studii napsala Růžena Dostálová.

Oikoymenh, váz., 301 str.

318 Kč

Dialektika Duchovních cvičení Ignáce z Loyoly, Gaston Fessard

Provokativní interpretace ignaciánského odkazu duchovních dějin a exercicií.

Refugium, váz., 461 str.

333 Kč

Dialektika mysli a činu, Kolektiv autorů

Filosof Karel Říha SJ - devadesát.

Trinitas, brož., 241 str.

299 Kč

Dialog křesťanů a židů, Divišová Milada, Doleželová Jana, Křížková Marie Rút, Prudký Martin, ed.

Vyšehrad 1999, váz., 445 str.

236 Kč

Dialog přírodních věd a teologie, McGrath Alistair E.

Vyšehrad 2003, váz., 286 str.

288 Kč

Dietrich Bonhoeffer / Křesťan v opozici, Windová Renate

Životopis teologa Dietricha Bonhoeffera / 1906 - 1945 / přibližuje jeho zápas o porozumění evangeliu, sobě, druhým a vlastnímu místu ve světě. Postupně se slovy i činy vyhraňoval vůči církevní politice a státní moci až k účasti v odboji a přípravám atentátu na Hitlera, které vyústili v Bonhoeffrovo věznění a popravu.

Kalich, brož., 169 str.

198 Kč

Direktář o lidové zbožnosti a liturgii

Směrnice a zásady.

KN, brož., 231 str.

200 Kč

Disciplina clericalis - výchova žáků, Alphonsi Petrus

Svěží dílko evropské novelistiky 12. století přináší v třiceti rozhovorech mezi otcem a synem výroky filosofů, pohádky, orientální bajky, přísloví a verše, které měly ukázat na názorných příkladech křesťanskou morálku. Petr nám zprostředkoval arabské a židovské znalosti obohacené o tradiční křesťanské vzdělání.

Cesta, brož., 80 str.

45 Kč

Dívat se srdcem - Šance a úkol církve na počátku třetího tisíciletí

Kardinál Joachim Meisner v rozhovoru se Stefanem Rehderem.

KN, váz., 174 str.

169 Kč

Dives in misericordia

Encyklika Jana Pavla II. O Božím milosrdenství.

Jiří Brauner 2008, brož., 55 str.

48 Kč

Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí, Hlavinka Pavel

Triton, brož., 213 str.

199 Kč

Docat

Sociální nauka církve pro mladé s předmluvou papeže Františka.

KN 2017, brož., 319 str.

399 Kč

Dogma pod Božím slovem, Kasper Walter

Vyšehrad 1996, brož., 125 str.

84 Kč

Dokumenty II. vatikánského koncilu

Z latinského originálu Sacrosantum Concilium Vaticanum II: Constituciones, Decreta, Declarationes, Romae 1966 přeložila skupina pod vedením Oto Mádra.

KN 2002, váz., 603 str.

450 Kč

Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995

Úvodní studie C.V. Pospíšil

KN, brož., 201 str.

249 Kč

Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995

Dokumenty MTK věnované ekesiologii a svátostem do roku 1995 a dokumenty PBK Jednota a rozličnost v církvi. Úvodní studie C.V. Pospíšil. Přeloženo z italštiny s přihlédnutím k latinské verzi.

KN, brož., 223 str.

249 Kč

Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK

Úvodní studie C.V. Pospíšil. Přeloženo z italštiny s přihlédnutím k latinské verzi.

KN, brož., 143 str.

199 Kč

Dopisy Terezie z Lisieux kněžím - misionářům

S radostí jsem uvítal možnost přispět úvodem k českému vydání dopisů Terezie z Lisieux bratřím misionářům. Tyto dopisy totiž patří v písemnostech svaté Terezie k perlám. Všechny vznikly v období posledních měsíců Tereziina pozemského života, období naplněném utrpením a zkouškami, ale také nadpřirozenou životodárnou moudrostí, kterou působí Duch Boží v těch, kdo jsou sjednoceni s Kristem a proměněni jeho láskou. Některé prvky Tereziina učení jsou zde možná vyjádřeny mnohem jasněji a důrazněji než v Autobiografických spisech, které jsou jinak právem považovány za základ a jakýsi koncentrát jejího poselství. / Z úvodu Vojtěcha Kodeta /

KN 2001, brož., 92 str.

119 Kč

Dopisy velkých osobností hříšníkům I.

Kniha, která nás formou dopisů seznámí s velkými osobnostmi křesťanské spirituality. Každý dopis je opatřen krátkým úvodem. V tomto svazku se nad tématy jako je mládí, láska a rodina, utrpení a sebepoznání setkáte s takovými osobnostmi, jako byli např. Tomáš Akvinský, Charles Foucald, Terezie z Lisieux a mnoha dalšími.

KN, brož., 180 str.

159 Kč

Doprovázet, rozlišovat a integrovat, Ambros Pavel

Uvedení do pastorální antropologie.

Refugium 2016, brož., 286 str.

260 Kč

Druhé milénium

Významné osobnosti západu XI. - XX. století

CDK, brož. 131 str.

119 Kč

Druhý list Korinťanům, Kremer Jacob

Malý Stuttgartský komentář. Nový zákon svazek 8.

KN 2000, brož., 115 str.

119 Kč

Druhý list Tesalonickým, Ryšková Mireia

Centrum biblických studií AV ČR a UK v Praze, brož., 111 str.

128 Kč

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2018
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],